Jogszabályfigyelő: 2020-as adómódosítások

Szerző:
Dátum: július 29, 2019 3:04 du.
Kategória: ,

A személyi jövedelemadó tekintetében a négy gyermeket szült vagy örökbe fogadott anyák élethosszig tartó szja-mentessége tekinthető a legfontosabb jövő évi újdonságnak. A társasági adó tekintetében a csoportos adóalanyisággal és az adóalanyi kör bővülésével (vagyonkezelő alapítvány) kapcsolatos módosítások, illetve az ún. adófeltöltési kötelezettség megszüntetését célzó rendelkezések emelendők ki. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség alapvetően már a 2019-es adóévet […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Uniós adótörvény-módosítások

Szerző:
Dátum: július 29, 2019 3:01 du.
Kategória: ,

Az uniós adómódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó, az Indokolások Tárában is elérhető végső előterjesztői indokolás értelmében a társasági adóról szóló törvény újdonságai a tőkekivonás adózásával kapcsolatos rendelkezések, és „az ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek miatti adóelkerülésre vonatkozó rendelkezések”. Kedvező irányban változik továbbá a sportcélú ingatlanok üzemeltetésiköltség-támogatásának a maximuma, és módosulnak az energiahatékonysági beruházások elszámolható […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Elfogadták a jövő évi költségvetést

Szerző:
Dátum: július 29, 2019 2:57 du.
Kategória: ,

Az Országgyűlés a 2019. július 12-ei ülésnapján fogadta el a 2020-as költségvetésről szóló törvényt, amelyből a jogi tevékenységet folytatókat érintően az alábbi rendelkezéseket emeljük ki: a bírói és az ügyészi illetményalap a 2020-ban 453 330 forint, a jogi segítői óradíj és a kirendelt ügyvédi óradíj 6000 forint lesz. A közbeszerzési értékhatárok 2020-ban az alábbiak szerint […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Október 31-éig végezhető el pótlólagosan az ügyfél-átvilágítás

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:55 de.
Kategória: ,

Az Országgyűlés a 2019. június 25-ei ülésnapján elfogadott törvénymódosítással az eredeti javaslatban szereplő 2019. augusztus 31-ei határidőtől eltérően, több mint négy hónappal, 2019. október 31-éig hosszabbította meg pénzügyi szolgáltatók számára a hiányzó ügyfél-átvilágítási adatok, nyilatkozatok beszerzésére nyitva álló határidőt azzal, hogy a törvénymódosítás hatálybalépésétől számított három munkanapon belül (azaz legkésőbb 2019. június 28-áig) az érintett […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az összbüntetési eljárás során közömbös a bűncselekmények elkövetési ideje

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:52 de.
Kategória: ,

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsának alábbiakban hivatkozott jogegységi határozata szerint az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető törvény meghatározásakor az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési ideje közömbös; annak van jelentősége, hogy az összbüntetésbe foglalás lehetősége mikor nyílt meg. A Kúria rámutatott arra, kérdéses, hogy „a hatályos joganyag alapján, az összbüntetési eljárás során a korábbi Btk., avagy a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ügyintézési folyamatok egyszerűsítése

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:51 de.
Kategória: ,

Az illetéktörvényt, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a külföldre utazásról szóló törvényt, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényt, a harmadik országbeliek beutazásáról szóló törvényt és a menedékjogi törvényt érinti egyebek mellett az alábbi törvénycsomag, amely számos eljárási, nyilvántartási egyszerűsítést tartalmaz, a címében foglaltakkal egyezően. E jogszabályban találhatók ugyanakkor a kéményseprőipari […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Módosulnak a végrehajtással összefüggő rendeletek, emelkedik a végrehajtás díja

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:50 de.
Kategória: ,

Összesen hét, bírósági végrehajtással összefüggő igazságügyi miniszteri rendelet módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott jogszabálycsomag, amely a kihirdetését követő 45. napon (2019. augusztus 12.) lép hatályba. Viszonylag kisebb mértékben változik a végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének és az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának a szabályozása, illetőleg a bírósági végrehajtási szervezetet érintő előírások. Jelentősen módosul ugyanakkor […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Helyben lakói minőség vizsgálata földtulajdonok cseréje esetén

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:50 de.
Kategória: ,

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) szerinti földművesnek minősülő két ingatlantulajdonos csereszerződést kötött egymással. Az egyik cserepartner akként nyilatkozott a jogügylet kapcsán, hogy helyben lakónak minősül. A mezőgazdasági igazgatási szerv a csereszerződés jóváhagyását a törvényi feltételek hiányára hivatkozva, arra alapítottan tagadta meg, hogy „a szerződő felek […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Döntést hozott az Alkotmánybíróság a közigazgatási bíráskodásról

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:48 de.
Kategória: ,

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) az alábbiakban hivatkozott határozatában a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény egésze és egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította, illetve visszautasította. Az ötven parlamenti képviselő által jegyzett […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének az elhalasztása

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:47 de.
Kategória: ,

Az Országgyűlés 2019. július 2-ai ülésnapján fogadta el a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról szóló, alábbiakban hivatkozott törvényt, amely szerint: “hatályát veszti a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény”, illetve az annak bizonyos rendelkezései alapján megtett jognyilatkozatok is. Joganyag: 2019. évi LXI. törvény a közigazgatási bíróságokról […]

Bővebben...