Jogszabályfigyelő: A bűnügyi felügyelet és a távoltartás

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:30 de.
Kategória:

Ugyancsak az új büntetőeljárási törvény hatálybalépésére tekintettel állapította meg az igazságügyi miniszter a bűnügyi felügyelet és a távoltartás 2018. július 1-jétől hatályos új szabályait. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény indokolása kiemeli, hogy a kódexben: „a letartóztatás reális és valóságos alternatívájaként jelenik meg a bűnügyi felügyelet, amely gyűjtőfogalomként magában foglalja” a jelenleg hatályos kódex […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Összefoglaló vélemény a rokontartással kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:18 de.
Kategória:

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a tartásdíjjal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot tette komplex vizsgálat tárgyává. A márciusban elfogadott összefoglaló vélemény eredményeit május közepén tárta az újságírók elé dr. Makai Katalin a csoport vezetője. A meglehetősen részletes terjedelmes vélemény összefoglaló megállapításaiból csupán néhány érdekességet emelünk ki a következőkben. A bíróságok gyakorlatát vizsgáló kérdőívek feldolgozása alapján a joggyakorlat elemző […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályai

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:14 de.
Kategória:

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2018. július 1-jén lép hatályba a kódex végrehajtására kiadott, a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályait tartalmazó, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet. A terjedelmes, 216 szakaszból álló jogszabály első része az úgynevezett általános rendelkezéseket (kizárás, áttétel, jegyzőkönyv, ügyiratkezelés, eljáró szervek viszonya, rendészeti szervek intézkedések, hatósági közreműködések, nemzetközi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Számlázóprogramok adatszolgáltatása

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:11 de.
Kategória:

Újabb alcímmel egészül ki 2018. július elsejei hatálybalépéssel a számlákról, nyugtákról és az elektronikus számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 2014-es NGM rendelet a számlázóprogramok adatszolgáltatását illetően. A módosítás egyértelműen rögzíti az adatszolgáltatás teljesítésének a feltételeit, a hibás adatszolgáltatás esetén végrehajtandó feladatokat, a manuális rögzítés lehetőségét, illetőleg a fogadó rendszer üzemzavara, karbantartása, továbbá adóalany rendszerének üzemzavara vagy […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazása a polgári perben

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:08 de.
Kategória:

A Kúriának a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testülete véleménye szerint a különböző szakvélemények beszerzésének az indítványozása ebben az esetben is kizárt. Ilyen bizonyítási indítványt a bizonyító fél ellenfele nem terjeszthet elő, és azonos oldalon (pertársak esetében) is csak egyetlen szakvéleménye beszerzése indítványozható. A fenti lehetőségre […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Fizetésképtelenségi nyilvántartás

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:12 de.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet uniós előírás folytán létrehozta a Magyarországon indított csődeljárásokkal, felszámolási eljárásokkal, valamint a kapcsolódó polgári peres eljárásokkal összefüggő állami nyilvántartást. A jogszabály ún. fizetésképtelenségi nyilvántartó szervként a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot jelölte ki. A nyilvántartás részére történő adatszolgáltatást a csőd- és felszámolási eljárásokban, illetve bizonyos esetekben a polgári peres […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A keresetlevél szerkezeti egységei és a kötelező tartalmi elemek sorrendje az új Pp. alapján

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:11 de.
Kategória:

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) jogértelmezési kérdéseinek a megválaszolása érdekében a Kúria – a bírói kar elismert tagjainak a részvételével – szakmai konzultációs testületet hozott létre és működtet a jogalkalmazói munka elősegítése céljából. A konzultációs testület állásfoglalásai nem kötelező érvényűek a bíróságokra nézve sem, mindenképpen célszerű azonban a bírói […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ügyvédi etikai szabályzat

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:08 de.
Kategória:

A közelmúltban megszületett az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló új szabályzat is, amelynek 1. számú mellékletét képezi az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsának (CCBE) a határokon átnyúló jogi szolgáltatásokat szabályozó, az Európai Unió Ügyvédeinek Etikai Kódexe is, illetve amely felváltotta az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló, többször módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzatot. Részletesen […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos közvetítői eljárás

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:07 de.
Kategória:

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése megalkotta az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján lefolytatott jogviták közvetítői eljárásban történő rendezése szabályait. A közvetítés célja a bejelentő és az ügyvédi tevékenység gyakorlója közötti vita közvetítő bevonása mellett történő rendezése, az erre vonatkozó írásbeli megállapodás létrehozása. A közvetítői eljárás során tartandó ún. megbeszélésen a közvetítő alapvető […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ügyvéd által készített vagy letétbe vett végrendeletek, haláleseti rendelkezések központi nyilvántartása

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:05 de.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott kamarai szabályzat értelmében a végintézkedésre vonatkozó megbízás elfogadásakor az ügyvédet írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli a kamarai Központi Végrendeleti Nyilvántartásba (KVNY) történő, illetve a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY) történő bejegyzés lehetőségéről. A szabályzat ezen túlmenően részletesen meghatározza az ügyfél bejegyzésre vonatkozó hozzájárulása esetén követendő eljárással kapcsolatos rendelkezéseket. A szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara […]

Bővebben...