Jogszabályfigyelő: Felhatalmazási törvény

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:14 du.
Kategória: ,

A koronavírus-járvány elleni védekezés miatt elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapít meg a felhatalmazási törvény néven a köztudatba került, az alábbiakban hivatkozott jogszabály. Ezeket a sajátos szabályokat foglaljuk össze a következőkben (a teljesség igénye nélkül): – A veszélyhelyzetben az élet-, az egészség-, a személyi-, a vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitása érdekében a Kormány […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Veszélyhelyzet ideje alatti eljárásjogi intézkedések

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:12 du.
Kategória: ,

Számos törvény és rendelet rendelkezésének az alkalmazását, az azoktól való eltérést szabályozza a veszélyhelyzet idejére, illetve azzal összefüggésben az alábbiakban hivatkozott, az Alaptörvény és ún. felhatalmazási törvény alapján született kormányrendelet. Ezek közül kiemelendő, hogy: – a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele a kézbesítési kifogás, igazolási kérelem határidejébe; – biztonsági tanúsítványok és szakvélemények a veszélyhelyzet megszűnését […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A veszélyhelyzettel összefüggő (korábbi) rendkívüli intézkedések meghosszabbítása

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:11 du.
Kategória: ,

A Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő, a jogszabályban felsorolt kormányrendeletek szerint rendkívüli intézkedések hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. Joganyag: 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról Módosította: – Megjelent: MK 2020/59. (III. 31.) Hatályos: 2020. 03. 31. 15 óra Megjegyzés: új jogszabály

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:10 du.
Kategória: ,

A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelölte ki, akit feladatának az ellátásában a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs segít. A rendelet – bizonyos kivételekkel – beutazási tilalmat rendel el a külföldről érkező nem magyar állampolgárok számára, míg a magyar állampolgárok belépésével, itt tartózkodásával összefüggésben számos korlátozó intézkedést hoz (egészségügyi vizsgálat, karantén, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Vagyonelkobzás mértéke a sértetthez visszajutott vagyontárgy esetében

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:09 du.
Kategória: ,

A Kúria álláspontja szerint nem lehet vagyonelkobzást elrendelni arra a vagyonra (vagyontárgyra), amelyet a sértettnek kell kiadni vagy visszaadni, vagy amely a sértetthez már visszajutott; viszont arra a vagyonra, amellyel az elkövető az ilyen vagyontárgy kapcsán ténylegesen gazdagodott, a vagyonelkobzás elrendelésének nincs akadálya. „A jelenlegi szabályozásban a vagyonelkobzásnál a hangsúly a bűncselekménnyel ténylegesen elért jogellenes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Elévülés vizsgálata büntetőügyben a felülvizsgálati eljárásban

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:08 du.
Kategória: ,

A jogerős ügydöntő határozat meghozatalát követően felülvizsgálati eljárásban elrendelt hatályon kívül helyezés esetén az elévülést vizsgálni kell, és a büntethetőség elévülésének megállapíthatósága esetén annak jogkövetkezményét le kell vonni – olvasható a Kúria 1/2020. BJE határozatában. E vizsgálat függvényében az eljárt bíróság új eljárásra utasításának vagy – az elévülési idő elteltére tekintettel – az eljárás megszüntetésének […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Büntetésvégrehajtási változások a veszélyhelyzet ideje alatt

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:06 du.
Kategória: ,

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény előírásaitól való eltéréseket szabályozza az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet. Joganyag: 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról Módosította: – Megjelent: MK 2020/65. (IV. 5.) Hatályos: 2020. 04. 06., 2020. 04. 21. Megjegyzés: új jogszabály

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárások a veszélyhelyzet ideje alatt

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:03 du.
Kategória: ,

A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény rendelkezéseinek az eltérő alkalmazásáról szól az alábbiakban hivatkozott rendelet, amelynek előírásait a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Joganyag: 89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Díjmentes parkolás

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:01 du.
Kategória: ,

Díjmentessé tette a parkolást a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi közutak, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak és az állami tulajdonban álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok, valamint egyéb közterületek tekintetében. Joganyag: 87/2020. (IV. 5.) Korm. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A veszélyhelyzet során alkalmazandó belügyi és közigazgatási szabályok

Szerző:
Dátum: április 29, 2020 12:00 du.
Kategória: ,

Egyebek mellett a beutazási és tartózkodási szabályok, valamint a szabálysértési törvény rendelkezéseinek a módosítását is tartalmazza a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló kormányrendelet, amelynek szabályai közül az alábbiakat emeljük ki: – Nem kérhet azonnali jogvédelmet közigazgatási per során az a harmadik országbeli állampolgár, akit járványügyi szabályszegés miatt, illetve a nemzetbiztonság, […]

Bővebben...