Tőkepiac modul

A Tőkepiaci modul a tőkepiaci törvény, továbbá a befektetési vállalkozásokról szóló törvény kommentárját tartalmazza, a műfajnak megfelelően, paragrafusonkénti magyarázattal, mind elméleti, mind gyakorlati útmutatást adva a szakemberek számára. A Tpt. nagykommentárban a szerzők a felügyeleti, illetve a bírósági gyakorlat tapasztalatait hasznosítják, de a joganyag jellegénél fogva, a műfaj adta keretek között kitekintést nyújtanak a kapcsolódó uniós joganyagra is. A Bszt. nagykommentár a befektetési szolgáltatások és az azokat kiegészítő szolgáltatások, az árutőzsdei szolgáltatókra vonatkozó feltételrendszer, továbbá a befektetési vállalkozások kockázatkezelésével, prudenciális felügyeletével, valamint tőkeszükségletével kapcsolatos uniós elvárások magyarázatát tartalmazza.

A szerzők a szektor elismert szakértői, akik között található jogász, közgazdász és pénzügyi szakértő is. Felkészültségük és gyakorlati tapasztalatuk garanciát jelent arra, hogy a nagykommentárok olvasói hasznosítható ismeretekhez jussanak.

Tartalom

Jogtár-kapcsolat

A modul együttműködik a Jogtárral, Jogtár Plusszal és a Szakmai Jogtárakkal.
További információ a modulról és megrendelés >>>