Jogszabályfigyelő: Eljárási egyszerűsítések és azok elektronizálása érdekében szükséges módosítások

Szerző:
Dátum: február 25, 2020 8:15 du.
Kategória:

2019. december 10-én fogadta el az Országgyűlés az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényt, amely több, mint két tucat törvényi szintű jogszabály rendelkezéseiben hozott változásokat [kihirdetve: MK 2019/208 (XII. 18.) számában]. Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet e törvényi változásokkal összefüggő végrehajtási szabályok (összesen tizenkilenc kormányrendelet) módosítását tartalmazza. Joganyag: 6/2020. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közbeszerzési módosítások

Szerző:
Dátum: február 25, 2020 8:13 du.
Kategória:

Nyolc közbeszerzési tárgyú kormányrendelet szabályainak a módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott jogszabály. Az új előírások túlnyomó többsége (egy kivétellel) 2020. április elsején lépnek hatályba. Jelentősebb mértékben az alkalmasságról és a kizáró okok igazolásáról, illetve a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának a módjáról, valamint az elektronikus közbeszerzésről, továbbá a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló szabályok […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A felnőttképzési törvény végrehajtási szabályai

Szerző:
Dátum: február 25, 2020 8:11 du.
Kategória:

A Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletével megalkotta a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2020. január elsejétől hatályos módosításához kapcsolódó végrehajtási szabályokat. A jogszabály az alábbi főbb témaköröket érinti: a felnőttképzési tevékenység folytatásának bejelentése, engedélyezése és a felnőttképzők nyilvántartása; a felnőttképzési szakértői rendszer; a felnőttképzés tartalmi követelményei; ellenőrzés, jogkövetkezmények. Az új rendelkezéseket 2020. február 15-étől […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Jogi képviselő által ügyfélkapun keresztül benyújtott kereset

Szerző:
Dátum: február 25, 2020 8:09 du.
Kategória:

Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. november 28-29-ei Országos Tanácskozásán (CKOT) elfogadott állásfoglalások közül az alábbiakban a Kúria honlapján 18. szám alatt közzétett, a cégkapu és/vagy ügyfélkapu használatának a kérdésével foglalkozó állásfoglalásra hívjuk fel a figyelmet. Kérdésként merült fel ugyanis, hogy mi a helyes eljárás abban az esetben, ha a felperesi jogi képviselő, aki egyébként egyéni ügyvéd, a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Adómódosítások 2020

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 3:05 du.
Kategória:

Az szja-törvény, a tao-törvény, az ekho-törvény, a kata-kiva törvény, az áfatörvény, a jövedékiadó-törvény, a helyi adókról szóló törvény, az illetéktörvény, a szocho-törvény, két adóeljárási törvény, a vámtörvény, a NAV-törvény, és számviteli törvény módosítását is tartalmazz egyebek mellett a jövő évi adószabályokat megállapító, alábbiakban hivatkozott törvénycsomag. Joganyag: 2019. évi C. törvény a Versenyképesebb Magyarországért program egyes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Döntött a Parlament a belterületbe vont ingatlanokat terhelő illetékkötelezettségről

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 3:03 du.
Kategória:

február elsejétől visszterhes vagyonátruházási illetéket kell majd fizetni a belterületbe vont ingatlanok, illetve a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaságok vagyoni betétjének a visszterhes átruházása esetén is, amelyet minden esetben az átruházó felet terheli majd. Jó hír azonban, hogy az új szabályokat csak azon ingatlan-átruházások esetén kell alkalmazni, amely ingatlanok belterületbe vonása 2020. január 31-ét követően […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az állampolgársággal összefüggő törvények módosítása

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 3:01 du.
Kategória:

A lakcímnyilvántartásról, továbbá az állampolgárságról és a külföldre utazásról szóló törvény kisebb módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott, 2020. február elsejétől hatályos törvénycsomag, amely alapvetően az adatkezelési és az egyes kérelmekkel (személyi igazolvány, állampolgársági, honosítási kérelem), illetve az állampolgársági esküvel kapcsolatos szabályok pontosítását tartalmazza. Joganyag: 2019. évi XCVII. törvény a magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az Alaptörvény nyolcadik módosítása

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:58 du.
Kategória:

Az Országgyűlés a 2019. december 10-ei ülésnapján fogadta el az Alaptörvény nyolcadik módosítását, amelynek következtében törölték egyrészt a Közigazgatási Felsőbíróság elnökére vonatkozó jogköröket, másrészt pedig a bírósági szervezetre vonatkozó szabályok közül a Közigazgatási Felsőbíróságra, illetve a közigazgatási bíróságokra mint különbíróságokra vonatkozó előírásokat. A módosítás rendelkezik továbbá arról is, hogy a nyolcadik módosítás hatálybalépését követően az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Alaptörvény egységes szerkezetben

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:56 du.
Kategória:

Az Alaptörvény nyolcadik módosítására tekintettel a Magyar Közlöny 2019/202. számában megjelent a jogszabály egységes szerkezetbe foglalt 2019. december 13-án hatályos szövege, amely azonban technikai hiba folytán hibát tartalmazott. A helyes szöveg a Magyar Közlöny 2019/204. számában található. Joganyag: Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben) Módosította: – Megjelent: MK 2019/204. (XII. 15.) Hatályos: 2019. 12. 13. Megjegyzés: jogszabály […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új társadalombiztosítási törvény

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:53 du.
Kategória:

2020. július elsején lép hatályba az új társadalombiztosítási törvény, amelynek a második részében számos, az új törvénnyel összefüggő egyéb törvény módosítása (például adótörvények, nyugdíjtörvény, egészségbiztosítási törvény, ekho-törvény) is szerepel. A tb-törvény legfontosabb újdonsága a biztosítottakat terhelő egységes 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék bevezetése a jelenlegi nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék helyett. 2020. július elsejével hatályát veszti […]

Bővebben...