Jogszabályfigyelő: Új pénzmosási szabályok

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:52 du.
Kategória:

A pénzmosási törvény, a szerencsejáték törvény és a hitelintézeti törvény módosítása szerepel az alábbiakban hivatkozott törvénycsomagban. A módosítások túlnyomó többsége 2020. január 10-én lép hatályba. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2018/843 európai parlamenti és a tanácsi irányelv értelmében ugyanis a tagállamok 2020. január 10-éig kötelesek belső jogszabályi előírásaikat […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:48 du.
Kategória:

Egy tucat törvényt érint az igazságügyi tárgyú módosításokról szóló törvény, amelyek közül érdemi változás a közjegyzői törvényt, a végrehajtási törvényt, a cégtörvényt, a fizetési meghagyásról szóló törvényt, a hagyatéki törvényt és a bizalmi vagyonkezelésről szóló törvényt érinti. A közjegyzői törvényben elsősorban a közjegyzői fegyelmi eljárással és a közjegyzői okiratokkal kapcsolatos szabályok módosultak. A végrehajtási törvényben […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Cégjogi rendeletek módosítása

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:44 du.
Kategória:

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása folytán 2019. december 28-ai hatállyal változik a közkereseti és a betéti társaságok szerződésmintája, illetve a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása folytán a céginformáció költségtérítésének a szabályai […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A közjegyzői hatáskörbe tartozó végrehajtási eljárások szabályai

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:38 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálya a közjegyzői határozat (a fizetési meghagyásos eljárásban hozott határozatok kivételével), a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző költségjegyzéke, a közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás és a közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése, valamint a közjegyző határozata és a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján történő biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárásra […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új közjegyzői ügyviteli rendelet

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:36 du.
Kategória:

Új közjegyzői ügyviteli rendelet lép hatályba 2020. január elsejével. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet, továbbá az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról szóló 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet. Joganyag: 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól Módosította: – Megjelent: MK 2019/213. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Behajthatatlan követelés miatti utólagos áfacsökkentés

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:34 du.
Kategória:

január 1-jétől az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) módosítása folytán lehetőség nyílik arra, hogy az adóalanyok a behajthatatlan követelés ellenértékével az általános forgalmi adó alapját önellenőrzés keretében utólag csökkentsék, tehát a behajthatatlan követelés utáni áfát ezentúl nem kell majd a számla kiállítójának megfizetnie, illetve viselnie. A behajthatatlan követelés […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: 2020-as minimálbér, garantált bérminimum

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:27 du.
Kategória:

január elsejétől 161 000 forintra emelkedett a havi minimálbér, míg a garantált bérminimum havi 210 600 forint lett. Minimálbér alkalmazása esetében 37 020 forint hetibérrel, 7410 forint napibérrel, és 926 forint órabérrel kell számolni. Garantált bérminimum esetében a hetibér 48 420 forint, a napibér 9690 forint, az órabér 1211 forint lett. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az összbüntetésről szóló büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenessége

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:24 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság a 2020-as első határozatával megállapította, hogy az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenes, így azt 2019. június 25. napjára (azaz a Magyar Közlönyben történt közzétételének napjára) visszaható hatállyal megsemmisítette. A visszaható hatályú megsemmisítésre tekintettel elrendelte továbbá az érintett jogegységi határozat alkalmazásával jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az elővásárlási jogot sértő szerződés hatálytalanságának a megállapítására nyitva álló objektív határidő jogvesztő jellege

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:22 du.
Kategória:

A Kúria elnöke által létrehozott Új Ptk. Tanácsadó Testület egyik legfrissebb véleménye a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:223. § (2) bekezdésében az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés relatív hatálytalanságával kapcsolatos igény érvényesítésére előírt objektív határidő jogvesztő jellege mellett foglalt állást. A Tanácsadó Testület szerint a szerződéskötéstől számított hároméves határidő […]

Bővebben...