Jogszabályfigyelő: Törvényjavaslat készült egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről

Szerző:
Dátum: április 29, 2019 3:42 du.
Kategória:

Alapvetően a bürokráciacsökkentés, és ahogy a címből is kiderül, a folyamatok egyszerűsítése a célja annak az egy tucat törvény módosítását tartalmazó javaslatcsomagnak, amely a napokban került a Parlament elé. Érinti egyebek mellett az úti okmányokkal, az eSZIG-gel és a kéményseprőipari-szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárásokat, törvényeket. Illetékmentes lesz azoknak az úti okmánynak a cseréje, amelyek esetében a tároló […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az Alkotmánybíróság elutasította a tavaly december közepén elfogadott törvények közjogi érvénytelensége iránti indítványt

Szerző:
Dátum: április 29, 2019 3:40 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) elutasította a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény, a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény, és a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény közjogi érvénytelenségen alapuló alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló országgyűlési képviselői indítványokat. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Alkotmányjogi panasz után lehet csak az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni

Szerző:
Dátum: április 29, 2019 3:30 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott kérelem alapján eljárva az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) akként foglalt állást: ha egy adott ügyben az alkotmányjogi panasz alkalmas eszköz a jogsérelem orvoslására, akkor csak ezen előzetes eljárás után lehet érdemben a strasbourgi bírói fórumhoz fordulni. Az EJEB eljárásának ugyanis előfeltétele, hogy a kérelmező az összes ún. hatékony jogorvoslati lehetőséget a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új rendelet a megyei kormányhivatalokról és a járási hivatalokról

Szerző:
Dátum: április 29, 2019 3:27 du.
Kategória:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény felhatalmazása alapján született meg a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló, alábbiakban hivatkozott új kormányrendelet, amely számos egyéb kérdés mellett meghatározza az illetékességi és a hatásköri, valamint a hivatalok irányításával kapcsolatos előírásokat, rögzíti a munkáltatói joggyakorlás, illetve a kormánytisztviselők képzésének, továbbképzésének a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Változnak a polgári peres és közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványok

Szerző:
Dátum: március 25, 2019 10:42 de.
Kategória:

2019. április 2-ai hatállyal változnak a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban a jogi képviselő nélkül eljáró felek számara előírt, kötelezően alkalmazandó nyomtatványok, illetve további nyomtatványok bevezetésére is sor kerül. Az alábbiakban hivatkozott rendelet mellékletében szereplő új nyomtatványok strukturáltabbak és jobban áttekinthetők a korábbiakban bevezetett nyomtatványoknál, és ezáltal bizonyára könnyebben is kitölthetők lesznek a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Elutasította az AB a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával kapcsolatos indítványt

Szerző:
Dátum: március 25, 2019 10:39 de.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) elutasította a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel kapcsolatos elszámolás szabályait tartalmazó 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzésének az alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben a felperes kölcsönszerződés semmissége megállapítása iránt indított pert (részben forint alapú, részben deviza alapú kölcsönszerződés) Az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Jognyilatkozat írásba foglalása

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:38 du.
Kategória:

A Kúria elnöke által életre hozott Új Ptk. Tanácsadó Testület legfrissebb véleménye a jognyilatkozat írásbeliségének követelményeivel foglalkozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:7. § (3) bekezdésének az alkalmazásában. A törvényi előírás értelmében – eltérő rendelkezés hiányában – a jognyilatkozat akkor minősül írásba foglaltnak, ha azt a nyilatkozó fél aláírta. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A rendeltetésmódosítási eljárás szabályainak a változása

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:36 du.
Kategória:

2019. március elejétől módosult a rendeltetésmódosítási eljárásról szóló kormányrendelet tárgyi hatálya, azaz azoknak az eseteknek a köre, amelyek rendeltetésmódosítási eljárás alá tartoznak, illetve változtak a kérelem előterjesztésének a szabályai is. Pontosították továbbá az eljárással kapcsolatos egyéb előírásokat is. A rendeletmódosítás a kihirdetését követő ötödik napon lépett hatályba azzal, hogy egyes módosított szabályok a folyamatban lévő […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: E-akta – Digitális Bíróság Projekt

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:32 du.
Kategória:

Az Országos Bírósági Hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint 2019. június 30-áig megvalósuló fejlesztés egyik sarokpontja a bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának a gyorsítása, melynek következtében a döntések egységes, könnyen kereshető határozattárban lesznek elérhetők az ügyfelek, jogkereső közönség számára. A fejlesztés másik fontos eleme az e-akta rendszerének a kialakítása a bírósági periratok elektronikus betekintésének megteremtése érdekében. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A jogalkotási törvény módosítása

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:30 du.
Kategória:

2019. március 15-én lépett hatályba az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő jogalkotásitörvény-módosítás. Ennek keretében változtak egyebek mellett a jogalkotás alapvető követelményei, illetőleg változott a jogalkotási felhatalmazásnak, a jogszabály-módosításnak és a jogszabályok hatályon kívül helyezésének a szabályozása, valamint módosultak a jogszabály-előkészítésre irányadó előírások is. Az újdonságok közül kiemelendő, hogy a jövőben a Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások […]

Bővebben...