Jogszabályfigyelő: Termelőszövetkezeti földhasználat és egyéb földügyi módosítások

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:26 du.
Kategória:

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezése és
a kezelői jog megszűnése tárgyában megalkotott összesen nyolc szakaszból álló szabályozás mellett további tizenöt törvény, így a szövetkezeti törvény, az ingatlannyilvántartási törvény, az erdőtörvény, a Nemzeti Földalapról szóló törvény, a földforgalmi törvény és Fétv. terjedelmű módosítását is tartalmazza a tárgyalt földügyi törvénycsomag.

Joganyag: 2020. évi XL. törvény a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
Módosította: –
Megjelent: MK 2020/125. (V. 28.)
Hatályos: 2020. 07. 01., 2021. 01. 01., 2025. 01. 01.
Megjegyzés: új szabályozást, valamint 15 törvény módosítását is tartalmazó törvénycsomag