Jogszabályfigyelő: Adómódosítások

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:20 du.
Kategória:

A személyi jövedelemadóról szóló törvény, a társaságiadó-törvény, az ekho-törvény, a különadótörvény, a kata/kiva-törvény és a szocho-törvény módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott adómódosítás, amelyet 2020. június 3-án fogadott el a Parlament. Hatályát veszti egyidejűleg a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet, valamint […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kiskereskedelmi adó

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:20 du.
Kategória:

Az Országgyűlés a 2020. június 3-ai ülésnapján fogadta el a kiskereskedelmi adóról szóló törvényt. Az új közterhet a kiskereskedelmi tevékenységet folytatók kötelesek megfizetni a nettó árbevételük után. A sávos mértékű adó tulajdonképpen csak az 500 millió forintot meghaladó nettó bevételt elérőket terheli, 500 millió alatt ugyanis nulla százalék az adókulcs. A kiskereskedelmi adót már a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Tanúzási figyelmeztetés és tanúkihallgatás az új eljárási szabályok alapján

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:19 du.
Kategória:

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) hatálybalépését követően történő tanúkihallgatás során a tanúzási figyelmeztetést a Be. szerint kell közölni, ezért nincs helye a korábbi kódex szerinti figyelmeztetésnek. Ha a tanút a korábban hatályos büntetőeljárási törvény szabályai szerint tanúként már kihallgatták, akkor a Be. hatálybalépését követő ismételt kihallgatásakor a tanúzási figyelmeztetést az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Feltételes szabadságra bocsátásból történő kizárás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:18 du.
Kategória:

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa döntése értelmében az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a feltételes szabadságra bocsátásból kizárásnak csak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 44. § (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények miatt van helye. A Kúrai a fentiekkel összefüggésben utalt arra, hogy a” Btk. 44. § (1) és (2) bekezdésének […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Ingatlan-nyilvántartási módosítások

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:17 du.
Kategória:

Egyebek mellett az építési engedélyhez és a bejelentéshez kötött építmények felépítésének a bejegyzésével továbbá a változások (bővítés) átvezetésével, a társasházak, szövetkezeti házak bejegyzésével kapcsolatos szabályokat is módosította a Miniszterelnökséget vezető miniszter rendelete. Joganyag: 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról Módosította: 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelet Megjelent: MK 2020/138. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos szabályok módosítása

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:17 du.
Kategória:

Módosította (meghosszabbította) a Parlament a büntetésvégrehajtási és börtönzsúfoltsági kártalanítási törvényben szereplő határidőket a kártalanítások kifizetésének a felfüggesztése és az új szabályozás kidolgozása tekintetében. Joganyag: 2020. évi LV. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Horvát határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:16 du.
Kategória:

Az osztrák, a cseh, a szlovák és a német állampolgárok mellett járványügyi korlátozások nélkül szabadon léphetnek Magyarország területére a horvát állampolgárok is, illetve a magyar állampolgárok ugyancsak korlátozások nélkül térhetnek haza Horvátországból az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosítás következtében. Joganyag: 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról Módosította: 264/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet Megjelent: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A kötelező jótállás szabályainak a módosulása

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:16 du.
Kategória:

A kötelező jótállás egységes egyéves időtartama az alábbiak szerint változik a jövő év elejétől: 10 000-100 000 forintos eladási ár esetén egy év, 100 001-250 000 forintos eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett pedig három év lesz a jótállási idő. A jelzett határidők mindegyike jogvesztő jellegű, azzal azonban, hogy amennyiben […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Román határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:15 du.
Kategória:

Járványügyi korlátozások nélkül szabadon léphetnek Magyarország területére a román állampolgárok is, illetve a magyar állampolgárok ugyancsak korlátozások nélkül térhetnek haza Romániából az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosítás következtében. Joganyag: 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról Módosította: 281/2020. (VI. 16.) Korm. rendelet Megjelent: MK 2020/143. (VI. 16.) Hatályos: 2020. 06. 17. Megjegyzés: kis terjedelmű […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:14 du.
Kategória:

A Parlament a 2020. június 16-ai ülésnapján fogadta el a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat, így különösen a fizetési moratórium szabályait, a szakképzési, felnőttképzési átmeneti szabályokat, a bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályokat, az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítéseket, az egyes ágazatokat megillető adó- és […]

Bővebben...