Jogszabályfigyelő: Hatékony jogvédelmet kell biztosítása az adatigénylőknek az év végéig

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:17 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság hivatalból indított eljárása eredményeképp megállapította, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdésébe foglalt tájékoztatási kötelezettség nem teljesülése esetére a törvény – mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet megvalósítva – nem biztosít hatékony bírói jogvédelmet az adatigénylőnek. Felhívta ezért az Országgyűlést, hogy jogalkotói kötelezettségének 2020. december 31-ig […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Változik a cégbejegyzési kérelem

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:16 du.
Kategória:

2020. május 28-ától kis mértékben változik a cégbejegyzésikérelem-nyomtatvány tartalma. A megváltozott kérelmet a módosítás hatálybalépését követően történő benyújtás esetén kell használni. Joganyag: 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Módosította: 5/2020. (V. 13.) IM rendelet Megjelent: MK 2020/107. (V. 13.) Hatályos: 2020. 05. 28. Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: E-kereskedelemről szóló törvény módosítása

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:15 du.
Kategória:

Módosította a Parlament az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény szabályait túlnyomó többségben a videómegosztóplatform-szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok rögzítése tekintetében. Joganyag: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Módosította: 2020. évi XXIV. törvény Megjelent: MK 2020/107. (V. 13.) Hatályos: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Veszélyhelyzeti eltérő építési rendelkezések

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:14 du.
Kategória:

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély külön erre irányuló kérelem hiányában, a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel automatikusan meghosszabbodik, valamint az a végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A védelmi intézkedések következő üteme

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:14 du.
Kategória:

A Pest megyére fenntartott korlátozások megszüntetése mellett meghatározta a Kormány a védelmi intézkedések következő ütemének [védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelettől való eltérés] a szabályait, amelyet a főváros kivételével az ország teljes területén alkalmazni kell. Így egyebek között rendelkezett a Kormány: – a vendéglátó üzletek belső tereinek a látogathatóságáról (védőtávolság betartásával, személyzet esetében […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Vendéglátó üzletek hűtése, fűtése

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:13 du.
Kategória:

A fokozott fertőzésveszélyre való tekintettel (bizonyos kivétellel) kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható vendéglátó üzletekben. Joganyag: 213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről Módosította: – Megjelent: MK 2020/112. (V. 16.) Hatályos: 2020. 05. 17., 2020. 06. 01. Megjegyzés: új jogszabály

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Fővárosi védelmi intézkedések

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:12 du.
Kategória:

2020. május 18-ától megszűnt a főváros területén a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt kijárási korlátozás, ennek következtében az ún. veszélyhelyzeti rendelet [46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet] szabályait az alábbiakban hivatkozott – a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló – rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Az eltérő rendelkezések általános védelmi intézkedéseket, valamint az idősekre, a kereskedelemre, az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ausztriai határnyitás

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:11 du.
Kategória:

Mind az osztrák, mind a magyar állampolgárok a korábban elrendelt korlátozások nélkül léphetnek Magyarország területére, amennyiben: „a belépést megelőző 4 napnál nem régebben készült, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, angol vagy magyar nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében aktuálisan nem mutatható ki.” Ha az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Jogosítványkiadás elsősegélyvizsga nélkül

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:10 du.
Kategória:

A veszélyhelyzetre tekintettel a jogosítványokat „az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzéséről vagy annak megszerzése alóli mentességről szóló igazolás nélkül ki kell adni” – derül ki a Kormány alábbiakban hivatkozott rendeletéből. Joganyag: 219/2020. (V. 21.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a járművezetésre jogosító okmány kiadásával kapcsolatos eltérő szabályokról Módosította: – Megjelent: MK 2020/117. (V. 21.) Hatályos: 2020. 05. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A Szlovákiából történő belépés új szabályai

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:08 du.
Kategória:

A szlovák állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek be Szlovákiából Magyarország területére, feltéve, ha az országban tartózkodásuk nem haladja meg a 24 órát. Ezen időpont elteltével az érintett személyek kötelesek Magyarországot elhagyni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló […]

Bővebben...