Jogszabályfigyelő: Elektronikus lakcímbejelentés szeptembertől

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 1:01 du.
Kategória: ,

Más egyéb (a kihirdetés napján hatályba lépő) módosítás mellett az elektronikus lakcímbejelentés szabályait is rögzíti a Kormány alábbiakban hivatkozott rendelete. Az elektronikus lakcímbejelentés, amelynek szabályai 2020. szeptember elsején lépnek hatályba. – az arra vonatkozó feltételek fennállása esetén – bármely járási hivatalnál teljesíthető.   Joganyag: 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közigazgatási tárgyú rendeletmódosítások

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 1:00 du.
Kategória: ,

Közel egy tucat kormányrendeletet érint az alábbiakban hivatkozott, közigazgatási tárgyú módosításokat tartalmazó rendeletcsomag, amelyből terjedelmét és jelentőségét tekintve a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Utazási korlátozások módosítása

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 1:00 du.
Kategória: ,

A koronavírus-világjárvány kedvezőtlen alakulására tekintettel módosította a Kormány a harmadik személyek járványügyi készültség ideje alatti beutazása szabályait (egészségügyi vizsgálat a belépéskor, karantén elrendelése COVID-19 gyanú esetén), illetve különös rendelkezéseket állapított meg az átutazókra vonatkozóan (humanitárius korridor). Az új előírások a rendelet kihirdetése napján (2020. július 4-én 13 órakor) léptek hatályba.   Joganyag: 291/2020. (VI. 17.) […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A rémhírterjesztés szabályai alkalmazásának alkotmányos követelményei különleges jogrend idején

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:57 du.
Kategória: ,

Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 337. § (2) bekezdése kapcsán „alkotmányos követelmény, hogy a tényállás csak az olyan tény közlését fenyegeti büntetéssel, amelyről az elkövetőnek a cselekmény elkövetésekor tudnia kellett, hogy hamis, vagy amelyet maga ferdített el, és amely a különleges jogrend idején […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Csődtörvény-módosítás

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:56 du.
Kategória: ,

A csődeljárás tekintetében a hitelezői választmány, az eljárási határidők, és az egyezségi tárgyalás szabályai vonatkozásában, míg a felszámolási eljárás tekintetében a hitelezői gyűlés, egyezségi tárgyalás vonatkozásában tartalmaz új előírásokat az alábbiakban hivatkozott, 2020. augusztus 1. napjától hatályos módosítás.   Joganyag: 2020. évi LXXIII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A földtulajdonon fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolása

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:54 du.
Kategória: ,

Külön törvény született a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról. A jogszabálynak az ingatlan megosztásáról és az egyik tulajdonos általi tulajdonba vételről rendelkező előírásai nem terjednek ki azokra a földterületekre, amelyek a mező-, erdőgazdasági hasznosítás mellett más alrészletet is tartalmaznak (ide nem értve a kivett út, kivett árok, kivett csatorna […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Gyorsított per bűncselekményből eredő kár megtérítése, sérelemdíj iránt

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:53 du.
Kategória: ,

Úgynevezett gyorsított polgári perben érvényesítheti az igényét a jogosult a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt abban az esetben, ha a bűncselekmény elkövetését a büntetőbíróság jogerősen megállapította, és nem került sor polgári jogi igény megítélésére, továbbá polgári per megindítására. A Parlament a 2020. július 3-ai ülésnapján fogadta el az erről szóló törvényt, amelynek értelmében […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásai

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:53 du.
Kategória: ,

A nem üzleti célú utazások kapcsán az egyes, COVID-19 megbetegedés sújtotta országok különböző színekhez (zöld, sárga, piros) kötött besorolásán alapuló beutazási korlátozásokat vezetett be a Kormány a személyforgalomban. A sárga és piros jelzésű országok (tisztifőorvosi határozat szerinti) listáját a közhírré tétel mellett a Hivatalos Értesítőben is megjelentetik. A listában nem szereplő országok értelemszerűen zöld jelzésű […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Igazgatási, gazdaságélénkítő célú és vagyongazdálkodást érintő módosítások

Szerző:
Dátum: július 22, 2020 12:52 du.
Kategória: ,

Más törvények mellett a cégtörvény, a kisajátításról szóló törvény, a Btk., a közbeszerzési törvény és az Ákr., illetve a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény kisebb terjedelmű módosítása is megbújik az „egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről” címet viselő törvénycsomagban, amelynek rendelkezései – egy kivétellel – 2020. július 22-étől hatályosak.   […]

Bővebben...