Jogszabályfigyelő: Az üzleti titok védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:38 du.
Kategória:

Huszonnégy egyéb törvény módosítását is tartalmazza az üzleti titok védelméről szóló, 2019. augusztus 8-ától hatályos törvény. Az üzleti titok védelmének speciális szabályait csupán tizenöt szakasz rendezi, amelyek között egyebek mellett a védelem alóli kivételeket, a jogsértés meghatározását és az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, illetve speciális perjogi előírásokat is megtalálhatjuk.  Joganyag: 2018. évi LIV. törvény az üzleti […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A magánélet védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:37 du.
Kategória:

Augusztus elsején lépett hatályba a magánélethez való jogot (a magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartás tiszteletben tartását) garantáló törvény, amely a magánélethez való jog alapvető lényegét akként határozza meg, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az egyén akarata ellenére mások nem sérthetik meg. A magánélethez való jog megsértése esetén biztosítja a hatósághoz, bírósághoz […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új szocho-törvény

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:36 du.
Kategória:

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény 2019. januári hatálybalépésével megszűnik az egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: eho). Jövőre tehát az eho helyett is szociális hozzájárulás (a továbbiakban: szocho) néven kell befizetést teljesíteni a központi költségvetés terhére. A fentiekkel összefüggésben az új szocho-törvény módosítja a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített foglalkoztatás és a szakképzési hozzájárulás szabályait, valamint kisadózó […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: 2019-es költségvetés

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:35 du.
Kategória:

Az Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el a 2019-es központi költségvetésről szóló törvényt, amely az államháztartás központi alrendszerének bevételi főösszegét 19 580 364,6 millió forintban, kiadási főösszegét 20 578 798,5 millió forintban, a hiányát pedig 998 433,9 millió forintban állapítja meg. Az államháztartás 2019. december 31-ére tervezett adóssága 311,3 forint/euró, 275,1 forint/svájci frank és 264,8 […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Alkotmányjogi panasz benyújtásához használható indítványminták

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:34 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság honlapján még a nyári ítélkezési szünet megkezdését megelőzően közzétett tájékoztató részletes bemutatja az egyes alkotmányjogi panasz-típusokra vonatkozó előírásokat, az indítványok formai és tartalmi követelményeit. Az úgynevezett „általános érvényű tudnivalók” mellett az alkotmányjogi panasz mindhárom típusára nézve részletes leírás és egy-egy word formátumú blanketta tölthető le az Alkotmánybíróság honlapjáról, amely jelentősen megkönnyíti a jogi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ittas járművezetés megvalósul az alkohol felszívódási időszakában is

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:33 du.
Kategória:

A Kúria alábbiakban hivatkozott elvi bírósági határozata értelmében az ittas állapotban történő járművezetés megvalósul akkor is, ha az elkövetőnek a vezetéskor a szervezetében annyi alkohol van, amely alkalmas a törvényben írt alkoholszint előidézésére. Ez azt jelenti tehát, hogy a vezetéskor az elkövető szervezetében lévő alkoholnak még nem kell feltétlenül elérnie a 0,50 gramm/litert meghaladó véralkohol-koncentrációt, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Rendeltetésmódosítási eljárás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:32 du.
Kategória:

Új jogszabály született a 400 négyzetméter alapterületet meghaladó építmények rendeltetésének kereskedelmi rendelteltésre történő megváltoztatásának engedélyezéséről, illetve az ilyen rendeltetésű építmények átalakításának engedélyezéséről, ha annak alapterülete eleve vagy az átalakítás folytán a 400 négyzetmétert meghaladja. Az úgynevezett rendeltetésmódosítási eljárás során első fokon az építmény fekvése szerinti járás székhelyén működő jegyző, a fővárosban a fővárosi kerületi jegyző, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új rendelet a közjegyzői díjszabásról

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:28 du.
Kategória:

Október elsejétől új igazságügyi miniszteri rendelet váltja fel a jelenleg hatályos közjegyzői díjszabásról szóló jogszabályt. A közjegyzők eljárásáért a jövőben is munkadíjat és költségtérítést kell majd fizetni. Emelkedik azonban az ügyértékhez igazodó munkadíj összege, továbbá egymilliárd forintra nő a díjmegállapítás alapjául szolgáló maximális ügyérték. A rendeletben szereplő (két- vagy többoldalú jogügyletekre vonatkozó) tételes meghatározott díjak […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ügyvédi kamarai eljárások díja

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 11:20 de.
Kategória:

A csekkjogi szabályok szövegének a közzétételéről, valamint az egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló igazságügyi miniszteri rendeletben állapították meg egyes ügyvédi kamarai hatósági eljárások díját. Eszerint az ügyvédi kamarai nyilvántartás adatáról történő hatósági bizonyítvány kiadásának, az ügyvédi tevékenységet gyakorló személyi adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételének, valamint az irodagondnok bejegyzésének a díja 1000 […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A bűnügyi költségek előlegezése

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 11:09 de.
Kategória:

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtására kiadott igazságügyi miniszteri rendelet értelmében a bűnügyi költséget főszabályként az egyes eljárásokban eljáró szervek előlegezik meg. Speciális előírások vonatkoznak ugyanakkor a terhelt, a terhelt segítője, a sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt, illetőleg az egyéb érdekelt segítőjének a költségére. Ezeket a költségeket azok […]

Bővebben...