Jogszabályfigyelő: Fokozottabb áldozatvédelem a hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén

Szerző:
Dátum: szeptember 30, 2020 8:03 du.
Kategória: ,

Az Országgyűlés 2020. szeptember – október havi ülésterve szerint október közepén kerülhet sor a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazására. A javaslatcsomagban az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) egyes szabályainak a módosítása szerepel.

A törvénytervezet annak indokolása szerint a „személy elleni erőszakos bűncselekmények vagy más, az elítélt fokozott személyi társadalomra veszélyességet feltételező bűncselekmények esetére adhat olyan megoldást, ami hatékony védelmet biztosít e bűncselekmények áldozatai számára”. Fő irányai a következőek:

– legsúlyosabb bűncselekmények elkövetése (emberi élet kioltása) esetén a feltételes szabadságra bocsátás kizárása,

– egyéb, súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése esetén kivételes a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége, amelyhez kötelezően kapcsolódik a párfogó felügyelet és távoltartás megállapítása;

– kevésbé súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmény esetén a szabadságvesztés végrehajtásának a felfüggesztésére kötelező pártfogó felügyelet és fő szabályként távoltartás mellett kerülhet sor (ez utóbbi csak kivételesen mellőzhető);

– a feltételes szabadságra bocsátás engedélyezése körében döntés-támogatási eszközök bevezetése;

– kötelező pszichiátriai gyógykezelés ügyészi kezdeményezésének a korábbinál szélesebb körben történő előírása (ha a kóros elmeállapotú elkövető büntethetősége nem kizárt).

Kiemelendő továbbá, hogy a javaslat módosítja a hozzátartozó fogalmát, amelybe a jövőben az elkövető gyermekének a szülője, a volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondokoltja, gyámja vagy gyámoltja is beletartozna, továbbá a távoltartás elrendelhető lesz a sértett mellett annak hozzátartozójára nézve, és nemcsak a sértett ingatlana, hanem az „életvitelszerű tartózkodására szolgáló más ingatlan” vonatkozásában is, valamint biztosítani kívánja a jogalkotó a távoltartási célú külön magatartási szabály technikai eszközzel való felügyeletét is – derül ki a T/10953. számú törvényjavaslat indokolásából, amely itt olvasható el részletesen.

https://www.parlament.hu/irom41/10953/10953.pdf

 

Joganyag: T/10953. számú törvényjavaslat a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: törvénymódosítási javaslatcsomag