KJK-kommentárok, nagykommentárok, magyarázatok

A KJK márkanév a hazai jogi könyvkiadásban a kiválóságot jelképezi, melyet évtizedek óta képviselnek jogszabály-magyarázataink. A KJK-kommentárok, -nagykommentárok és -magyarázatok a megbízható és elismert szakértelmet közvetítik ma is, építve a hagyományainkra, a szakmaiság iránti töretlen elkötelezettségünkre és kiváló, nagyra becsült szerzőinkre. A digitális világ kihívásainak megfelelve ma már nemcsak könyvben, hanem elektronikus formában a Jogtáron, a Jogtárhoz kapcsolva is biztosítjuk a KJK-kommentárok elérését ugyanabban a minőségben a Jogtárprogram által biztosított többlettel.

A Wolters Kluwer Hungary Kft. KJK márkanév alatt a jogszabály-magyarázatoknak három típusát jelenteti meg: kommentárokat, nagykommentárokat és magyarázatokat.

A kommentár és a nagykommentár klasszikus „szövegmagyarázó” műfaj, amely követi a jogszabály szerkezetét, célja a jogszabályszöveg értelmezése, logikai kapcsolatok feltárása a szövegrészek között, jogtudományi megállapítások feldolgozása, érdemi gondolatok közvetítése a felhasználó felé, szem előtt tartva a mű gyakorlati alkalmazhatóságát.

A nagykommentár kiemelt jelentőségű és legalább kétéves joggyakorlattal rendelkező jogszabályokhoz íródott nagy terjedelmű mű, amely részletes, teljes körű jogértelmezést biztosít a jogalkalmazói gyakorlat eredményeinek minél szélesebb körű feldolgozásával, a kapcsolódó jogszabályokkal való összefüggések elemzésével, együttes jogértelmezésükkel.

A magyarázat is jogmagyarázó műfaj, de nem követi a magyarázat gerincét alkotó jogszabály szerkezetét, annak témájához kapcsolódó jogszabályokat együttesen dolgozza fel, jogtudományi kategóriákon keresztül a gyakorlatot is beépítve értelmezi azokat.

Mindhárom típusú jogszabály-magyarázat három különböző formátumban: Jogtár-kiegészítésként, könyvben és e-könyvben is elérhető. A Jogtár-kiegészítésként megjelenők időgépesek, azaz a korábbi szövegváltozatok elérését is biztosítjuk felhasználóink számára, melyet online frissítéssel kapnak meg.

A kommentár modulok a Jogtár termékcsalád legújabb tagjai, amelyek egy-egy jogterület vagy ágazati szabályozás köré csoportosítva tartalmaznak időgépes KJK-kommentárokat, -nagykommentárokat vagy -magyarázatokat online frissítéssel, kedvező áron.

KJK-kommentárok, nagykommentárok, magyarázatok a Jogtár-platformon

(Az “Utolsó időállapot” adat a kommentált jogszabály kommentárban feldolgozott utolsó időállapotának kezdő dátumát jelöli.)

Adatvédelem

 • Magyarázat a GDPR-ról
  Szerző(k): Árvay Viktor, Bendik Tamás, Bojnár Katinka,Buzás Péter, Eszteri Dániel, Hackspacher Andrea, Majsa Ágnes, Osztopáni Krisztián, Péterfalvi Attila, Révész Balázs, Sziklay Júlia
  Szerkesztő(k): dr. Péterfalvi Attila, dr. Révész Balázs, dr. Buzás Péter
  Utolsó időállapot: 2018. szeptember 1.

Adó

Alkotmányjog

Bírósági végrehajtás

Biztosítás

 • Kommentár a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényhez

  Szerzők: Bálint Györgyi, Benő Tamás, dr. Budai Péter, Demjénné Gyöngy Judit, dr. Gáti György, Gombkötő Balázs, dr. Kiss Ferenc Kálmán, dr. Kovács Zsolt, Matovics Rúben, Papp Veronika, dr. Scheffer Zsolt, dr. Simon Attila, dr. Somfai Attila, Szablics Imre, Varga Attila
  Szerkesztő: dr. Kovács Zsolt
  Utolsó időállapot: 2018. január 1.

Büntetőjog

Cégalapítás, cégmegszűnés

Egészségügy

Európai Unió

Fizetési meghagyás

Illeték

Ingatlan

Ipari és kereskedelmi igazgatás

Közbeszerzés

 • Kommentár a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényhez
  Lektorok: dr. Kovács László és dr. Nagy Gizella
  Szerző(k): dr. Bakonyi József, dr. Barabás Gergely, dr. Dezső Attila, dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Hajós Orsolya, dr. Homolya Róbert, dr. Hubai Ágnes, dr. Kéri Zoltán, dr. Kontor Eszter, dr. Kothencz Éva, dr. Kovács András, dr. Kovács László, dr. Krizsán Brigitta, dr. Miklós Gyula, dr. Nagy-Fibiczer Gabriella, dr. Németh Anita, dr. Perczel Zsófia, dr. Szterényi Sándor, dr. Tátrai Tünde, dr. Tosics Nóra, dr. Varga Ágnes, dr. Várhomoki-Molnár Márta
  Szerkesztő: dr. Dezső Attila
  Utolsó időállapot: 2016. május 1.
 • Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
  Szerző(k): dr. Bozzay Erika, dr. Dezső Attila, dr. Gyulai-Schmidt Andrea, dr. Németh Anita, dr. Perczel Zsófia, dr. Tátrai Tünde, dr. Tosics Nóra
  Utolsó időállapot: 2015. február 28.

