Jogtár® Navigátor

A Jogtár® Navigátor a jogi eljárásokat a kezdeményezéstől a lezáró lépésekig folyamatábrák segítségével követi végig. A Navigátor folyamatábrák

 • segítenek a jogszabályok alkalmazásában;
 • összetett vagy ritkán előforduló eljárások esetén az ügy résztvevői számára egyértelművé teszik a követendő eljárást;
 • bemutatják az eljárások alternatív forgatókönyveit;
 • tartalmazzák az eljárás adott lépéséhez tartozó határidőket;
 • felajánlanak alternatív továbblépési lehetőségeket az eljárás során;
 • jelölik a felek közti interakciókat.


A szolgáltatás az új Jogtár® alatt, online módon érhető el. Új Jogtár és új Szakmai Jogtár® előfizetés mellé, illetve önállóan, a Jogtártól függetlenül is megrendelhető. Az új Jogtár®-előfizetéssel rendelkezők automatikusan hozzáférhetnek a szolgáltatás demó verziójához!

Adózás rendje Navigátor

Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek értelmezését segíti. Közel 100 folyamatábrát tartalmaz, melyek segítségével könnyen áttekinthető módon jelennek meg az adózási folyamatok szabályai, a legfontosabb eljárások lépései. A folyamatábrákat kommentár egészíti ki, ahol az adott lépéshez tartozó jogszabályhely, valamint a kapcsolódó joganyagok kerülnek kifejtésre. A folyamatábrák lépéseinél az adott lépéshez kapcsolódó nyomtatványt, NAV-állásfoglalást, bírósági döntést, valamint az ADÓ lapcsalád kapcsolódó cikkeit is feltüntetjük.

Áfa Navigátor

Az áfatörvény és a forgalmi adózás rendszere kifejezetten komplex és bonyolult értelmezési kérdéseket vet fel. A navigátor termék ezeket a kérdéseket úgy oldja meg, hogy jogszabályi hivatkozásokkal és magyarázatokkal, bírósági döntésekkel, NAV-állásfoglalásokkal, valamint az ADÓ lapcsalád cikkeivel ellátott döntési ágrajzot vázol fel, amelyet követve a jogalkalmazó eljut a helyes megoldáshoz.

Bérszámfejtés Navigátor

A program közel 60 adójogi, társadalombiztosítási és munkajogi alapfogalom naprakész magyarázatát teszi elérhetővé, folyamatábraként feldolgozva, használatával a különböző jogterületek csupán egyetlen kattintással összekapcsolhatóak. Amennyiben részletesebb információkra van szüksége, úgy az ábrák egy kattintással átirányítják a bírói gyakorlatot is feldolgozó termékek és a kommentárok, iratminták felé.

Gazdasági Társaságok modul

Az érintett társaságok (bt.-k, kkt.-k kft.-k és rt.-k), valamint a jogászok, joghallgatók, szakvizsgára készülők számára.

 • átláthatóvá teszi az új Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozását,
 • összefoglalja a társaságok létesítésével, működésével, megszűnésével kapcsolatos folyamatokat,
 • meghatározza a résztvevők szerepkörét az egyes folyamatokban, összefűzi az egymáshoz kapcsolódó „eljárásokat”,
 • feldolgozza a komplex ábrázoláshoz szükséges egyéb kapcsolódó szabályokat (pl. cégtörvény, átalakulási törvény, tőkepiaci törvény stb.)
 • az eljáráshoz fűzött kapcsolódó anyagok (jogszabályok, iratminták, döntvények, kommentárok) kattintással érhetők el.
 • a folyamatábra lépéseihez magyarázó szöveg tartozik,
 • a folyamatábrák jogszabályváltozás esetén a változásnak megfelelően módosulnak, kiegészülnek.

A Gazdasági társaságok modulban megvásárolható termékek:

 • Betéti társaság Navigátor
 • Közkereseti társaság Navigátor
 • Korlátolt felelősségű társaság Navigátor

Kisvállalati adó Navigátor

A kisvállalati adó az egyszerűsített adók csoportjába tartozik, kedvező adómértéket és minimális adminisztrációt kínál az azt választó adózóknak. Mindazonáltal ezen a területen is jelen vannak olyan rendelkezések, korlátok, kedvezmények, amelyek önmagukban vagy az adózási-számviteli szabályozással összefüggésben bonyolult jogi szövegezést, logikai felépítést igényelnek. Ezek megértését és későbbi felidézését segítik a navigátor ábrái azzal, hogy a részletekre kiterjedően, de ugyanakkor könnyen áttekinthetően és szemléletesen mutatják be a kisvállalati adózókat érintő eseteket.

