Jogszabályfigyelő: Biztonságot sértő külföldi befektetések ellenőrzése

Szerző:
Dátum: október 26, 2018 9:15 de.
Kategória:

Az Európai Unió több tagállama is ellenőrzi az  EU-n, illetve az EGT-n kívülről érkező, bizonyos, un. érzékeny ágazatokba irányuló külföldi befektetéseket – derül ki az alább hivatkozott törvény tervezetéhez fűzött előterjesztői indokolásból. E célt valósítja meg az október elején elfogadott és 2019. január elsejétől hatályos jogszabály, amelynek értelmében bejelentési kötelezettség kapcsolódik: a hadiipari és haditechnikai […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Lakástakarékpénztári szerződések állami támogatásának megszüntetése

Szerző:
Dátum: október 26, 2018 9:13 de.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott törvénymódosítás következtében a 2018. október 17-ét követően kötött lakás-előtakarékossági szerződések esetében az előtakarékoskodót az eddigiek szerinti állami támogatás (az adott megtakarítási évben betétként elhelyezett összeg harminc százaléka, legfeljebb azonban megtakarítási évenként hetvenkétezer forint) nem illeti meg. Az állami támogatás megszüntetése a már megkötött szerződéseket nem érinti, ugyanakkor ezen szerződések megtakarítási idejének a […]

Bővebben...

Megújultak a cégnyomtatványok

Szerző:
Dátum: szeptember 25, 2018 1:46 du.
Kategória:

A 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet 2018. július 5-i hatálybalépéssel módosította a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendeletet, ami érintette a cégeljárási formanyomtatványokat is. A cégbíróság a 2018. július 1-jét megelőzően használatban lévő nyomtatványokat 2018. szeptember 15-ig fogadta be.  2018. szeptember 16-ától Az elektronikus nyomtatványok CÉG és FMH szolgáltatás előfizetői számára […]

Bővebben...

Szeptember 16-ig használhatóak a július 1-je előtti cégeljárási nyomtatványok

Szerző:
Dátum: augusztus 29, 2018 8:22 de.
Kategória:

Az IM a múlt hét végén kiküldött  tájékoztatása szerint meghosszabbították a türelmi időszakot. A  21/2018. (VII. 4.) IM rendelet 2018. július 5-i hatálybalépéssel módosította a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendeletet, ami érinti a cégeljárási formanyomtatványokat is. A változások számos helyen érintették a már meglévő nyomtatványokat, melyek módosítása […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Októbertől mindenhol tilos az életvitelszerű közterületi tartózkodás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:40 du.
Kategória:

Október közepén lép hatályba az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak a megsértését megvalósító szabálysértés szabályozásának a módosítása, melynek értelmében mindenhol tilos, és így büntethető lesz az életvitelszerű közterületi tartózkodás. A tilalom megszegői háromszori rendőri figyelmeztetést követően közérdekű munkával szankcionálhatók. A büntetés elzárásra változtatható át. Már az első három alkalommal is megindulhat az eljárás ugyanakkor, ha az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Btk. módosítás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:39 du.
Kategória:

Egy új, a jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése című törvényi tényállással bővült a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, módosult továbbá a zaklatás bűncselekményének a szabályozása. Az új előírások a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lépnek hatályba. Joganyag: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről Módosítja: 2018. évi XLIII. törvény Megjelent: MK 2018/122. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Gyülekezési jogról szóló törvény

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:38 du.
Kategória:

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szabályait (egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése) is módosítja a gyülekezési jogról szóló, 2018. október elsejétől hatályos új törvény, amely egyidejűleg hatályon kívül helyezi a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvényt. Fontos átmeneti előírás, hogy 2018. október elsején még el nem bírált bejelentésekre, meg nem tartott gyűlésekre, illetve […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az üzleti titok védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:38 du.
Kategória:

Huszonnégy egyéb törvény módosítását is tartalmazza az üzleti titok védelméről szóló, 2019. augusztus 8-ától hatályos törvény. Az üzleti titok védelmének speciális szabályait csupán tizenöt szakasz rendezi, amelyek között egyebek mellett a védelem alóli kivételeket, a jogsértés meghatározását és az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, illetve speciális perjogi előírásokat is megtalálhatjuk.  Joganyag: 2018. évi LIV. törvény az üzleti […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A magánélet védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:37 du.
Kategória:

Augusztus elsején lépett hatályba a magánélethez való jogot (a magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartás tiszteletben tartását) garantáló törvény, amely a magánélethez való jog alapvető lényegét akként határozza meg, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az egyén akarata ellenére mások nem sérthetik meg. A magánélethez való jog megsértése esetén biztosítja a hatósághoz, bírósághoz […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új szocho-törvény

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:36 du.
Kategória:

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény 2019. januári hatálybalépésével megszűnik az egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: eho). Jövőre tehát az eho helyett is szociális hozzájárulás (a továbbiakban: szocho) néven kell befizetést teljesíteni a központi költségvetés terhére. A fentiekkel összefüggésben az új szocho-törvény módosítja a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített foglalkoztatás és a szakképzési hozzájárulás szabályait, valamint kisadózó […]

Bővebben...