Közigazgatási jog

Közigazgatás szervezete

Média

Munkajog

Oktatás

Pénzügyi szolgáltatás

Polgári jog

 • Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez
  Szerző(k): dr. Csehi Zoltán, dr. Faludi Gábor, dr. Gárdos István, dr. Gárdos Péter, dr. Grafl Fülöp Gyöngyi, dr. Kemenes István, dr. Kisfaludi András, dr. Lábady Tamás, dr. Lenkovics Barnabás, dr. Menyhárd Attila, dr. Orosz Árpád, dr. Szeibert Orsolya, dr. Székely László, dr. Tőkey Balázs, dr. Vékás Lajos, dr. Weiss Emilia
  Utolsó időállapot: 2018. január 1.
 • Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényhez
  Szerző(k): dr. Benedek Károly – dr. Besenyei Lajos – dr. Domé Györgyné – dr. Gellért György – dr. Harmathy Attila – dr. Kecskés László – dr. Kemenes Béla – dr. Petrik Ferenc, dr. Sárközy Tamás – dr. Sőth Lászlóné – dr. Szilágyi Dénes dr. Vékás Lajos – dr. Zoltán Ödön
  Utolsó időállapot: 2009. július 1.
 • Nagykommentár a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez
  Szerző(k): dr. Gáspárdy László – dr. Gátos György – dr. Horváth Jenő – dr. Kapa Mátyás – dr. Kengyel Miklós – dr. Kiss Daisy – dr. Kormos Erzsébet – dr. Lőrincz György – dr. Makai Katalin – dr. Németh János – dr. Sallós István – dr. Sántha Ágnes – dr. Szabó Imre – dr. T. Nagy Erzsébet – dr. Varga István – dr. Vida István – dr. Rónay Zoltán – dr. Szabó Péter
  Szerkesztő(k): dr. Németh János – dr. Kiss Daisy
  Utolsó időállapot: 2014. március 15.
 • Kommentár az egyes jogi személyek átalakulásáról, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényhez
  Szerző: dr. Dzsula Marianna
  Utolsó időállapot: 2014. március 15.
 • Magyarázat a kártérítési jogról
  Szerző(k): Barta Judit, Barzó Tímea, Csák Csilla, Fazakas Zoltán József, Harsányi Gyöngyi, Jakab Nóra, Juhász Ágnes, Kenderes György, Kriston Edit, Majoros Tünde, Mélypataki Gábor, Miskolczi Bodnár Péter, Olajos István, Pusztahelyi Réka, Rácz Zoltán, Sápi Edit, Tóth Gergő, Tóth, Hilda, Ujváriné dr. Antal Edit
  Szerkesztő(k): Barta Judit, Barzó Tímea, Csák Csilla
  Utolsó időállapot: 2018. augusztus 1.

Szabálysértés

Szerzői jog

 • Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez
  Szerző(k): dr. Bogsch Attila – dr. Boyta György – dr. Faludi Gábor – dr. Gyenge Anikó – dr. Győri Erzsébet – dr. Gyertyánfy Péter – dr. Kabai Eszter – dr. Kircsfalvi Anita – dr. Szinger András – dr. Tomori Pál – dr. Tóth Péter Benjamin
  Szerkesztő(k): dr. Gyertyánfy Péter
  Utolsó időállapot: 2017. január 1.

Társadalombiztosítás

Tőkepiac

Választójog

 • Választójogi kommentárok
  • Kommentár az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvényhez
   Szerzők: Cserny Ákos, Péteri Attila, Sári Miklós, Szablics János
   Utolsó időállapot: 2013. május 3.
  • Kommentár a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról
   Szerzők: Berta Zsolt, Cserny Ákos, Péteri Attila
   Utolsó időállapot: 2015. január 1.
  • Kommentár az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényhez
   Szerzők: Berta Zsolt, Cserny Ákos, Sári Miklós, Szablics János
   Utolsó időállapot: 2014. november 26.
  • Kommentár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényhez
   Szerzők: Berta Zsolt, Cserny Ákos, Péteri Attila
   Utolsó időállapot: 2014. november 26.
  • Kommentár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényhez
   Szerzők: Berta Zsolt, Cserny Ákos, Péteri Attila
   Utolsó időállapot: 2017. január 1.
  • Kommentár a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényhez
   Szerzők: Cserny Ákos, Péteri Attila
   Utolsó időállapot: 2017. november 30.

Versenyjog

A kommentárok, nagykommentárok, magyarázatok modulban kedvezőbb áron vásárolhatók meg! Az egyes modulokról tájékozódjon a további menüpontokban!