Jogszabályfigyelő: Csehországi és szlovákiai határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:29 du.
Kategória:

A cseh és szlovák állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére, feltéve, ha az országban tartózkodásuk nem haladja meg a 48 órát. Ezen időpont elteltével az érintett személyek kötelesek Magyarországot elhagyni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Utazási szerződések veszélyhelyzeti szabályai

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:28 du.
Kategória:

A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. augusztus 31. napjáig speciális szabályok alkalmazandók az utazási szerződések esetében, ha a felmondásra „a koronavírus világjárványra tekintettel került sor” vagy a szerződés teljesítése lehetetlenné vált a járványra való tekintettel. Az ellenérték visszatérítése helyett a szervező utalványt bocsáthat ki, amelyet azonban az utazónak kifejezetten el kell fogadnia. Ellenkező esetben befizetett összegeket […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Szabadtéri rendezvények rendje

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:28 du.
Kategória:

A családi, vallási összejövetelek és a gyűlések, szabadtéri múzeumok, valamint az állatkertek látogatásának korábban kihirdetett szabályain túl a Kormány egy újabb rendelettel az egyéb rendezvények (köztük a sportrendezvények, valamint a színházi és mozielőadások, a nemzeti parkokban megrendezett, illetve egyéb kulturális rendezvények) megtartásának a szabályait, továbbá más rendezvényeken való részvétel tilalmának a fenntartását állapította meg. Joganyag: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Fővárosi védelmi intézkedések következő üteme

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:27 du.
Kategória:

Vendéglátó üzletekre (zárthelyi tartózkodás), a játszóterekre és a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó könnyítéseket határoz meg a Kormány alábbiakban hivatkozott rendelete, amely a pünkösdi hosszú hétvégén már hatályba is lépett. Joganyag: 240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről Módosította: – Megjelent: MK 2020/123. (V. 27.) Hatályos: 2020. 05. 29., 2020. 06. 12. Megjegyzés: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A szlovén határ átlépése

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:27 du.
Kategória:

A szlovén és magyar állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére 2020. május 28-án 15 órától. Amennyiben azonban a belépő a határátlépéstől számított 14 napon belül COVID-19 fertőzés gyanúját észleli magán, akkor köteles önkéntes karantént tartani és a járványügyi hatóságot haladéktalanul telefonon értesíteni. A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó tartózkodási […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Termelőszövetkezeti földhasználat és egyéb földügyi módosítások

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:26 du.
Kategória:

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezése és a kezelői jog megszűnése tárgyában megalkotott összesen nyolc szakaszból álló szabályozás mellett további tizenöt törvény, így a szövetkezeti törvény, az ingatlannyilvántartási törvény, az erdőtörvény, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, a földforgalmi törvény és Fétv. terjedelmű módosítását is tartalmazza a tárgyalt földügyi törvénycsomag. Joganyag: 2020. évi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A polgárok biztonságát elősegítő törvénymódosítások

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:26 du.
Kategória:

Több mint három tucat törvény, köztük az illetéktörvény, a rendőrségi törvény, a nemzetbiztonsági törvény, a külföldre utazásról szóló törvény, a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvény, a szabálysértési törvény, a Büntető Törvénykönyv, a kőrözési nyilvántartásról szóló törvény – kisebb, nagyobb terjedelmű – módosítását tartalmazza a Parlament által 2020. május 19-én elfogadott, alábbiakban hivatkozott salátatörvény. Joganyag: 2020. évi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közigazgatási tárgyú törvénymódosítások

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:25 du.
Kategória:

Ötven törvény, köztük az építési törvény, az örökségvédelmi törvény, a földforgalmi törvény, a közigazgatási perrendtartás, az ügyvédi törvény – az esetek többségében kisebb terjedelmű – módosítását tartalmazza a Parlament által 2020. május 19-én elfogadott, alábbiakban hivatkozott közigazgatási tárgyú törvénycsomag. Joganyag: 2020. évi XXX. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról Módosította: – Megjelent: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Felszámolási eljárások és cégeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:24 du.
Kategória:

A veszélyhelyzet ideje alatt megváltozott előfeltételek alapján lehet felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet benyújtani (megnövekedett határidők, 400 ezer forintot meghaladó összegű tartozás). Nem kerülhet sor ugyanakkor törvényességi felügyeleti eljárásban a cégek megszűntnek nyilvánítására, az adószám törlése miatti eljárásokat pedig 2020. október 31-éig fel kell függeszteni (illetve automatikusan felfüggesztődnek). Hasonló korlátozások érvényesülnek a kényszertörlési eljárások tekintetében […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Belépés Bulgáriából

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:24 du.
Kategória:

A bolgár állampolgárok korlátozások nélkül léphetnek Magyarország területére, ha valószínűsítik, hogy utazásuk célja hivatali, üzleti, humanitárius jellegű vagy nemzetközi szervezet tevékenységében való közreműködés, illetőleg hozzátartozó látogatása. Magyar állampolgárok esetében akár Bulgáriából közvetlenül, akár Románián keresztül ugyancsak korlátozások nélkül kerülhet sor a belépésre, feltéve, a bulgáriai tartózkodásukra a fent megjelölt célból került sor. A magyar állampolgárokkal […]

Bővebben...