A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályozás a magyar munkajog talán legbonyolultabb területe.
A közalkalmazotti törvény mellett ugyanis háttérszabályként a munka törvénykönyvét is alkalmazni kell, nem megfeledkezve a konkrét ágazatra (pl. egészségügy, köznevelés) vonatkozó végrehajtási rendeletekről. Egy egyszerű kérdés megválaszolásához is nem ritkán három jogszabályt kell együttesen alkalmazni. Ebben az összetett jogalkalmazói munkában nyújt segítséget a Közalkalmazotti Navigátor.

Közigazgatási eljárás Navigátor

Feldolgozza a közigazgatási eljárás egyes eljárási cselekményeit a bírósági vizsgálat megindulásáig, beleértve a végrehajtási eljárást is.
A folyamatábrák jogszabályváltozás esetén a változásnak megfelelően módosulnak, kiegészülnek. Egyértelműen követhető formában ábrázolja a közigazgatási hatósági eljárás szereplőit, az eljárás menetét.
Az egyes lépések esetén tartalmazza az egyes eljárási lépések sajátosságainak rövid összefoglalóját, jelzi a határidőket.
A vonatkozó jogszabályok, kapcsolódó iratminták, döntések és kommentárok elérhetőek.

Munkajog Navigátor

200 folyamatábra segít Önnek kiigazodni a munkaügyi teendők között, amelyek lépésről lépésre vezetik végig a folyamaton, az intézkedés iránti igény felmerülésétől a lehetséges kimenetelekig. Ha bizonytalan milyen körülményeket kell mérlegelnie a rendkívüli munkavégzés elrendelésénél vagy milyen lépések után közölhető egy azonnali hatályú felmondás, döntése előtt tekintse át a folyamatokat a Munkajog Navigátorban. Minden döntési helyzetnél, lépésnél egyetlen kattintással elérheti a jogszabályi háttér tömör magyarázatát. Ha részletesebb információkra van szüksége, átirányítjuk a bírói gyakorlatot feldolgozó termékek és a kommentárok felé is vagy rögtön letöltheti a szükséges iratmintákat.

Polgári perrendtartás Navigátor

Volt már olyan helyzetben, hogy egy bonyolult folyamatot úgy próbált meg elmagyarázni ügyfelének/kollégájának, hogy papírt és tollat ragadott és lerajzolta a főbb lépéseket?
A módszer azért hatékony, mert a képeket könnyebb memorizálnunk, mint az elhangzott vagy olvasott szöveget. „Vizuális típus” – szoktuk mondani és ez szinte mindenkire igaz.
Erre a tapasztalatra alapozva az új Pp. bonyolult szabályrendszerét 90 jól strukturált, vizuális ábrára osztottuk. Egy-egy ábra az adott téma (pl. perfelvétel) esszenciális tudnivalóit mutatja be, miközben látjuk a döntési pontokat, a lehetséges elágazásokat, a szereplők feladatait és a határidőket is.

Számviteli Navigátor

A számviteli törvény, a magyar számviteli rendszer számos olyan bonyolult gazdasági eseményt, folyamatot tartalmaz, amelynek számviteli leképezéséhez, az összes előforduló lehetőség feltérképezéséhez elengedhetetlen, hogy ábrázoljuk azt. A cég folyamatos működése során, a beszerzések, értékesítések, pénzügyi és tőkeműveletek elszámolásakor néhol az elszámolási folyamat megértése, néhol az összes elszámolási lehetőség megismerése okoz nehézséget, amelyekhez fontos segítséget nyújt a döntéseket tartalmazó ágrajz.
A Számvitel Navigátor az ábrákhoz részletes szöveges magyarázatot ad, tartalmazza az egyes folyamatokhoz tartozó könyvelési lépéseket, jogszabályi hivatkozásokat, valamint sok releváns gyakorlati útmutatóra, számviteli kérdésre hivatkozik.

Megrendelés interneten >>>