Jogszabályfigyelő: Elfogadták a 2020-as költségvetés megalapozását szolgáló módosításokat

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:43 de.
Kategória:

Összesen 58 törvény, egyebek mellett a foglalkoztatási törvény, a közjegyzőkről szóló törvény, a végrehajtási törvény, a társadalombiztosítási és az egészségbiztosítási törvény, a cégtörvény, a szövetkezeti törvény, a közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény, az fmh-törvény, az egyéni vállalkozókról szóló törvény, a büntető törvénykönyv és az átalakulási törvény módosítását tartalmazza a jövő évi költségvetés megalapozásáról szóló törvénycsomag. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Keresetlevél visszautasítása elleni fellebbezés elbírálása

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:42 de.
Kategória:

A Kúria Polgári Kollégiumának öttagú jogegységi tanácsának a keresetlevél visszautasítása tárgyában hozott jogegységi határozata kimondja: ha a keresetlevél visszautasításáról rendelkező végzés ellen fellebbezés benyújtására kerül sor és a fellebbezés „elbírálása során egyértelműen megállapítható, hogy a visszautasítás feltételei nem állnak fenn, és a keresetlevél perfelvételre alkalmas, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatja, és a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A bírósági tárgyalásról szóló tudósításban sem kell felismerhetetlenné tenni a közhatalmat gyakorlók arcát

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:24 de.
Kategória:

Az adott ügyben az Alkotmánybíróságnak (a továbbiakban: AB) arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy „közzétehető-e a közhatalmat gyakorló személy bírósági tárgyaláson készült képmása, azaz hozzáférhetővé tehető-e olyan médiatartalom, amelyen egy bírósági tárgyaláson jelen lévő, közhatalmat gyakorló személy felismerhető”. Az alábbiakban hivatkozott határozat szerint: „Az Alkotmánybíróság gyakorlatából az tűnik ki, hogy ha valamilyen médiatartalomban egy […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló törvény végrehajtása

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 10:59 de.
Kategória:

Egy tucatnál is több kormányrendelet módosítására került sor az alábbiakban hivatkozott jogszabály hatálybalépésével, a júniusban elfogadott, az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló 2019. évi LV. törvény végrehajtása érdekében. Változtak egyebek mellett a személyiadat- és lakcímnyilvántartási törvény végrehajtási rendelkezései, a külföldre utazásról, a szabad mozgás jogával rendelkezők és a harmadik országból érkezők beutazásáról szóló törvények végrehajtási […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Nem alaptörvény-ellenes az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértéssé nyilvánítása

Szerző:
Dátum: június 25, 2019 2:20 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) az alábbiakban hivatkozott határozatában a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alatt szabályozott, az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértésre vonatkozó rendelkezések alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezéseket elutasította. Hivatalból eljárva megállapította ugyanakkor: „alkotmányos követelmény, hogy a szabálysértési […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Perfelvételi nyilatkozatokkal (iratokkal) kapcsolatos állásfoglalások

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:44 du.
Kategória:

A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának 2019. április 15-én elfogadott és a Kúria honlapján közzétett, a polgári perrendtartással kapcsolatos állásfoglalásai közül az alábbiakban néhány perfelvételi nyilatkozattal, irattal kapcsolatos állásfoglalást emelünk ki. Kérdésként merült fel, hogy szükséges-e formanyomtatványt alkalmaznia a jogi képviselő nélkül eljáró félnek akkor, ha a járásbíróságon a perfelvétel során a perfelvételi iratban vagy a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A követelésvásárlások üzletszerűségéről döntött a Kúria

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:41 du.
Kategória:

A Kúria egy konkrét ügyben eljárva megállapította, hogy „a követelésvásárlások üzletszerűségének vizsgálatakor az ügyleteket együttesen és egymásra tekintettel kell értékelni. Adott esetben nem releváns körülmény a pénzügyi tevékenység alanyai közötti egyéb jogviszonyok természete, és az ügyletek pénzügyi forrása.” Az üzletszerűség megvalósulásának a vizsgálatán túl az ügy további érdekessége, hogy a Kúria kimondta: a követelések magyar […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Területrendezési szabályok módosítása

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:40 du.
Kategória:

Az OTÉK (országos településrendezési és építési követelmények) és a területrendezési hatósági eljárások szabályainak a módosítása mellett három további területrendezéssel összefüggő kormányrendeletet is érintett az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosító-csomag. Egyidejűleg hatályon kívül helyezte a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közjegyzői díjszabás hatálybalépés előtti érdemi módosítása

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:39 du.
Kategória:

A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet a jogszabály eredeti szövege szerint 2018. október elsején lépett volna hatályba. A hatálybalépés dátumát azonban három alkalommal elhalasztották, így végül 2019. július 1. napjától alkalmazhatók az új előírások. A rendelet ugyanakkor az alábbiakban hivatkozott újabb módosítás értelmében a korábban kihirdetett szöveghez képest néhány érdemi változással lép […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A gazdasági társaság vagyonkezelője a hűtlen kezelés elkövetője lehet

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:37 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott határozat meghozatalára irányuló kúriai jogegységi eljárás lefolytatására az a tény szolgáltatott indokot, hogy nem alakult ki egységes ítélkezési gyakorlat a tekintetben, hogy „a gazdasági társaság tulajdonosa a társaság ügyvezetőjeként elkövetheti-e a hűtlen kezelés bűncselekményét a gazdasági társaság sérelmére”. A Kúria a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 376. § (1) bekezdésének, […]

Bővebben...