Jogszabályfigyelő: A közjegyzői hatáskörbe tartozó végrehajtási eljárások szabályai

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:38 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálya a közjegyzői határozat (a fizetési meghagyásos eljárásban hozott határozatok kivételével), a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző költségjegyzéke, a közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás és a közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése, valamint a közjegyző határozata és a közjegyző által jóváhagyott egyezség alapján történő biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárásra […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új közjegyzői ügyviteli rendelet

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:36 du.
Kategória:

Új közjegyzői ügyviteli rendelet lép hatályba 2020. január elsejével. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet, továbbá az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról szóló 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet. Joganyag: 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól Módosította: – Megjelent: MK 2019/213. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Behajthatatlan követelés miatti utólagos áfacsökkentés

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:34 du.
Kategória:

január 1-jétől az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) módosítása folytán lehetőség nyílik arra, hogy az adóalanyok a behajthatatlan követelés ellenértékével az általános forgalmi adó alapját önellenőrzés keretében utólag csökkentsék, tehát a behajthatatlan követelés utáni áfát ezentúl nem kell majd a számla kiállítójának megfizetnie, illetve viselnie. A behajthatatlan követelés […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: 2020-as minimálbér, garantált bérminimum

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:27 du.
Kategória:

január elsejétől 161 000 forintra emelkedett a havi minimálbér, míg a garantált bérminimum havi 210 600 forint lett. Minimálbér alkalmazása esetében 37 020 forint hetibérrel, 7410 forint napibérrel, és 926 forint órabérrel kell számolni. Garantált bérminimum esetében a hetibér 48 420 forint, a napibér 9690 forint, az órabér 1211 forint lett. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az összbüntetésről szóló büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenessége

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:24 du.
Kategória:

Az Alkotmánybíróság a 2020-as első határozatával megállapította, hogy az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenes, így azt 2019. június 25. napjára (azaz a Magyar Közlönyben történt közzétételének napjára) visszaható hatállyal megsemmisítette. A visszaható hatályú megsemmisítésre tekintettel elrendelte továbbá az érintett jogegységi határozat alkalmazásával jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát. […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az elővásárlási jogot sértő szerződés hatálytalanságának a megállapítására nyitva álló objektív határidő jogvesztő jellege

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:22 du.
Kategória:

A Kúria elnöke által létrehozott Új Ptk. Tanácsadó Testület egyik legfrissebb véleménye a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:223. § (2) bekezdésében az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés relatív hatálytalanságával kapcsolatos igény érvényesítésére előírt objektív határidő jogvesztő jellege mellett foglalt állást. A Tanácsadó Testület szerint a szerződéskötéstől számított hároméves határidő […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az Országgyűlés 2020-as tavaszi ülésszakának törvényalkotási programja

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:21 du.
Kategória:

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben szereplő kötelezettségének eleget téve 2019. december 12-ei keltezéssel a Kormány benyújtotta az Országgyűlés elnökének a 2020-as tavaszi parlamenti ülésszak törvényalkotási programját, amelyből néhány fontosabb törvényjavaslatot emelünk ki a következőkben. A jelenlegi tervek szerint februárban kerülhet a Tisztelt Ház elé az igazságügyi tárca által készítendő büntetőeljárási törvénycsomag, amely nagy […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A kötelesrész alapját a leszármazónak biztosított zálogjog értéke nem csökkenti

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:18 du.
Kategória:

A BDT2020. 4125. szám alatt közzétett bírósági döntés értelmében: „Ha az örökhagyó a tulajdonában álló ingatlanra ingyenes (szívességi) juttatásként a leszármazója lakásvásárlása érdekében felvett banki kölcsönhöz dologi biztosítékot (zálogjog) enged, utóbb a kötelesrészre jogosult igénye szempontjából a kötelesrész alapja az ingatlannak az ingyenesen nyújtott biztosíték értékcsökkentő hatása nélkül számított értéke. A kötelesrész alapját a leszármazó […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az üzletrész örökösének taggá válása

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:17 du.
Kategória:

A korlátolt felelősségű társaság üzletrészének az örököse az örökség megszerzésével nem válik automatikusan a társaság tagjává, külön kérnie kell a bejegyzését a tagjegyzékbe. Ha a társaságnak nincs ügyvezetője, e kérelmet a társaság tagjaihoz kell intézni. A taggá válás egyik feltétele, hogy az örökös a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el – olvasható a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak 2020-as munkaterve

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:09 du.
Kategória:

A kártalanítás és a feltételes szabadságra bocsátás feltételei a büntetés-végrehajtási bírói gyakorlatban, az emberkereskedelem értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat, a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény bírói gyakorlata, továbbá az építésügyi hatósági eljárások, illetőleg az atipikus foglalkoztatási formák bírói gyakorlata lesz a Kúria joggyakorlat- elemző csoportjainak vizsgálati területe az idei évben – olvasható a témával […]

Bővebben...