KJK-kommentárok, nagykommentárok, magyarázatok

A KJK márkanév a hazai jogi könyvkiadásban a kiválóságot jelképezi, melyet évtizedek óta képviselnek jogszabály-magyarázataink. A KJK-kommentárok, -nagykommentárok és -magyarázatok a megbízható és elismert szakértelmet közvetítik ma is, építve a hagyományainkra, a szakmaiság iránti töretlen elkötelezettségünkre és kiváló, nagyra becsült szerzőinkre. A digitális világ kihívásainak megfelelve ma már nemcsak könyvben, hanem elektronikus formában a Jogtáron, a Jogtárhoz kapcsolva is biztosítjuk a KJK-kommentárok elérését, ugyanabban a minőségben, a Jogtár-program által biztosított többlettel.

A Wolters Kluwer Hungary Kft. KJK márkanév alatt a jogszabály-magyarázatoknak három típusát jelenteti meg: kommentárokat, nagykommentárokat és magyarázatokat.

A kommentár és a nagykommentár klasszikus “szövegmagyarázó” műfaj, amely követi a jogszabály szerkezetét, célja a jogszabályszöveg értelmezése, logikai kapcsolatok feltárása a szövegrészek között, jogtudományi megállapítások feldolgozása, érdemi gondolatok közvetítése a felhasználó felé, szem előtt tartva a mű gyakorlati alkalmazhatóságát.

A nagykommentár kiemelt jelentőségű és legalább kétéves joggyakorlattal rendelkező jogszabályokhoz íródott nagy terjedelmű mű, amely részletes, teljes körű jogértelmezést biztosít a jogalkalmazói gyakorlat eredményeinek minél szélesebb körű feldolgozásával, a kapcsolódó jogszabályokkal való összefüggések elemzésével, együttes jogértelmezésükkel.

A magyarázat is jogmagyarázó műfaj, de nem követi a magyarázat gerincét alkotó jogszabály szerkezetét, annak témájához kapcsolódó jogszabályokat együttesen dolgozza fel, jogtudományi kategóriákon keresztül a gyakorlatot is beépítve értelmezi azokat.

Mindhárom típusú jogszabály-magyarázat három különböző formátumban: Jogtár-kiegészítésként, könyvben és e-könyvben is elérhető. A Jogtár-kiegészítésként megjelenők időgépesek, azaz a korábbi szövegváltozatok elérését is biztosítjuk felhasználóink számára, melyet online frissítéssel kapnak meg.

A kommentár modulok a Jogtár termékcsalád legújabb tagjai, amelyek egy-egy jogterület vagy ágazati szabályozás köré csoportosítva tartalmaznak időgépes KJK-kommentárokat, -nagykommentárokat vagy -magyarázatokat online frissítéssel, kedvező áron.

KJK-kommentárok, nagykommentárok, magyarázatok a Jogtár-platformon

(Az “Utolsó időállapot” adat a kommentált jogszabály kommentárban feldolgozott utolsó időállapotának kezdő dátumát jelöli.)

Bírósági végrehajtás

Biztosítás

Büntetőjog

Cégalapítás, cégmegszűnés

Egészségügy

Európai Unió

Fizetési meghagyás

Illeték

Ingatlan

Ipari és kereskedelmi igazgatás

Közbeszerzés

Közigazgatási jog

 • Nagykommentár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez
  Szerző(k): dr. Barabás Gergely, dr. Baranyi Bertold, dr. Boros Anita, dr. Demjén Péter, dr. Dobó Viola, dr. Fazekas János, dr. Fazekas Marianna, dr. Forgács Anna, dr. Hoffman István, Hoffmanné dr. Németh Ildikó, dr. Huber Gábor, dr. Kapa Mátyás, dr. Kovács András György, dr. Kovács Tamás, dr. Lapsánszky András, Mudráné dr. Láng Erzsébet, dr. Nagy Marianna, dr. Rozsnyai Krisztina, dr. Szalai Éva, dr. Szegedi László
  Szerkesztő(k): dr. Barabás Gergely, dr. Baranyi Bertold, dr. Kovács András György
  Utolsó időállapot: 2014. március 15.

