Jogszabályfigyelő: Börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos szabályok módosítása

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:17 du.
Kategória:

Módosította (meghosszabbította) a Parlament a büntetésvégrehajtási és börtönzsúfoltsági kártalanítási törvényben szereplő határidőket a kártalanítások kifizetésének a felfüggesztése és az új szabályozás kidolgozása tekintetében. Joganyag: 2020. évi LV. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Horvát határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:16 du.
Kategória:

Az osztrák, a cseh, a szlovák és a német állampolgárok mellett járványügyi korlátozások nélkül szabadon léphetnek Magyarország területére a horvát állampolgárok is, illetve a magyar állampolgárok ugyancsak korlátozások nélkül térhetnek haza Horvátországból az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosítás következtében. Joganyag: 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról Módosította: 264/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet Megjelent: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A kötelező jótállás szabályainak a módosulása

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:16 du.
Kategória:

A kötelező jótállás egységes egyéves időtartama az alábbiak szerint változik a jövő év elejétől: 10 000-100 000 forintos eladási ár esetén egy év, 100 001-250 000 forintos eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett pedig három év lesz a jótállási idő. A jelzett határidők mindegyike jogvesztő jellegű, azzal azonban, hogy amennyiben […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Román határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:15 du.
Kategória:

Járványügyi korlátozások nélkül szabadon léphetnek Magyarország területére a román állampolgárok is, illetve a magyar állampolgárok ugyancsak korlátozások nélkül térhetnek haza Romániából az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosítás következtében. Joganyag: 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról Módosította: 281/2020. (VI. 16.) Korm. rendelet Megjelent: MK 2020/143. (VI. 16.) Hatályos: 2020. 06. 17. Megjegyzés: kis terjedelmű […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:14 du.
Kategória:

A Parlament a 2020. június 16-ai ülésnapján fogadta el a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat, így különösen a fizetési moratórium szabályait, a szakképzési, felnőttképzési átmeneti szabályokat, a bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályokat, az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítéseket, az egyes ágazatokat megillető adó- és […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A veszélyhelyzet megszüntetésére vonatkozó parlamenti kötelezés

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:14 du.
Kategória:

Az Országgyűlés felhívta a Kormányt arra, hogy a veszélyhelyzetet szüntesse meg, egyben rendelkezett a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény hatályon kívül helyezéséről is. Joganyag: 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről Módosította: – Megjelent: MK 2020/144. (VI. 17.) Hatályos: 2020. 06. 18. Megjegyzés: új jogszabály

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kirendelt védő díja, jegyzőkönyv hitelesítése a nyomozás során

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:13 du.
Kategória:

A kirendelt védő díjazásának a szabályait módosítva az igazságügyi miniszter alábbiakban hivatkozott rendelete megállapítja, hogy az ügyvédi óradíj hetven százalékának megfelelő díj akkor is megilleti a kirendelt védőt, ha a terhelttel folytatott megbeszélésre telekommunikációs eszköz használatával kerül sor. Ez az összeg több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén fogvatartottakként jár. Ugyanezen jogszabály állapítja meg a nyomozás során […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A járványügyi készültség utazási szabályai

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:12 du.
Kategória:

A harmadik országokból érkezők (nem EU/EGT-állampolgárok és azok családtagjai) magáncélú beutazására vonatkozóan továbbra is fenntartja a Kormány a Magyarországra történő belépési tilalmat. Bizonyos feltételek esetén (például, ha a belépés célja hatósági/bírósági eljárás, üzleti tevékenység/munkavégzés, családi esemény, hozzátartozó gondozása, ápolása) a belépés helye szerint illetékes rendőri szervtől elektronikus úton felmentés kérhető. Speciális belépési előírások vonatkoznak ugyanakkor […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Stratégiai jelentőségű ágazatok

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:11 du.
Kategória:

Összesen 21 szektorba tartozó 52 tevékenységi kört minősített a Kormány stratégiai jelentőségűnek, amelynek következtében az azt folytató magyarországi székhelyű gazdasági társaság stratégiai jelentőségű ágazatba tartozónak minősül, és így bizonyos jogügyletekkel összefüggésben köteles a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 277. §-a értelmében a belgazdaságért felelős miniszterhez bejelentést […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:11 du.
Kategória:

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény IV. fejezetének a hatálya alá tartozó, az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt összesen 19 ügycsoportban (így például anyakönyvi engedélyezés, járművek művek műszaki vizsgáztatása, külföldiek ingatlanszerzése, földügyi és földforgalmi eljárások, gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, az ellenőrzött bejelentéssel (azaz engedély nélkül) […]

Bővebben...