Megújultak a cégnyomtatványok

Szerző:
Dátum: szeptember 25, 2018 1:46 du.
Kategória:

A 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet 2018. július 5-i hatálybalépéssel módosította a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendeletet, ami érintette a cégeljárási formanyomtatványokat is. A cégbíróság a 2018. július 1-jét megelőzően használatban lévő nyomtatványokat 2018.…

Bővebben...

Szeptember 16-ig használhatóak a július 1-je előtti cégeljárási nyomtatványok

Szerző:
Dátum: augusztus 29, 2018 8:22 de.
Kategória:

Az IM a múlt hét végén kiküldött  tájékoztatása szerint meghosszabbították a türelmi időszakot. A  21/2018. (VII. 4.) IM rendelet 2018. július 5-i hatálybalépéssel módosította a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendeletet, ami érinti…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Októbertől mindenhol tilos az életvitelszerű közterületi tartózkodás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:40 du.
Kategória:

Október közepén lép hatályba az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak a megsértését megvalósító szabálysértés szabályozásának a módosítása, melynek értelmében mindenhol tilos, és így büntethető lesz az életvitelszerű közterületi tartózkodás. A tilalom megszegői háromszori rendőri figyelmeztetést követően közérdekű munkával szankcionálhatók. A büntetés…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Btk. módosítás

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:39 du.
Kategória:

Egy új, a jogellenesen átalakított személyszállítást végző jármű vezetése című törvényi tényállással bővült a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, módosult továbbá a zaklatás bűncselekményének a szabályozása. Az új előírások a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lépnek hatályba. Joganyag:…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Gyülekezési jogról szóló törvény

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:38 du.
Kategória:

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szabályait (egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése) is módosítja a gyülekezési jogról szóló, 2018. október elsejétől hatályos új törvény, amely egyidejűleg hatályon kívül helyezi a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvényt. Fontos átmeneti…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az üzleti titok védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:38 du.
Kategória:

Huszonnégy egyéb törvény módosítását is tartalmazza az üzleti titok védelméről szóló, 2019. augusztus 8-ától hatályos törvény. Az üzleti titok védelmének speciális szabályait csupán tizenöt szakasz rendezi, amelyek között egyebek mellett a védelem alóli kivételeket, a jogsértés meghatározását és az ahhoz…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A magánélet védelme

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:37 du.
Kategória:

Augusztus elsején lépett hatályba a magánélethez való jogot (a magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartás tiszteletben tartását) garantáló törvény, amely a magánélethez való jog alapvető lényegét akként határozza meg, hogy azt – külön törvényben meghatározott kivételekkel – az egyén akarata…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új szocho-törvény

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:36 du.
Kategória:

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény 2019. januári hatálybalépésével megszűnik az egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: eho). Jövőre tehát az eho helyett is szociális hozzájárulás (a továbbiakban: szocho) néven kell befizetést teljesíteni a központi költségvetés terhére. A fentiekkel összefüggésben az új…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: 2019-es költségvetés

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:35 du.
Kategória:

Az Országgyűlés 2018. július 20-án fogadta el a 2019-es központi költségvetésről szóló törvényt, amely az államháztartás központi alrendszerének bevételi főösszegét 19 580 364,6 millió forintban, kiadási főösszegét 20 578 798,5 millió forintban, a hiányát pedig 998 433,9 millió forintban állapítja…

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Alkotmányjogi panasz benyújtásához használható indítványminták

Szerző:
Dátum: augusztus 28, 2018 12:34 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság honlapján még a nyári ítélkezési szünet megkezdését megelőzően közzétett tájékoztató részletes bemutatja az egyes alkotmányjogi panasz-típusokra vonatkozó előírásokat, az indítványok formai és tartalmi követelményeit. Az úgynevezett „általános érvényű tudnivalók” mellett az alkotmányjogi panasz mindhárom típusára nézve részletes leírás…

Bővebben...