Jogszabályfigyelő: Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos közvetítői eljárás

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:07 de.
Kategória:

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése megalkotta az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján lefolytatott jogviták közvetítői eljárásban történő rendezése szabályait. A közvetítés célja a bejelentő és az ügyvédi tevékenység gyakorlója közötti vita közvetítő bevonása mellett történő rendezése, az erre vonatkozó írásbeli megállapodás létrehozása. A közvetítői eljárás során tartandó ún. megbeszélésen a közvetítő alapvető […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ügyvéd által készített vagy letétbe vett végrendeletek, haláleseti rendelkezések központi nyilvántartása

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 10:05 de.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott kamarai szabályzat értelmében a végintézkedésre vonatkozó megbízás elfogadásakor az ügyvédet írásbeli tájékoztatási kötelezettség terheli a kamarai Központi Végrendeleti Nyilvántartásba (KVNY) történő, illetve a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába (VONY) történő bejegyzés lehetőségéről. A szabályzat ezen túlmenően részletesen meghatározza az ügyfél bejegyzésre vonatkozó hozzájárulása esetén követendő eljárással kapcsolatos rendelkezéseket. A szabályzat a Magyar Ügyvédi Kamara […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ügyvédi letét- és pénzkezelés szabályai

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:59 de.
Kategória:

Az ügyvédi letétkezelésről és pénzkezelésről szóló kamarai szabályzat az ügyvédi letét három fajtáját – teljesítési letét, költségletét, őrzési letét – határozza meg. Rögzíti a letéti szerződések általános, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben rögzített feltételeken túl alkalmazandó további követelményeit, illetve a valamennyi fent említett letéti fajtára vonatkozó speciális rendelkezéseket, továbbá a pénzletét átvételének a szabályait, illetve […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Gyermekpornográfa – bűncselekményegység és halmazat kérdése

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:58 de.
Kategória:

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a gyermekpornográfia bűntettével kapcsolatban a halmazat és a bűncselekményegység kérdésében foglalt állást az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatában a tekintetben, ha Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 204. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt elkövetési magatartásokat több passzív alannyal vagy több felvétellel kapcsolatban fejti ki. Az eljárást […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A vád törvényessége

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:54 de.
Kategória:

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a legfőbb ügyész indítványára hozott jogegységi határozatában rögzítette, hogy törvényes a vád – a katonai büntetőeljárás kivételével – akkor is, ha azt nem az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság mellett működő ügyész emelte. A katonai büntetőeljárásban ellenben a vád törvényességének feltétele, hogy azt katonai ügyész vagy a legfőbb ügyész […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A közfeladatot ellátó személyek bizonyos körével szemben érvényesülő fokozott büntetőjogi felelősség

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:52 de.
Kategória:

A legfőbb ügyész indítványa alapján indult eljárásban a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy közfeladatot ellátó személyként meghatározott pedagógus lehet-e elkövetője a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 302. §-a szerinti, közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bántalmazás bűntettének. A Kúria jogegységi döntése értelmében azokban az esetekben, amikor a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Titkos információgyűjtés eredményének bizonyítékként való felhasználásáról szóló végzés elleni fellebbezés

Szerző:
Dátum: május 24, 2018 9:51 de.
Kategória:

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa megszüntette a Kúriai Döntések 2015. évi 4. számában EBD 2015.B.15. számon közzétett határozat elvi bírósági döntésként való fenntartását. Az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatban a Kúria hivatkozott arra, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 215. §-ának 2014. január 1. napjától hatályos szövege már nem zárja ki […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó határidő számítása

Szerző:
Dátum: április 24, 2018 2:03 du.
Kategória:

A Kúria az alábbiakban hivatkozott döntésében az elővásárlási jog gyakorlására biztosított határidő jogi jellegét, illetve annak számítását illetően foglalt állást egy, a földforgalmi törvény hatálya alá tartozó jogügylet tekintetében. A perbeli tényállás kapcsán a jegyzői hirdetmény kifüggesztésének ideje, illetve az volt vitás, hogy az elővásárlásra jogosult a nyilatkozatát határidőben terjesztette elő vagy sem. A mező- […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A jelentős, többször elkövetett gyorshajtás önmagában nem valósítja meg a közúti veszélyeztetés bűntettét

Szerző:
Dátum: április 24, 2018 1:32 du.
Kategória:

A Kaposvári Törvényszék döntése értelmében a jelentős mértékű és többször megvalósított sebességtúllépés közvetlen veszély okozása nélkül nem valósítja meg a közúti veszélyeztetés bűntettét. Közúti baleset okozásának vétségében állapította meg a vádlott felelősségét az elsőfokú bíróság az adott ügyben. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosabb minősítés (súlyos egészségromlást okozó közúti veszélyeztetés bűntette) és súlyosítás miatt […]

Bővebben...