Jogszabályfigyelő: A Visegrádi országokból történő beutazás szabályai

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:07 du.
Kategória: ,

Az ún. Visegrádi országokból hazatérő magyar állampolgárok (és családtagjaik) mentesülhetnek a karaténkötelezettség alól egy negatív, a hazaérkezésük után készített PCR-teszt alapján, ha 2020. szeptember 1-jét megelőző szállásfoglalással rendelkeztek. Az említett ország állampolgárainak 2020. szeptember 30-áig ugyancsak elegendő (a belépést megelőző 5 napon belül elvégzett) egy negatív PCR-tesztet bemutatniuk a Magyarországra történő beutazáshoz, feltéve, hogy a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Nemzeti Koncessziós Iroda létrehozása

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:06 du.
Kategória: ,

Az egész országra kiterjedő illetékességi területtel rendelkező, központi hivatalként működő (ugyanakkor gazdasági szervezettel nem rendelkező) költségvetési szervként hozta létre a Kormány a Nemzeti Koncessziós Irodát az alábbiakban hivatkozott, 2020. szeptember 9-étől hatályos rendeletével. A Nemzeti Koncessziós Iroda tanácsadó, döntéselőkészítő és koordinációs szervezetként tevékenykedik a jövőben. Koordinációs feladatai körében szervezi, összehangolja az állam egységes koncessziós tevékenységére, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Utazási korlátozások módosítása

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:06 du.
Kategória: ,

A 2020. szeptember 5-étől hatályos szabályok értelmében a magyar határátlépést követően kötelező karaténban helyezett személyek esetében a karantén alóli mentességhez szükséges két negatív PCR-teszt tekintetében első tesztként azt vizsgálatot is el kell a magyar hatóságoknak fogadniuk, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az USA-ban vagy Kanadában végeztek el, ha annak eredményét az érintett magyar vagy […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Jogegységi panasz eljárás – július 1-jén vagy azt követően hozott jogerős ítélet, érdemi végzés ellen

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:05 du.
Kategória: ,

A Kúria 2020 augusztus végén megjelent sajtóközleményében adott tájékoztatást arról, hogy jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot a legfőbb bírói fórum. A konkrét ügyben előterjesztett panaszt a Kúria visszautasította, mivel az eljárásnak a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 197/B. § (5) bekezdése szerint a 2020. július 1-jén és az azt követően meghozott […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Átutalási szabályok módosulása

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:05 du.
Kategória: ,

2020. október 1-jétől módosul az ún. másodlagos számlaazonosítókra (mobilszám, e-mail cím, adóazonosító, adószám) vonatkozó szabályozás annyiban, hogy pénzforgalmi szolgáltató lehetővé teheti a felsoroltak túl egyéb azonosítók másodlagos számlaazonosítóként történő meghatározását is. Ezen felül az azonnali átutalásra tekintettel módosulnak az ún. kötegelt fizetési kérelmek szabályai.   Joganyag: 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról Módosította: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kötelező házi karantén 10 napra rövidítése

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:04 du.
Kategória: ,

Az ország területére belépő magyar állampolgárok és a belépési engedélyt kapott külföldiek számára előírt kötelező hatósági házi karantén időtartama 2020. szeptember 21-étől 14 napról 10 napra rövidül.Joganyag: 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól Módosította: 432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet Megjelent: MK 2020/207. (IX. 18.) Hatályos:2020. 09. 21. Megjegyzés: kis terjedelmű […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A járványügyi készültségi időszak újabb intézkedései

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:04 du.
Kategória: ,

2020. szeptember 21-étől a 6. életév alatti gyermekek kivételével kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textilből, illetve más anyagból készített maszkot (sál, ruhadarab nem megfelelő!) hordani az orrot és szájat eltakaró módon a tömegközlekedési eszközökön, illetve a várakozás során, az üzletekben (vendéglátó üzlet vendégeit kivéve), kulturális rendezvényeken (fellépők kivételével), moziban, múzeumokban, könyvtárakban, színházakban, közösségi színtereken, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Fokozottabb áldozatvédelem a hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:03 du.
Kategória: ,

Az Országgyűlés 2020. szeptember – október havi ülésterve szerint október közepén kerülhet sor a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazására. A javaslatcsomagban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A Parlament őszi ülésszaknak munkarendje

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:02 du.
Kategória: ,

2020. szeptember 21-én kezdődött meg a Parlament őszi ülésszaka, amely a tervek szerint 2020. december 15-éig tart majd. Az eddig megszokott módon kéthetes ciklusokban tartják a plenáris üléseket, a részletes vitákat mindig a második héten folytatják le a képviselők. A plenáris ülések első hete hétfőtől csütörtökig tart, pénteken a képviselők az egyéb, megbízatásukkal összefüggő feladataikat […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A gyermekprostitúció és a szabálysértések jogorvoslati rendszere kérdésében döntött az Alkotmánybíróság

Szerző:
Dátum: szeptember 1, 2020 2:27 du.
Kategória: ,

Mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet állapított meg az Alkotmánybíróság a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 121–122. §-ai szerinti szabályozás tekintetében, továbbá alaptörvény-ellenesnek minősítette a 172. § korábbi rendelkezését, és elrendelte az e szabály alkalmazásával elbírált, a szóban forgó alkotmánybírósági eljárás alapjául szolgáló ügy felülvizsgálatát. Az Alkotmánybíróság […]

Bővebben...