Jogszabályfigyelő: Üzleti utazás céljából történő belépés/visszatérés a környező országokból és Koreából

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:53 du.
Kategória: ,

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítása értelmében magyar állampolgár személyforgalomban Csehország, Lengyelország, a Koreai Köztársaság, Németország, Ausztria és Szlovákia területéről, ezen országok valamelyikének tett üzleti célú utazást követően Magyarországra korlátozás nélkül beléphet, akkor, ha olyan belföldi vagy a megjelölt […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Sportrendezvények, edzések szabályai

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:53 du.
Kategória: ,

Az alábbi kormányrendelet lehetővé teszi az edzések és a nézők nélküli sportrendezvények megtartását 2020. május 4-étől. A jogszabály értelmében: az előző rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik. Joganyag: 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről Módosította: – Megjelent: MK […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kijárási korlátozás fenntartása Budapesten és Pest megyében

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:52 du.
Kategória: ,

A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálya Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki. Joganyag: 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A kijárási korlátozás megszüntetésével kapcsolatos védelmi intézkedések

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:51 du.
Kategória: ,

A Kormány – Budapest és Pest megye kivételével – az ország teljes területére nézve megszüntette a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt kijárási korlátozást azzal, hogy a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet szabályai az alábbiakban hivatkozott rendeletben foglalt következő eltérésekkel alkalmazandók: – szociális érintkezésben 1,5 méteres védőtávolságot kell tartani (közös háztatrásban élők […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Kapcsolattartás, távoltartás a veszélyhelyzet alatt

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:26 du.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet a kapcsolattartásra vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásának a rendjét, valamint az ideiglenes megelőző távoltartás, a megelőző távoltartás és a távoltartás veszélyhelyzet alatti végrehajtásának a szabályait állapítja meg. Joganyag: 176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről Módosította: – Megjelent: MK 2020/98. (V. 4.) […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Lakásbérletek meghosszabbítása

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:26 du.
Kategória: ,

A veszélyhelyzet alatt lejáró, állami/önkormányzati lakásokra kötött lakásbérleti, illetve helyiségbérleti szerződések a bérlő egyoldalú, írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodnak a Kormány döntése értelmében. Az erről szóló rendeletmódosítás lehetővé teszi továbbá, hogy a felek a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől a bérleti szerződésük tartalma vonatkozásában közös megegyezéssel – a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Agrárágazatban dolgozók csoportos belépése

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:25 du.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott rendeletmódosítás állapítja meg az agrárágazatban dolgozók csoportos Magyarországra történő belépésének a szabályait. Az előírások a jogszabály-módosítás kihirdetését követő első és második napon léptek hatályba, Egyidejűleg hatályát vesztette az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2020. (IV. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Veszélyhelyzet miatt büntető tárgyú módosítások

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:20 du.
Kategória: ,

Változtak a bűnügyi nyilvántartásba vétellel (fogvatartottak arcképmása, ujj- és tenyérnyomata, DNS-profilja levételével, rögzítésével) kapcsolatos előírások a veszélyhelyzettel összefüggésben. Meghatározta a Kormány a járványügyi intézkedéssel, házi karanténnal érintett személyek adatai átadásának a szabályait is a büntetőügyben eljáró szervek, valamint a büntetés-végrehajtási intézet és a javítóintézet számára (adatigénylés). A jogszabálycsomag egyebek mellett módosította továbbá a veszélyhelyzet ideje […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség, ellenőrzött bejelentés

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:19 du.
Kategória: ,

A Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg a veszélyhelyzet ideje alatti engedélyezési eljárások általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénytől (a továbbiakban: Ákr.) eltérő szabályait. Külön kiemelendő, hogy a rendelet értelmében, annak alkalmazásában – az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően – engedély valamennyi olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló – határozat, amely […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Külföldről érkezők méltányossági kérelme

Szerző:
Dátum: május 25, 2020 10:18 du.
Kategória: ,

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti (a külföldről érkezők által benyújtható, a beutazást lehetővé tevő, illetve az egészségügyi és karanténszabályoktól való eltérést engedélyező) rendészeti méltányossági döntés iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő. Az elektronikus kérelem formai és tartalmi követelményeit az országos rendőrfőkapitány határozatban állapítja […]

Bővebben...