Közbeszerzés

Éves előfizetés keretében megrendelhető Jogtár-kiegészítés.

A szolgáltatás keretében nyújtott tartalmak:

 • Kommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez
 • Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
 • A közbeszerzési törvény 2011–2015 (jogszabálytükör)
 • Nagykommentár a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényhez és a törvény 8 db végrehajtási rendeletének kommentárja
 • Közbeszerzési határozatok
 • A Közbeszerzési Döntőbizottság eseti ügyekben hozott döntései
 • A Kúria, az ítélőtáblák, törvényszékek, közigazgatási és munkaügyi bíróságok, valamint a járásbíróságok közbeszerzési ügyekben hozott eseti határozatai
 • Közbeszerzési definíciógyűjtemény
 • A támogatásból megvalósuló közbeszerzések legújabb szabályai című módszertani útmutató
 • Iratmintatár – az egyes közbeszerzési eljárások folyamata során alkalmazandó iratminták
 • Közbeszerzési Szemle Online Archívum

További információ a Közbeszerzésről és megrendelés >>>