Jogszabályfigyelő: Közszolgálati jogviszonyból származó perek hatásköri szabályai

Szerző:
Dátum: október 28, 2020 1:53 du.
Kategória:

Kúria Közigazgatási-Polgári Jogegységi Tanácsa alábbiakban hivatkozott jogegységi határozata értelmében a 2018. január 1-je előtt indult, és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint munkaügyi pernek minősülő közszolgálati jogviszonyból származó perek elsőfokon a 2020. április 1-jétől kezdődően a megszűnt közigazgatási és munkaügyi bíróságok székhelye szerinti törvényszékek mint munkaügyi bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ezen ügyek másodfokon történő elbírálása 2020. április 1-jétől kezdődően az elsőfokon eljárt közigazgatási és munkaügyi bíróság vagy törvényszék illetékességi területe szerinti ítélőtábla hatáskörébe tartozik.

A jogegységi eljárásra okot adó indítvány szerint: „[…] a közigazgatási bíráskodás kétszintű rendszerének kialakításával, a közigazgatási és munkaügyi bíróságok 2020. március 31-i megszüntetésével országosan eltérő jogértelmezési- és alkalmazási gyakorlat alakult ki abban a kérdésben, hogy az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) hatálya alatt indult, 2020. április 1-jén még folyamatban lévő közszolgálati jogvitákban első fokon valamennyi törvényszék, vagy csak a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek, másodfokon az ítélőtáblák vagy a Kúria járjon-e el.”

A folyamatban lévő közszolgálati perek kapcsán, az iratátadással összefüggésben „két, egymástól markánsan eltérő álláspont alakult ki, mégpedig attól függően, hogy ezeket az ügyeket munkaügyi pereknek, vagy […] közigazgatási pereknek tekintik-e”, és így a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vagy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény átmeneti rendelkezéseit alkalmazzák-e.

A jogegységi tanács álláspontja szerint a 2018. január 1-je előtt indult közszolgálati perek a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében és kúriai határozatokkal is alátámasztottan munkaügyi pernek minősülnek, így azokat a régi Pp. szabályai szerint kell elbírálni.

 

Joganyag: 1/2020. KPJE jogegységi határozat

Módosította:

Megjelent: MK 2020/221. (X. 8.)

Hatályos:

Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése