Jogszabályfigyelő: Szerb határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:38 du.
Kategória: ,

A szerb és magyar állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére 2020. május 25-én 10 órától. Amennyiben azonban a belépő a határátlépéstől számított 14 napon belül COVID-19 fertőzés gyanúját észleli, akkor köteles magát önkéntes karantén alá vetni, és a járványügyi hatóságot haladéktalanul telefonon értesíteni. A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Egyhangú döntéshozatal a beszámoló elfogadásáig

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:31 du.
Kategória: ,

Ha a számviteli beszámoló készítésére kötelezett jogi személy létesítő okirata a beszámoló elfogadásához legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatot ír elő, és a döntéshozó szerv a beszámoló elfogadásában nem akadályozott, akkor az előző (2019-es) üzleti évre vonatkozó beszámolóról szóló döntés meghozataláig a jogi személy kizárólag valamennyi tag egyhangú határozatával hozhat bármely más ügyben határozatot. A fenti […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Módosuló büntetés-végrehajtási szabályok

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:31 du.
Kategória: ,

Szinte teljes egészében átírta (többségében hatályon kívül helyezte) a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben módosított büntetés-végrehajtási szabályokat az alábbiakban hivatkozott 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet, amely 2020. június 1. napján lépett hatályba. Joganyag: 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról Módosította: 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet Megjelent: MK 2020/120. (V. 25.) […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Változott a veszélyhelyzet ideje alatti eljárásjogi intézkedések szabályozása

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:30 du.
Kategória: ,

Jelentősen módosította a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, a vonatkozó eljárási törvényektől eltérő szabályokat a Kormány a polgári peres és bírósági nemperes eljárások (pl. perfelvétel, szünetelés, nyilvánosság, érdemi tárgyalás, egyezség, fellebbezés), a közigazgatási peres eljárások (például nyilatkozatok beszerzése, nyilvánosság, tárgyalás) és a büntetőeljárások (például kihallgatások, eljárási cselekményeken való részvétel, iratok megismerése, tárgyalás) tekintetében. A módosított szabályok […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Stratégiai társaságokat érintő külföldi befektetések

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:30 du.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet szerint stratégia társaságnak minősülő kft.-k és rt.-k esetében a belgazdaságért felelős miniszterhez tett bejelentés és annak tudomásulvétele szükséges bizonyos jogügyletek (tulajdoni részesedés átruházása, tőkeemelés, átalakulás, egyesülés, szétválás, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása, társasági részesedésen történő haszonélvezet alapítása) esetén, feltéve, hogy a jogügylet folytán a tulajdonszerzés, jogszerzés következtében a rendeletben meghatározott mértékű […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Csehországi és szlovákiai határnyitás

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:29 du.
Kategória: ,

A cseh és szlovák állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére, feltéve, ha az országban tartózkodásuk nem haladja meg a 48 órát. Ezen időpont elteltével az érintett személyek kötelesek Magyarországot elhagyni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Utazási szerződések veszélyhelyzeti szabályai

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:28 du.
Kategória: ,

A veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. augusztus 31. napjáig speciális szabályok alkalmazandók az utazási szerződések esetében, ha a felmondásra „a koronavírus világjárványra tekintettel került sor” vagy a szerződés teljesítése lehetetlenné vált a járványra való tekintettel. Az ellenérték visszatérítése helyett a szervező utalványt bocsáthat ki, amelyet azonban az utazónak kifejezetten el kell fogadnia. Ellenkező esetben befizetett összegeket […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Szabadtéri rendezvények rendje

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:28 du.
Kategória: ,

A családi, vallási összejövetelek és a gyűlések, szabadtéri múzeumok, valamint az állatkertek látogatásának korábban kihirdetett szabályain túl a Kormány egy újabb rendelettel az egyéb rendezvények (köztük a sportrendezvények, valamint a színházi és mozielőadások, a nemzeti parkokban megrendezett, illetve egyéb kulturális rendezvények) megtartásának a szabályait, továbbá más rendezvényeken való részvétel tilalmának a fenntartását állapította meg. Joganyag: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Fővárosi védelmi intézkedések következő üteme

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:27 du.
Kategória: ,

Vendéglátó üzletekre (zárthelyi tartózkodás), a játszóterekre és a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó könnyítéseket határoz meg a Kormány alábbiakban hivatkozott rendelete, amely a pünkösdi hosszú hétvégén már hatályba is lépett. Joganyag: 240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről Módosította: – Megjelent: MK 2020/123. (V. 27.) Hatályos: 2020. 05. 29., 2020. 06. 12. Megjegyzés: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A szlovén határ átlépése

Szerző:
Dátum: június 30, 2020 4:27 du.
Kategória: ,

A szlovén és magyar állampolgárok a korábbi korlátozások nélkül, szabadon léphetnek Magyarország területére 2020. május 28-án 15 órától. Amennyiben azonban a belépő a határátlépéstől számított 14 napon belül COVID-19 fertőzés gyanúját észleli magán, akkor köteles önkéntes karantént tartani és a járványügyi hatóságot haladéktalanul telefonon értesíteni. A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az állandó tartózkodási […]

Bővebben...