Jogszabályfigyelő: 2019-es őszi törvényalkotási program

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:43 de.
Kategória:

Az országgyűlési törvény által kötelezettségként előírt, június közepén benyújtott, törvényalkotási program mindössze egy tucat Kormány által tervezett törvénymódosítást tartalmaz (a nemzetközi szerződéseket nem számítva). Szeptember például kizárólag a tavalyi évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási törvény benyújtása várható decemberi elfogadással tervezve. Októberben kerülhet sor egyebek mellett az egyes eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról szóló, nagy szabályozási terjedelmű […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A költségjegyzék csatolása a felszámolási eljárásban is kötelező

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:40 de.
Kategória:

A jogi képviselővel eljáró fél a perköltségét felszámolási ügyben is kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján számíthatja fel – olvasható a Pécsi Ítélőtábla Fpkf.IV.45.121/2018/2. szám alatti, fellebbezés elbírálása tárgyában hozott másodfokú végzésében. Az adott ügyben az elsőfokú bíróság megállapította az adós fizetésképtelenségét és erre tekintettel elrendelte a felszámolását. Ugyanakkor mellőzte az adós eljárási költség megfizetésére […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Építőipari rezsióradíj

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:33 de.
Kategória:

Az építőipari nettó (áfanélküli) rezsióradíj 2019-es legkisebb mértéke 3696 forint/óra. Az erről szóló, alábbiakban hivatkozott rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet. Joganyag: 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről Módosította: – […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Civilisztikai kollégiumvezetők állásfoglalásai a végrehajtási törvényről

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:26 de.
Kategória:

A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. április 16-ai Országos Tanácskozása (CKOT) összesen 72 állásfoglalást fogadott el a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénnyel (a továbbiakban: Vht.) összefüggésben. Valamennyi állásfoglalás elolvasható a Kúria honlapján, de a Wolters Kluwer Kiadó Új Jogtár termékén (https://uj.jogtar.hu) online módon ugyancsak elérhető a korábbi CKOT-állásfoglalásokkal együtt a Döntvénytár/Bíróságok/Kúria/Tanácsadó testületek vélemény menüpont alól. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: 2020-as adómódosítások

Szerző:
Dátum: július 29, 2019 3:04 du.
Kategória:

A személyi jövedelemadó tekintetében a négy gyermeket szült vagy örökbe fogadott anyák élethosszig tartó szja-mentessége tekinthető a legfontosabb jövő évi újdonságnak. A társasági adó tekintetében a csoportos adóalanyisággal és az adóalanyi kör bővülésével (vagyonkezelő alapítvány) kapcsolatos módosítások, illetve az ún. adófeltöltési kötelezettség megszüntetését célzó rendelkezések emelendők ki. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség alapvetően már a 2019-es adóévet […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Uniós adótörvény-módosítások

Szerző:
Dátum: július 29, 2019 3:01 du.
Kategória:

Az uniós adómódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó, az Indokolások Tárában is elérhető végső előterjesztői indokolás értelmében a társasági adóról szóló törvény újdonságai a tőkekivonás adózásával kapcsolatos rendelkezések, és „az ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek miatti adóelkerülésre vonatkozó rendelkezések”. Kedvező irányban változik továbbá a sportcélú ingatlanok üzemeltetésiköltség-támogatásának a maximuma, és módosulnak az energiahatékonysági beruházások elszámolható […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Elfogadták a jövő évi költségvetést

Szerző:
Dátum: július 29, 2019 2:57 du.
Kategória:

Az Országgyűlés a 2019. július 12-ei ülésnapján fogadta el a 2020-as költségvetésről szóló törvényt, amelyből a jogi tevékenységet folytatókat érintően az alábbi rendelkezéseket emeljük ki: a bírói és az ügyészi illetményalap a 2020-ban 453 330 forint, a jogi segítői óradíj és a kirendelt ügyvédi óradíj 6000 forint lesz. A közbeszerzési értékhatárok 2020-ban az alábbiak szerint […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Október 31-éig végezhető el pótlólagosan az ügyfél-átvilágítás

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:55 de.
Kategória:

Az Országgyűlés a 2019. június 25-ei ülésnapján elfogadott törvénymódosítással az eredeti javaslatban szereplő 2019. augusztus 31-ei határidőtől eltérően, több mint négy hónappal, 2019. október 31-éig hosszabbította meg pénzügyi szolgáltatók számára a hiányzó ügyfél-átvilágítási adatok, nyilatkozatok beszerzésére nyitva álló határidőt azzal, hogy a törvénymódosítás hatálybalépésétől számított három munkanapon belül (azaz legkésőbb 2019. június 28-áig) az érintett […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az összbüntetési eljárás során közömbös a bűncselekmények elkövetési ideje

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:52 de.
Kategória:

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsának alábbiakban hivatkozott jogegységi határozata szerint az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető törvény meghatározásakor az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési ideje közömbös; annak van jelentősége, hogy az összbüntetésbe foglalás lehetősége mikor nyílt meg. A Kúria rámutatott arra, kérdéses, hogy „a hatályos joganyag alapján, az összbüntetési eljárás során a korábbi Btk., avagy a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ügyintézési folyamatok egyszerűsítése

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:51 de.
Kategória:

Az illetéktörvényt, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a külföldre utazásról szóló törvényt, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényt, a harmadik országbeliek beutazásáról szóló törvényt és a menedékjogi törvényt érinti egyebek mellett az alábbi törvénycsomag, amely számos eljárási, nyilvántartási egyszerűsítést tartalmaz, a címében foglaltakkal egyezően. E jogszabályban találhatók ugyanakkor a kéményseprőipari […]

Bővebben...