Jogszabályfigyelő: Nem alaptörvény-ellenes a bt. jogutód nélküli megszűnését kimondó jogszabályi előírás

Szerző:
Dátum: október 25, 2019 2:07 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság az alábbiakban hivatkozott, 2019. október 1-jén kelt határozatában elutasította a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:158. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést. Az Alkotmánybíróság előtt támadott rendelkezés értelmében: „a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a betéti társaság jogutód nélkül megszűnik abban […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Engedélytől eltérő építkezés – használatbavételt csak fennmaradási engedély birtokában lehet kérni

Szerző:
Dátum: október 25, 2019 2:03 du.
Kategória:

A Kúria egy konkrét ügyben született döntésében számos elvi jelentőségű megállapítást tett az engedélytől eltérő építkezés kérdésköre kapcsán, amelyről a napokban közzétett sajtóközleményben adtak tájékoztatást. Az alábbiakban ezeket az elvi jelentőségű megállapításokat foglaljuk össze röviden, melyek a következők: – Jogerős építési engedély kijavítása a magassági alapadat körében nem lehetséges. – Az épület megvalósulását követően az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A munkáltató ellenőrzési köre a megrendelőnél adott vacsorára is kiterjed

Szerző:
Dátum: október 25, 2019 2:01 du.
Kategória:

Különösen érdekes elvi bírósági határozat látott napvilágot a közelmúltban, amely a Wolters Kluwer által szervezett XVI. Magyar Munkajogi Konferencia tárgyalótermi gyakorlatot ismertető szemináriumán is témaként szerepelt. A rövid tényállás szerint a gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatott munkavállaló több kollégájával együtt Üzbegisztánba teljesített fuvart. A munka elvégeztével a megrendelő a helyi szokásoknak megfelelően vacsorán látta vendégül a gépjárművezetőket. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ismét elhalaszthatják a szankciótörvény hatálybalépését

Szerző:
Dátum: október 25, 2019 1:58 du.
Kategória:

A 2019-ről 2020. január elsejére elhalasztott hatálybalépés előtt kisebb terjedelemben ismét módosíthatják a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényt. A módosítás elfogadásával a hatálybalépés határideje újabb egy évvel eltolódna 2021. január elsejére. A szankciótörvény módosítására vonatkozó javaslat az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő tervezetcsomagban szerepel. A törvényjavaslat szövege itt érhető el >>Joganyag: T/7693. számú […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Változott a bíróságok perbeli képviseletének a szabályozása

Szerző:
Dátum: október 25, 2019 1:54 du.
Kategória:

Több ponton is módosította az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) Elnöke a bíróságok perbeli képviseletéről szóló korábbi szabályzatát. A változások a képviselet ellátásának a főbb szabályait, a képviselt bíróság és az OBH feladatait érintették, illetve új alcím alatt rögzíti a perképviseleti szabályzat a bíróságok feladatait a peres eljárást megelőző egyeztetések, valamint a per során […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ügyfélkapus ügyfélazonosítás

Szerző:
Dátum: október 25, 2019 1:51 du.
Kategória:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően távollévő ügyfél esetében is sor kerülhet a törvény által megkövetelt ügyfél-átvilágításra. Ebben az esetben úgynevezett fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazni, amelyeket a szolgáltató biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is elvégezhet. Az alábbiakban hivatkozott rendeletmódosítás lehetővé teszi ugyanakkor, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A jogosult is köteles intézkedéseket tenni a magántitoknak tekintett információ titokban maradásáért

Szerző:
Dátum: szeptember 26, 2019 4:58 du.
Kategória:

A többi titokfajtához hasonlóan a magántitoknak is lényeges fogalmi eleme, hogy maga a jogosult megtegye az adott információ titokban tartásához szükséges intézkedéseket. Ennek érdekében a bírósági eljárás során vizsgálni kell, hogy a nyilvánosságra kerülés vagy az illetéktelen személlyel történő közlés megakadályozása érdekében a titokgazda maga úgy járt-e el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Céginformációs és cégeljárási változások október elsejével

Szerző:
Dátum: szeptember 26, 2019 4:56 du.
Kategória:

A jövő évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény 2019. október 1-jei hatálybalépéssel számos módosítást hoz a cégeljárási, illetve a cégnyilvánossággal kapcsolatos szabályokban. Ingyenes céginformációként 2019. október 1-jétől a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges európai egyedi azonosítója (EUID), főtevékenysége, a képviseletére jogosult személyek adatai, továbbá a végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés tényére vonatkozó információk szerezhetők be [2006. évi […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ellenőrzési körbe eshet az olyan „belső” objektív körülmény is, amely nem elhárítható

Szerző:
Dátum: szeptember 26, 2019 4:54 du.
Kategória:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény 6:142. §-a tartalmazza a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályait, amely szerint: „Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A védjegyoltalom használata nem ütközhet az üzleti tisztesség követelményébe

Szerző:
Dátum: szeptember 26, 2019 4:50 du.
Kategória:

A Kúria a közelmúltban a honlapján tájékoztatót tett közzé egy ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában indult, védjegyhasználattal kapcsolatos ügyben hozott döntéséről. A hivatalos tájékoztató szerint „a Kúriának abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a kérelmezett által a kérelmező vásárlóinak, üzletfeleinek címzett közleményekben a védjegy szerinti megjelölés alkalmazása kimerít-e a védjegy használatának törvényi tényállási elemeit, […]

Bővebben...