Jogszabályfigyelő: A szakképzési megállapodások új szabályai

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:35 du.
Kategória:

A szakképzési megállapodás a nem állami fenntartású szakképző iskolák számára biztosít három tanév időtartamra költségvetési támogatást az állami szakképzésben részt vevő tanulók szervezett képzésének a biztosítására. Az alábbiakban hivatkozott rendelet a szakképzési megállapodások új szabályait határozza meg. A rendelet a kihirdetését követő napon (2019. június 12.) lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a szakképzési megállapodásról […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kártérítési felelősség jogalap nélkül felvett tartásdíj esetén

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:34 du.
Kategória:

A Kúria elnökének a kezdeményezésére létrejött, az új Polgári Törvénykönyv gyakorlati alkalmazását vizsgáló és figyelemmel kísérő Tanácsadó Testület legutóbbi véleménye a tartási kötelezettség megszüntetése esetén fennálló kártérítési kötelezettséggel foglalkozik. A Ptk. 4:211. § (1) bekezdése szerint ugyanis az a személy, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles – a kötelezett egyidejű értesítése mellett – a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Azonnali felmondás alapjául szolgálhat a munkavállaló megengedhetetlen viselkedése

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:33 du.
Kategória:

A felülvizsgálati kérelem alapjául szolgáló ügy lényege akként foglalható össze, hogy munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendkívüli felmondással, arra hivatkozással szüntette meg, hogy megengedhetetlen magatartást tanúsított (kiabált, sértő, trágár kifejezéseket használt) a munkahelyi vezetőjével szemben. A munkaügyi perben az alperes, mint munkavállaló a felmondás jogellenességének a megállapítása és az ahhoz fűződő jogkövetkezmények alkalmazása érdekében terjesztett elő […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Tartásdíjfizetés – az átlagot meghaladó igények biztosításának kérdése

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:32 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott peres eljárásban a jelenlegi viszonyok között átlagosnak tekinthető jövedelemmel rendelkező felperes – az egyéb kereseti kérelmei mellett – gyermekenként havi 300 000 forintot meghaladó összegű gyermektartásdíj megfizetésére kérte kötelezni a vezérigazgatóként dolgozó, kiemelkedően magasnak tekinthető jövedelemmel rendelkező alperest. Kereseti kérelme kapcsán a gyermekek tartásával összefüggő rendszeres és rendkívüli kiadásokat részletesen megjelölte. Az alperes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új EU rendelet született az európai polgári kezdeményezésről

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:30 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott, az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 rendeletének a preambulumában foglaltak szerint a rendelet célja egyebek mellett, hogy „az európai polgári kezdeményezést a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye. […] Elő kell segítenie továbbá a lehető legtöbb polgár részvételét az Unió demokratikus […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:29 du.
Kategória:

A bírósági portálon közzétett közleményben hívja fel a figyelmet a bírósági szervezet a civil szervezetek beszámolójának letétbe helyezésére vonatkozó május 31-ei határidő közeledtére. A beszámolókat, azok közhasznúsági mellékleteivel együtt fő szabályként elektronikus úton (Ügyfélkapun, Cégkapun keresztül) kell beküldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz (a továbbiakban: OBH). A közleményben megtalálható az Országos Nyilvántartási Iroda telefonos és e-mail […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Vagyonvédelmi rezsióradíj

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:26 du.
Kategória:

A 2019-es évben nettó 2336 forint/óra összegre emelkedik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj, azzal, hogy az új óradíjösszeget az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálybalépését (2019. július 14.) követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti ugyanakkor a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Permegszüntetés, ha a perfelvételi tárgyaláson – bár a jogi képviselet nem kötelező – csak a fél jelenik meg

Szerző:
Dátum: április 29, 2019 4:10 du.
Kategória:

Az új Pp. konzultációs testület 2019. március elsejei ülésén elfogadott, alábbiakban hivatkozott állásfoglalás szerint: ha az első perfelvételi tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére a felperes jogi képviselője nem, csak személyesen a felperes jelenik meg, az eljárás megszüntetésére kerülhet sor, feltéve, hogy a felperes bírósági tájékoztatás ellenére sem tesz nyilatkozatot arról, hogy áttér a jogi képviselő nélküli […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Elfogadta a Parlament a Brexit-törvénycsomagot

Szerző:
Dátum: április 29, 2019 4:05 du.
Kategória:

A 2019. március 19-ei ülésnapján elfogadta a Parlament a rendezetlen Brexit esetére szóló törvénymódosításokat. A jogszabály a foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény, a társadalombiztosítás ellátásairól szóló törvény, a nyugdíj-, az egészségbiztosítási és a családtámogatási törvény, a beutazási törvény, a megváltozott munkaképességűek ellátásáról szóló törvény, illetőleg az ügyvédi tevékenységről szóló törvény megváltozott szabályait tartalmazza. Az alábbiakban hivatkozott […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Harmadszor halasztották el az új közjegyzői díjszabás hatálybalépését

Szerző:
Dátum: április 29, 2019 4:02 du.
Kategória:

A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet az újabb, immáron harmadik halasztás értelmében csak 2019. július 1. napján lép hatályba. Az új díjelőírásokat fő szabályként a fent hivatkozott rendelet hatálybalépése napján és azt követően megkezdett eljárásokra kell alkalmazni. A 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet egyébként eredetileg tavaly október elsején lépett volna hatályba. Ezt […]

Bővebben...