Jogszabályfigyelő: Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:51 du.
Kategória:

A közjegyzői törvényt (alapvetően a fegyelmi eljárási szabályokat érintően), a végrehajtási törvényt (egyebek között a végrehajtás elrendelésének, foganatosításának, az árverési szabályoknak és a végrehajtás szünetelésének, valamint a végrehajtói szolgálati viszony szabályainak a tekintetében), az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvényt, a jogi segítségnyújtásról szóló törvényt, az ügyészségi törvényt és az ügyészi életpályáról szóló törvényt, illetőleg […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Elfogadták a 2021-es költségvetést

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:51 du.
Kategória:

Az Országgyűlés a 2020. július 3-ai ülésnapján fogadta el a 2021-es költségvetésről szóló törvényt, amelynek a központi alrendszer költségvetése végrehajtásával kapcsolatos rendelkezései közül az alábbiakat emeljük ki. A nyugdíjemelés meghatározásánál 3 százalékos fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni, a közszolgálati tisztségviselők illetményalapja és a rendvédelmi illetményalap 38 650 forint, a honvédelmi illetményalap 44 600 forint lesz. A […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Változtak a jogi segítségnyújtás szabályai

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:50 du.
Kategória:

A pártfogó ügyvédi díj eljárási előlege, valamint annak részletszabályai tekintetében módosította a Kormány a jogi segítségnyújtásról szóló, alábbiakban hivatkozott rendeletét. A módosítás a kihirdetését követő napon lépett hatályba.Joganyag: 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól Módosította: 347/2020. (VII. 15.) Korm. rendelet Megjelent: MK […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az utazási korlátozások módosítása

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:41 du.
Kategória:

Módosította a Kormány a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló, az alábbiakban részletesen ismertetett (a Magyar Közlöny 2020/167. számában kihirdetett) kormányrendelet szerinti országbesorolást. A megváltozott előírások értelmében a besorolás nemcsak COVID-19 betegséggel érintett országokra, hanem azok egyes közigazgatási területeire is vonatkozhat. Új rendelkezés ugyanakkor, ha egy ország sárga vagy piros jelzést kapott, azonban valamely közigazgatási […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Szerb határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:38 du.
Kategória:

A szerb és magyar állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére 2020. május 25-én 10 órától. Amennyiben azonban a belépő a határátlépéstől számított 14 napon belül COVID-19 fertőzés gyanúját észleli, akkor köteles magát önkéntes karantén alá vetni, és a járványügyi hatóságot haladéktalanul telefonon értesíteni. A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Egyhangú döntéshozatal a beszámoló elfogadásáig

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:31 du.
Kategória:

Ha a számviteli beszámoló készítésére kötelezett jogi személy létesítő okirata a beszámoló elfogadásához legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatot ír elő, és a döntéshozó szerv a beszámoló elfogadásában nem akadályozott, akkor az előző (2019-es) üzleti évre vonatkozó beszámolóról szóló döntés meghozataláig a jogi személy kizárólag valamennyi tag egyhangú határozatával hozhat bármely más ügyben határozatot. A fenti […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Módosuló büntetés-végrehajtási szabályok

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:31 du.
Kategória:

Szinte teljes egészében átírta (többségében hatályon kívül helyezte) a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben módosított büntetés-végrehajtási szabályokat az alábbiakban hivatkozott 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet, amely 2020. június 1. napján lépett hatályba. Joganyag: 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról Módosította: 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet Megjelent: MK 2020/120. (V. 25.) […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Változott a veszélyhelyzet ideje alatti eljárásjogi intézkedések szabályozása

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:30 du.
Kategória:

Jelentősen módosította a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, a vonatkozó eljárási törvényektől eltérő szabályokat a Kormány a polgári peres és bírósági nemperes eljárások (pl. perfelvétel, szünetelés, nyilvánosság, érdemi tárgyalás, egyezség, fellebbezés), a közigazgatási peres eljárások (például nyilatkozatok beszerzése, nyilvánosság, tárgyalás) és a büntetőeljárások (például kihallgatások, eljárási cselekményeken való részvétel, iratok megismerése, tárgyalás) tekintetében. A módosított szabályok […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Stratégiai társaságokat érintő külföldi befektetések

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:30 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet szerint stratégia társaságnak minősülő kft.-k és rt.-k esetében a belgazdaságért felelős miniszterhez tett bejelentés és annak tudomásulvétele szükséges bizonyos jogügyletek (tulajdoni részesedés átruházása, tőkeemelés, átalakulás, egyesülés, szétválás, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása, társasági részesedésen történő haszonélvezet alapítása) esetén, feltéve, hogy a jogügylet folytán a tulajdonszerzés, jogszerzés következtében a rendeletben meghatározott mértékű […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Csehországi és szlovákiai határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:29 du.
Kategória:

A cseh és szlovák állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére, feltéve, ha az országban tartózkodásuk nem haladja meg a 48 órát. Ezen időpont elteltével az érintett személyek kötelesek Magyarországot elhagyni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló […]

Bővebben...