Környezetvédelem

A Környezetvédelem egy tematikus jogszabály-válogatást is tartalmazó kiadvány, melyen a kapcsolódó joganyagokon túl minden témakörnél megtalálhatóak az adott témához tartozó szabványlisták, iratminták, nyomtatványminták, EU irányelvek és egyéb jogszabályok, valamint az engedélyköteles tevékenységek, illetve az engedélyezéshez szükséges feladatok listái.
Az adatbázis összeállításánál arra törekedtünk, hogy minél több gyakorlati segítséget tudjunk nyújtani az előfizetőknek mindennapi munkájukhoz.

A termék önállóan és a Jogtár termékcsalád kiegészítő szakmai adatbázisaként is megrendelhető.

További információ a Környezetvédelemről és megrendelés >>>