Jogszabályfigyelő: Kontaktszemélyek járványügyi megfigyelése

Szerző:
Dátum: szeptember 1, 2020 2:22 du.
Kategória: ,

A járványügyi hatóság az egészségügyi törvény szerinti, járványügyi megfigyelést elrendelő határozatában „a kontaktszemélyt mozgási szabadságában úgy is korlátozhatja, hogy meghatároz számára egy lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet, amelyet a kontaktszemély a járványügyi megfigyelés időtartamára (COVID-19 vizsgálat kivételével) nem hagyhat el. Megszüntetik ugyanakkor a járványügyi megfigyelést 5 napon belül, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Legalább egy hónapos határzár szeptember elsejétől

Szerző:
Dátum: szeptember 1, 2020 2:21 du.
Kategória: ,

2020. szeptember elsejétől Magyarország ismét lezárja a határait a koronavírus világjárvány belföldi terjedésének a megfékezése érdekében. Az erről szóló jogszabály hatálya a magáncélú utazásokra tejed ki, nem vonatkozik ugyanakkor azokra a személyekre, akik a Magyarországra való belépésük során hitelt érdemlően igazolja, hogy a megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen már átestek. 2020. szeptember elsejétől […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása

Szerző:
Dátum: szeptember 1, 2020 2:20 du.
Kategória: ,

Egyelőre egy hónapra visszaállította a teljes belső határon a határellenőrzést a Kormány. Az erről szóló rendelet 2020. szeptember elsején lépett hatályba és 2020. október elsején a hatályát veszti. 2020. szeptember elsejétől hatályát veszti az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Elektronikus lakcímbejelentés szeptembertől

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 1:01 du.
Kategória: ,

Más egyéb (a kihirdetés napján hatályba lépő) módosítás mellett az elektronikus lakcímbejelentés szabályait is rögzíti a Kormány alábbiakban hivatkozott rendelete. Az elektronikus lakcímbejelentés, amelynek szabályai 2020. szeptember elsején lépnek hatályba. – az arra vonatkozó feltételek fennállása esetén – bármely járási hivatalnál teljesíthető.   Joganyag: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közigazgatási tárgyú rendeletmódosítások

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 1:00 du.
Kategória: ,

Közel egy tucat kormányrendeletet érint az alábbiakban hivatkozott, közigazgatási tárgyú módosításokat tartalmazó rendeletcsomag, amelyből terjedelmét és jelentőségét tekintve a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Utazási korlátozások módosítása

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 1:00 du.
Kategória: ,

A koronavírus-világjárvány kedvezőtlen alakulására tekintettel módosította a Kormány a harmadik személyek járványügyi készültség ideje alatti beutazása szabályait (egészségügyi vizsgálat a belépéskor, karantén elrendelése COVID-19 gyanú esetén), illetve különös rendelkezéseket állapított meg az átutazókra vonatkozóan (humanitárius korridor). Az új előírások a rendelet kihirdetése napján (2020. július 4-én 13 órakor) léptek hatályba.   Joganyag: 291/2020. (VI. 17.) […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A rémhírterjesztés szabályai alkalmazásának alkotmányos követelményei különleges jogrend idején

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:57 du.
Kategória: ,

Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 337. § (2) bekezdése kapcsán „alkotmányos követelmény, hogy a tényállás csak az olyan tény közlését fenyegeti büntetéssel, amelyről az elkövetőnek a cselekmény elkövetésekor tudnia kellett, hogy hamis, vagy amelyet maga ferdített el, és amely a különleges jogrend idején […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Csődtörvény-módosítás

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:56 du.
Kategória: ,

A csődeljárás tekintetében a hitelezői választmány, az eljárási határidők, és az egyezségi tárgyalás szabályai vonatkozásában, míg a felszámolási eljárás tekintetében a hitelezői gyűlés, egyezségi tárgyalás vonatkozásában tartalmaz új előírásokat az alábbiakban hivatkozott, 2020. augusztus 1. napjától hatályos módosítás.   Joganyag: 2020. évi LXXIII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A földtulajdonon fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolása

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:54 du.
Kategória: ,

Külön törvény született a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról. A jogszabálynak az ingatlan megosztásáról és az egyik tulajdonos általi tulajdonba vételről rendelkező előírásai nem terjednek ki azokra a földterületekre, amelyek a mező-, erdőgazdasági hasznosítás mellett más alrészletet is tartalmaznak (ide nem értve a kivett út, kivett árok, kivett csatorna […]

Bővebben...