Jogszabályfigyelő: A közigazgatási bíróság illetékessége

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:57 du.
Kategória:

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa 2/2020. Közigazgatási jogegységi határozata értelmében az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során a közigazgatási bíróság illetékességét (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye alapítja meg. A jogegységi eljárás lefolytatására a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Határellenőrzés visszaállításának meghosszabbítása

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:55 du.
Kategória:

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatályát egy hónappal meghosszabbította a Kormány. A jogszabály így – a módosított előírások értelmében – 2020. november 1-jén veszti a hatályát.Joganyag: 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról Módosította: 443/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet Megjelent: MK 2020/215. (IX. 30.) Hatályos:2020. 09. 30. napján 23 […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A Visegrádi országokat érintő utazási korlátozások alóli mentesség meghosszabbítása

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:55 du.
Kategória:

A Visegrádi országokból történő beutazás szabályairól szóló, a Jogszabályfigyelő 2020 – 36. heti számában ismertetett mentességet egy kisebb változtatással 2020. október 31-ég kvázi kiterjesztették. A Cseh- és Lengyelországból, illetve Szlovákiából hazatérő magyar állampolgárok (és családtagjaik) mentesülhetnek a karaténkötelezettség alól egy negatív, a hazaérkezésük után készített PCR-teszt alapján, ha 2020. október 5-ét megelőző szállásfoglalással rendelkeztek. Az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Perfeljegyzés tulajdoni perben – az ingatlan tulajdonjoga iránti per fogalmának értelmezése

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:54 du.
Kategória:

A Kúria Közigazgatási-Polgári Jogegységi Tanácsa a Fővárosi Ítélőtábla elnöke által kezdeményezett jogegységi eljárásban akként foglalt állást, hogy az ingatlan tulajdonjogának kötelmi igényre alapított megszerzése iránti per ingatlan tulajdonjoga iránti pernek minősül, így kérelemre a perindítás tényét az ingatlan-nyilvántartásba ebben az esetben is fel kell jegyezni. Az indítványozó szerint nem alakult ki egységes joggyakorlat abban a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közszolgálati jogviszonyból származó perek hatásköri szabályai

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:53 du.
Kategória:

Kúria Közigazgatási-Polgári Jogegységi Tanácsa alábbiakban hivatkozott jogegységi határozata értelmében a 2018. január 1-je előtt indult, és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint munkaügyi pernek minősülő közszolgálati jogviszonyból származó perek elsőfokon a 2020. április 1-jétől kezdődően a megszűnt közigazgatási és munkaügyi bíróságok székhelye szerinti törvényszékek mint munkaügyi bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ezen ügyek másodfokon […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kaszinók nyitvatartása

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:53 du.
Kategória:

A járványügyi helyzetre tekintettel a játékkaszinókra és a kártyatermekre is kiterjesztette a Kormány a 23 óra és a 06 óra közötti kötelező zárvatartást előíró szabályozást.  A módosítás a rendelet kihirdetését követő napon lépett hatályba.Joganyag: 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről Módosította: 453/2020. (X. 9.) Korm. rendelet Megjelent: MK 2020/222. (X. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:52 du.
Kategória:

Az Országgyűlés a 2020. október 6-ai ülésnapján fogadta el az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, amely főszabályként 2021. január 1-jén lép hatályba. A törvény az állami/önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókra, azok fenntartóira, és az egészségügyi szolgáltatóknál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyekre terjed ki. Az új előírások értelmében kizárólag egészségügyi szolgáltatói jogviszonyban foglalkoztathatók az egészségügyi dolgozók mellett […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az e-nyilvántartásokkal és az e-ügyintézéssel kapcsolatos változások

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:51 du.
Kategória:

Két tucat törvény (egyebek között az illetéktörvény, illetve a személyi adatok és a lakcím nyilvántartásáról, a külföldre utazásról, a közúti közlekedési nyilvántartásról, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról, az anyakönyvi eljárásról szóló törvény, illetve a szabálysértési és az e-ügyintézési törvény) módosítását tartalmazza a Miniszterelnökség által a Parlamenthez benyújtott, részletes vitára váró törvényjavaslat, amely az „egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kötelező maszkviselés kiterjesztése

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:50 du.
Kategória:

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni a sportrendezvények helyszínén – a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével – továbbá a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen, a gyűlés felszólalóját kivéve (a felszólalás időtartamára nézve). A maszkviselésről a rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni. A […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ingázók szabad belépése

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:07 du.
Kategória: ,

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. A külgazdasági és külügyminiszter az alábbi rendeletében a következő […]

Bővebben...