Közbeszerzés

Éves előfizetés keretében megrendelhető Jogtár-kiegészítés.

A szolgáltatás keretében nyújtott tartalmak:

 • Kommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez (várható megjelenés: 2016. I. negyedév)
 • Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
 • A közbeszerzési törvény 2011-2015 (jogszabálytükör, várható megjelenés: 2016. január
 • Közbeszerzési tárgyú határozatok
  • A Közbeszerzési Döntőbizottság eseti ügyekben hozott döntései
  • A Megyei Törvényszékek, az Ítélőtáblák és a Kúria közbeszerzési ügyekben hozott eseti határozatai
 • Közbeszerzési definíciógyűjtemény
 • A támogatásból megvalósuló közbeszerzések legújabb szabályai című módszertani útmutató
 • Iratmintatár – az egyes közbeszerzési eljárások folyamata során alkalmazandó iratminták

További információ a Közbeszerzésről és megrendelés >>>