Jogszabályfigyelő: Elfogadták a jövő évi költségvetést

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:59 de.
Kategória:

Az Országgyűlés a 2019. július 12-ei ülésnapján fogadta el a 2020-as költségvetésről szóló törvényt, amelyből a jogi tevékenységet folytatókat érintően az alábbi rendelkezéseket emeljük ki: a bírói és az ügyészi illetményalap a 2020-ban 453 330 forint, a jogi segítői óradíj és a kirendelt ügyvédi óradíj 6000 forint lesz. A közbeszerzési értékhatárok 2020-ban az alábbiak szerint […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköre, illetékessége

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:57 de.
Kategória:

Az előkészítő eljárás folytatására vonatkozó eltérő rendelkezésekkel bővült a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló, alábbiakban hivatkozott jogszabály. Emellett változott a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és a Készenléti Rendőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények felsorolása is. Joganyag: 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről Módosította: 32/2019. (VII. 31.) BM rendelet Megjelent: MK […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kiegészítő közigazgatási eljárási rendelkezések

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:54 de.
Kategória:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) január elsejétől hatályos 8. § (3) bekezdése értelmében jogszabály (miniszteri rendelet kivételével) az Ákr. szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg. Ezen felhatalmazás alapján a Kormány közel egytucat kormányrendelet szabályait módosította egyebek között a piacfelügyeleti eljárásokat, speciális építéshatósági és iparfelügyeleti eljárásokat illetően. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Büntetőjogi rendeletmódosítások

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:51 de.
Kategória:

Az ún. büntetésvégrehajtási szabályzat [szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] két szakaszának, valamint a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről szóló 13/2018. (VI. 12.) IM rendelet egy szakaszának […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Augusztus közepétől módosultak a cégnyomtatványok

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:49 de.
Kategória:

Az új igazságügyi miniszter által jegyzett, alábbiakban hivatkozott rendelet értelmében augusztus közepétől viszonylag kisebb mértékben, csupán néhány rovatot érintően módosult a cégbejegyzési és a változásbejegyzési kérelemnyomtatványok tartalma. A megváltozott formanyomtatványokat a módosítás (2019. augusztus 17.) hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. Joganyag: 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A bírósági meghagyással szembeni ellentmondás formai követelményei

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:46 de.
Kategória:

Az új polgári perrendtartás jogértelmezési kérdéseinek a megválaszolására életre hívott kúriai konzultációs testület legutóbbi ülésén elfogadott állásfoglalások egyike a bírósági meghagyással szembeni bírósági tájékoztató tartalmát taglalja, konkrét szövegjavaslatot is adva. Az állásfoglalás végén ugyanakkor az ellentmondás és azzal együtt kötelezően előterjesztendő írásbeli ellenkérelem formája tekintetében is tesznek néhány kiemelésre érdemes megállapítást. Köztudott, hogy a jogi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: 2019-es őszi törvényalkotási program

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:43 de.
Kategória:

Az országgyűlési törvény által kötelezettségként előírt, június közepén benyújtott, törvényalkotási program mindössze egy tucat Kormány által tervezett törvénymódosítást tartalmaz (a nemzetközi szerződéseket nem számítva). Szeptember például kizárólag a tavalyi évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási törvény benyújtása várható decemberi elfogadással tervezve. Októberben kerülhet sor egyebek mellett az egyes eljárások egyszerűsítéséről és elektronizálásáról szóló, nagy szabályozási terjedelmű […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A költségjegyzék csatolása a felszámolási eljárásban is kötelező

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:40 de.
Kategória:

A jogi képviselővel eljáró fél a perköltségét felszámolási ügyben is kizárólag jogszabályban meghatározott költségjegyzék előterjesztése útján számíthatja fel – olvasható a Pécsi Ítélőtábla Fpkf.IV.45.121/2018/2. szám alatti, fellebbezés elbírálása tárgyában hozott másodfokú végzésében. Az adott ügyben az elsőfokú bíróság megállapította az adós fizetésképtelenségét és erre tekintettel elrendelte a felszámolását. Ugyanakkor mellőzte az adós eljárási költség megfizetésére […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Építőipari rezsióradíj

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:33 de.
Kategória:

Az építőipari nettó (áfanélküli) rezsióradíj 2019-es legkisebb mértéke 3696 forint/óra. Az erről szóló, alábbiakban hivatkozott rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet. Joganyag: 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről Módosította: – […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Civilisztikai kollégiumvezetők állásfoglalásai a végrehajtási törvényről

Szerző:
Dátum: augusztus 27, 2019 11:26 de.
Kategória:

A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. április 16-ai Országos Tanácskozása (CKOT) összesen 72 állásfoglalást fogadott el a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénnyel (a továbbiakban: Vht.) összefüggésben. Valamennyi állásfoglalás elolvasható a Kúria honlapján, de a Wolters Kluwer Kiadó Új Jogtár termékén (https://uj.jogtar.hu) online módon ugyancsak elérhető a korábbi CKOT-állásfoglalásokkal együtt a Döntvénytár/Bíróságok/Kúria/Tanácsadó testületek vélemény menüpont alól. […]

Bővebben...