Jogszabályfigyelő: 2019-es költségvetés

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:35 du.
Kategória:

Az Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el a 2019-es központi költségvetésről szóló törvényt, amely az államháztartás központi alrendszerének bevételi főösszegét 19 580 364,6 millió forintban, kiadási főösszegét 20 578 798,5 millió forintban, a hiányát pedig 998 433,9 millió forintban állapítja meg. Az államháztartás 2019. december 31-ére tervezett adóssága 311,3 forint/euró, 275,1 forint/svájci frank és 264,8 […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Alkotmányjogi panasz benyújtásához használható indítványminták

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:34 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság honlapján még a nyári ítélkezési szünet megkezdését megelőzően közzétett tájékoztató részletes bemutatja az egyes alkotmányjogi panasz-típusokra vonatkozó előírásokat, az indítványok formai és tartalmi követelményeit. Az úgynevezett „általános érvényű tudnivalók” mellett az alkotmányjogi panasz mindhárom típusára nézve részletes leírás és egy-egy word formátumú blanketta tölthető le az Alkotmánybíróság honlapjáról, amely jelentősen megkönnyíti a jogi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ittas járművezetés megvalósul az alkohol felszívódási időszakában is

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:33 du.
Kategória:

A Kúria alábbiakban hivatkozott elvi bírósági határozata értelmében az ittas állapotban történő járművezetés megvalósul akkor is, ha az elkövetőnek a vezetéskor a szervezetében annyi alkohol van, amely alkalmas a törvényben írt alkoholszint előidézésére. Ez azt jelenti tehát, hogy a vezetéskor az elkövető szervezetében lévő alkoholnak még nem kell feltétlenül elérnie a 0,50 gramm/litert meghaladó véralkohol-koncentrációt, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Rendeltetésmódosítási eljárás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:32 du.
Kategória:

Új jogszabály született a 400 négyzetméter alapterületet meghaladó építmények rendeltetésének kereskedelmi rendelteltésre történő megváltoztatásának engedélyezéséről, illetve az ilyen rendeltetésű építmények átalakításának engedélyezéséről, ha annak alapterülete eleve vagy az átalakítás folytán a 400 négyzetmétert meghaladja. Az úgynevezett rendeltetésmódosítási eljárás során első fokon az építmény fekvése szerinti járás székhelyén működő jegyző, a fővárosban a fővárosi kerületi jegyző, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új rendelet a közjegyzői díjszabásról

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:28 du.
Kategória:

Október elsejétől új igazságügyi miniszteri rendelet váltja fel a jelenleg hatályos közjegyzői díjszabásról szóló jogszabályt. A közjegyzők eljárásáért a jövőben is munkadíjat és költségtérítést kell majd fizetni. Emelkedik azonban az ügyértékhez igazodó munkadíj összege, továbbá egymilliárd forintra nő a díjmegállapítás alapjául szolgáló maximális ügyérték. A rendeletben szereplő (két- vagy többoldalú jogügyletekre vonatkozó) tételes meghatározott díjak […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ügyvédi kamarai eljárások díja

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 11:20 de.
Kategória:

A csekkjogi szabályok szövegének a közzétételéről, valamint az egyes eljárási költségviseléssel összefüggő igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló igazságügyi miniszteri rendeletben állapították meg egyes ügyvédi kamarai hatósági eljárások díját. Eszerint az ügyvédi kamarai nyilvántartás adatáról történő hatósági bizonyítvány kiadásának, az ügyvédi tevékenységet gyakorló személyi adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételének, valamint az irodagondnok bejegyzésének a díja 1000 […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A bűnügyi költségek előlegezése

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 11:09 de.
Kategória:

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény végrehajtására kiadott igazságügyi miniszteri rendelet értelmében a bűnügyi költséget főszabályként az egyes eljárásokban eljáró szervek előlegezik meg. Speciális előírások vonatkoznak ugyanakkor a terhelt, a terhelt segítője, a sértett, a magánfél, a magánvádló, a pótmagánvádló, a vagyoni érdekelt, illetőleg az egyéb érdekelt segítőjének a költségére. Ezeket a költségeket azok […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A bűnügyi felügyelet és a távoltartás

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:30 de.
Kategória:

Ugyancsak az új büntetőeljárási törvény hatálybalépésére tekintettel állapította meg az igazságügyi miniszter a bűnügyi felügyelet és a távoltartás 2018. július 1-jétől hatályos új szabályait. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény indokolása kiemeli, hogy a kódexben: „a letartóztatás reális és valóságos alternatívájaként jelenik meg a bűnügyi felügyelet, amely gyűjtőfogalomként magában foglalja” a jelenleg hatályos kódex […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Összefoglaló vélemény a rokontartással kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:18 de.
Kategória:

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a tartásdíjjal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot tette komplex vizsgálat tárgyává. A márciusban elfogadott összefoglaló vélemény eredményeit május közepén tárta az újságírók elé dr. Makai Katalin a csoport vezetője. A meglehetősen részletes terjedelmes vélemény összefoglaló megállapításaiból csupán néhány érdekességet emelünk ki a következőkben. A bíróságok gyakorlatát vizsgáló kérdőívek feldolgozása alapján a joggyakorlat elemző […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályai

Szerző:
Dátum: június 25, 2018 10:14 de.
Kategória:

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével egyidejűleg, 2018. július 1-jén lép hatályba a kódex végrehajtására kiadott, a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályait tartalmazó, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet. A terjedelmes, 216 szakaszból álló jogszabály első része az úgynevezett általános rendelkezéseket (kizárás, áttétel, jegyzőkönyv, ügyiratkezelés, eljáró szervek viszonya, rendészeti szervek intézkedések, hatósági közreműködések, nemzetközi […]

Bővebben...