Közigazgatás szervezete

Média

Munkajog

Oktatás

Pénzügyi szolgáltatás

Polgári jog

 • Kommentár az egyes jogi személyek átalakulásáról, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvényhez
  Szerző: dr. Dzsula Marianna
  Utolsó időállapot: 2014. március 15.
 • Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez
  Szerző(k): dr. Csehi Zoltán, dr. Faludi Gábor, dr. Gárdos István, dr. Gárdos Péter, dr. Grafl Fülöp Gyöngyi, dr. Kemenes István, dr. Kisfaludi András, dr. Lábady Tamás, dr. Lenkovics Barnabás, dr. Menyhárd Attila, dr. Orosz Árpád, dr. Szeibert Orsolya, dr. Székely László, dr. Tőkey Balázs, dr. Vékás Lajos, dr. Weiss Emilia
  Utolsó időállapot: 2014. október 10.
 • Nagykommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényhez
  Szerző(k): dr. Benedek Károly – dr. Besenyei Lajos – dr. Domé Györgyné – dr. Gellért György – dr. Harmathy Attila – dr. Kecskés László – dr. Kemenes Béla – dr. Petrik Ferenc, dr. Sárközy Tamás – dr. Sőth Lászlóné – dr. Szilágyi Dénes dr. Vékás Lajos – dr. Zoltán Ödön
  Utolsó időállapot: 2009. július 1.
 • Nagykommentár a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényhez
  Szerző(k): dr. Gáspárdy László – dr. Gátos György – dr. Horváth Jenő – dr. Kapa Mátyás – dr. Kengyel Miklós – dr. Kiss Daisy – dr. Kormos Erzsébet – dr. Lőrincz György – dr. Makai Katalin – dr. Németh János – dr. Sallós István – dr. Sántha Ágnes – dr. Szabó Imre – dr. T. Nagy Erzsébet – dr. Varga István – dr. Vida István – dr. Rónay Zoltán – dr. Szabó Péter
  Szerkesztő(k): dr. Németh János – dr. Kiss Daisy
  Utolsó időállapot: 2014. március 15.
 • Nagykommentár a kártérítési joghoz
  Szerző(k): dr. Csécsy Andrea – dr. Fézer Tamás – dr. Havasi Péter – dr. Tóth Endre Tamás – dr. Varga Nelli
  Szerkesztő(k): dr. Fézer Tamás
  Utolsó időállapot: 2013. július 1.

Szabálysértés

Szerzői jog

 • Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez
  Szerző(k): dr. Bogsch Attila – dr. Boyta György – dr. Faludi Gábor – dr. Gyenge Anikó – dr. Győri Erzsébet – dr. Gyertyánfy Péter – dr. Kabai Eszter – dr. Kircsfalvi Anita – dr. Szinger András – dr. Tomori Pál – dr. Tóth Péter Benjamin
  Szerkesztő(k): dr. Gyertyánfy Péter
  Utolsó időállapot: 2014. október 29.

Társadalombiztosítás

Tőkepiac

Választójog

 • Választójogi kommentárok
  • Kommentár az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvényhez
   Szerzők: Sári Miklós, Szablics János
  • Kommentár a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról
   Szerzők: Berta Zsolt
  • Kommentár az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényhez
   Szerzők: Berta Zsolt, Cserny Ákos, Sári Miklós, Szablics János
  • Kommentár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényhez
   Szerzők: Berta Zsolt
  • Kommentár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényhez
   Szerzők: Berta Zsolt, Péteri Attila

Versenyjog

A kommentárok, nagykommentárok, magyarázatok modulban kedvezőbb áron vásárolhatók meg! Az egyes modulokról tájékozódjon a további menüpontokban!