Jogszabályfigyelő: Elutasította az AB a fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával kapcsolatos indítványt

Szerző:
Dátum: március 25, 2019 10:39 de.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) elutasította a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel kapcsolatos elszámolás szabályait tartalmazó 2014. évi XL. törvény 37. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.638.942/2016/3. számú végzésének az alaptörvény-ellenessége megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítvány alapjául szolgáló ügyben a felperes kölcsönszerződés semmissége megállapítása iránt indított pert (részben forint alapú, részben deviza alapú kölcsönszerződés) Az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Jognyilatkozat írásba foglalása

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:38 du.
Kategória:

A Kúria elnöke által életre hozott Új Ptk. Tanácsadó Testület legfrissebb véleménye a jognyilatkozat írásbeliségének követelményeivel foglalkozik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:7. § (3) bekezdésének az alkalmazásában. A törvényi előírás értelmében – eltérő rendelkezés hiányában – a jognyilatkozat akkor minősül írásba foglaltnak, ha azt a nyilatkozó fél aláírta. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A rendeltetésmódosítási eljárás szabályainak a változása

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:36 du.
Kategória:

2019. március elejétől módosult a rendeltetésmódosítási eljárásról szóló kormányrendelet tárgyi hatálya, azaz azoknak az eseteknek a köre, amelyek rendeltetésmódosítási eljárás alá tartoznak, illetve változtak a kérelem előterjesztésének a szabályai is. Pontosították továbbá az eljárással kapcsolatos egyéb előírásokat is. A rendeletmódosítás a kihirdetését követő ötödik napon lépett hatályba azzal, hogy egyes módosított szabályok a folyamatban lévő […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: E-akta – Digitális Bíróság Projekt

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:32 du.
Kategória:

Az Országos Bírósági Hivatal honlapján elérhető tájékoztatás szerint 2019. június 30-áig megvalósuló fejlesztés egyik sarokpontja a bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának a gyorsítása, melynek következtében a döntések egységes, könnyen kereshető határozattárban lesznek elérhetők az ügyfelek, jogkereső közönség számára. A fejlesztés másik fontos eleme az e-akta rendszerének a kialakítása a bírósági periratok elektronikus betekintésének megteremtése érdekében. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A jogalkotási törvény módosítása

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:30 du.
Kategória:

2019. március 15-én lépett hatályba az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő jogalkotásitörvény-módosítás. Ennek keretében változtak egyebek mellett a jogalkotás alapvető követelményei, illetőleg változott a jogalkotási felhatalmazásnak, a jogszabály-módosításnak és a jogszabályok hatályon kívül helyezésének a szabályozása, valamint módosultak a jogszabály-előkészítésre irányadó előírások is. Az újdonságok közül kiemelendő, hogy a jövőben a Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Elfogadták a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt

Szerző:
Dátum: március 22, 2019 4:25 du.
Kategória:

Az Országgyűlés a 2019. március 5-ei ülésnapján fogadta el a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt, amely a kihirdetését követő 15 napon belül, 2019. március 29-én lép hatályba. Az új törvény fogalommeghatározása szerint az az alapítvány minősül vagyonkezelő alapítványnak, amelyet az alapító által rendelt vagyon kezelésére és az ebből származó jövedelemnek az alapító okiratban megjelölt feladatok megvalósítása, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kizárólagos illetékesség alá esik valamennyi, a fogyasztóval szemben indított per

Szerző:
Dátum: február 21, 2019 2:04 du.
Kategória:

A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződésben szereplő illetékességi kikötéstől függetlenül a fogyasztóval szemben kizárólag az alperes lakóhelye szerinti bíróság előtt indítható per a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) hatálybalépését követően – derül ki az új Pp. konzultációs testület 64. számú állásfoglalásából. A kérdés azért érdekes, mert a Pp. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A közigazgatási döntés semmissége

Szerző:
Dátum: február 21, 2019 2:02 du.
Kategória:

A közigazgatási döntés semmisségét eredményező semmisségi okokat törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint külön törvény) állapítja meg, amely semmisségi okok köre jogértelmezéssel nem bővíthető – rögzíti a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi-Polgári Jogegységi Tanácsa az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatában. A kiadmányozással (aláírással) kapcsolatos hiba, hiányosság pedig eljárási jogszabálysértés és […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közigazgatási eljárásban jogi képviselővel eljáró ügyfél részére történő kézbesítés hatályossága

Szerző:
Dátum: február 21, 2019 1:58 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott határozat alapjául szolgáló jogegységi eljárásra az adott alapot, hogy a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácsa el kívánt térni az EBH.2009. 2109. határozattól. A Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium tanácsa véleménye szerint ugyanis jogbizonytalanság alakult ki abban a kérdésben, hogy miként értékelendő, ha a jogi képviselővel eljáró ügyfél esetén nem történik meg a joghatályos – a jogi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az uniós adatvédelmi reformmal összefüggő törvénymódosítások

Szerző:
Dátum: február 21, 2019 1:54 du.
Kategória:

Néhány nappal ezelőtt nyújtotta be a parlamentnek a kormány az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslatát. Az igazságügyi miniszter, mint előterjesztő, törvényjavaslathoz fűzött általános indokolása szerint 2018 májusától köteles Magyarország a GDPR-rendelet alkalmazására és a végrehajtásához szükséges jogszabályi rendelkezések hatályba léptetésére. E kötelezettségre tekintettel került sor a tavalyi évben két alkalommal […]

Bővebben...