Döntvénytár

Több mint 220 000 döntést tartalmazó Döntvénytáron tizenöt jogi szaklap, magyar és európai uniós kiadvány, hagyományos és internetes forrás anyagait feldolgozva a bírói gyakorlat jogfejlesztő-jogmagyarázó megállapításait adjuk közre: alkotmánybírósági határozatok és végzések; BH-k és EBH-k; a Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár és a Bírósági Döntések Tára folyóiratok anyagai; Bírósági Határozatok Gyűjteményében publikált, egyedi ügyben hozott, anonimizált döntések; az Európai Bíróság döntései; választottbírósági határozatok; versenyfelügyeleti határozatok.

A Döntvénykereső szolgáltatás segítségével a Döntvénytár adatbázisában lévő több mint 150 000 döntvény között jogszabályhelyre, ügyszakra, ügycsoportra, lajstromszámra, bíróság és bíró nevére, lajstromozás és közzététel évére, bírósági döntés meghozatalának évére, jogi képviselő nevére, a hivatal nevére, illetve tetszőlegesen megadott kifejezésre lehet keresni.
Emellett a Döntvénytárban is működik a tárgyszavas keresés.

Az Ügyvéd Jogtár® Plusz, Ügyvéd Jogtár® Prémium, Közigazgatás Jogtár® Prémium és Adó Jogtár® Prémium magukban foglalják a Döntvénytár teljes adatbázisát. A Jogtár és Jogtár Plusz, továbbá a Szakmai Jogtárak (HR Jogtár®, Adó Jogtár®, Oktatás Jogtár®, Közigazgatás Jogtár® Alap és Plusz, Ügyvéd Jogtár® Alap) előfizetői számára a Döntvénytár önállóan megvásárolható.

További információ a Döntvénytárról és megrendelés >>>