Jogszabályfigyelő: Tartásdíj iránti igény esetén a nagykorú gyermek köteles a szülővel kapcsolatot tartani

Szerző:
Dátum: december 16, 2019 10:33 de.
Kategória: ,

A Kúria alábbiakban hivatkozott eseti döntése szerint: „Érdemtelen a tartásra a nagykorú továbbtanuló gyermek, ha nem tart kapcsolatot a tartásra kötelezett szülőjével. Az érdemtelenség kimentésére alkalmas kötelezetti magatartásnak olyan súlyúnak kell lennie, amely valóban alapos indokát adja a tartást igénylő gyermek közömbösségének.  A kellő indok jogi fogalmának tartalma a gyermek életét jelentősen befolyásoló vagy arra kiható […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ingatlan-nyilvántartási, illetve közigazgatási hatósági eljárásokat érintő módosítások

Szerző:
Dátum: december 16, 2019 10:29 de.
Kategória: ,

Az illetéktörvény kis terjedelmű módosítása mellett például a földmérési és a térképészeti tevékenységről szóló törvény, és az általános közigazgatási rendtartás módosítását, továbbá az ún. szankciótörvény (a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény) hatálybalépés előtti módosítását is tartalmazza az alábbiakban hivatkozott törvénycsomag. A jogszabály a szankciótörvény hatálybalépését újabb egy évvel, 2021. január elsejére halasztja […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Törvényszéki végrehajtással kapcsolatos módosítások

Szerző:
Dátum: december 16, 2019 10:27 de.
Kategória: ,

Közel két tucat törvény módosítását tartalmazza a törvényszéki végrehajtással összefüggő salátatörvény. Mint arról korábban, a Jogszabályfigyelő 2019 – 44. számában már írtunk, 2020 január elsejét követően az államot megillető, illetve az igazságügyi követelések behajtása iránti végrehajtási eljárásokat kizárólag a NAV foganatosítja majd, így a törvényszéki végrehajtás feladata „kikerül a bíróság szervezetrendszeréből és a törvényszéki végrehajtó […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az illetékelőleg visszatérítése ügyében döntött az Alkotmánybíróság

Szerző:
Dátum: december 16, 2019 10:24 de.
Kategória: ,

Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) egy magánszemély indítványozó alkotmányjogi panasza alapján indult eljárásban megállapította, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 79. § (2) bekezdés 2012. december 31. napjáig hatályos, „a megfizetett illeték a megfizetést követő öt éven belül téríthető vissza” tagmondata alaptörvény-ellenes volt, erre tekintettel a szóban forgó rendelkezés egyetlenegy, bármely […]

Bővebben...

Akkreditált képzési hely lett a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Szerző:
Dátum: december 2, 2019 2:24 du.
Kategória: ,

Rendkívüli örömmel és büszkeséggel jelentjük be, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a Wolters Kluwer Hungary Kft.-t az ügyvédi tevékenységet végzők továbbképzésre akkreditált képzési helyeként 2019. november 22-i hatállyal, az AK33/2019. akkreditációs számon nyilvántartásba vette. Cégünk a jövőben is mindent megtesz azért, hogy színvonalas képzések lebonyolításával járuljon hozzá a szakemberek ismereteinek hatékony […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Lakóépület-építés egyszerű bejelentési szabályainak felülvizsgálata

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:10 de.
Kategória: ,

Nyolc kormányrendelet (így például az egyszerű bejelentésről, az építőipari kivitelezésről, az építésügyi és építéshatósági bírságról, valamint az állami támogatásokról szóló kormányrendeletek) módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott jogszabálycsomag az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos szabályok felülvizsgálata tekintetében. A módosítások túlnyomó többsége a kihirdetés követő második napon (2019. október 24.) hatályba lépett. Joganyag: 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) bevezetése

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:08 de.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott határozatával a Kormány elrendelte az úgynevezett Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) próbaüzemét és 2020. augusztus 1-jei éles bevezetését. Az IJR kiépítésére vonatkozó projektről a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat rendelkezett. Ennek értelmében a rendszer „egységesíti a jogszabályok strukturált tárolását legalább adatcsere […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A földbizottság állásfoglalása elleni jogorvoslat ügyében határozott az Alkotmánybíróság

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:07 de.
Kategória: ,

Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján indult egyedi normakontroll eljárásban az alkotmányjogi panasz elutasításáról döntött abban az ügyben, amely a földforgalmi törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének a megállapítására irányult a földbizottság állásfoglalása elleni jogorvoslat hiánya miatt (ügyszám: III/01455/2019.). A rövid tényállás szerint a helyi földbizottság nem támogatta egy föld tulajdonjogának a megszerzésére irányuló szerződés jóváhagyását a felperes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A törvényszéki végrehajtás megszűnésével összefüggő módosítások

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:04 de.
Kategória: ,

Az Országgyűlés 2019 november-december havi ülésterve értelmében december elején kerülhet sor a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslatcsomag parlamenti elfogadására. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásai szerint ugyanis 2018. január elsejétől az állami adó- és vámhatóság általános közigazgatási végrehajtási szervként működik, 2019. január elsejétől pedig a törvényszéki végrehajtók hatáskörébe […]

Bővebben...