Jogszabályfigyelő: Adómódosítások 2020

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 3:05 du.
Kategória: ,

Az szja-törvény, a tao-törvény, az ekho-törvény, a kata-kiva törvény, az áfatörvény, a jövedékiadó-törvény, a helyi adókról szóló törvény, az illetéktörvény, a szocho-törvény, két adóeljárási törvény, a vámtörvény, a NAV-törvény, és számviteli törvény módosítását is tartalmazz egyebek mellett a jövő évi adószabályokat megállapító, alábbiakban hivatkozott törvénycsomag. Joganyag: 2019. évi C. törvény a Versenyképesebb Magyarországért program egyes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Döntött a Parlament a belterületbe vont ingatlanokat terhelő illetékkötelezettségről

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 3:03 du.
Kategória: ,

február elsejétől visszterhes vagyonátruházási illetéket kell majd fizetni a belterületbe vont ingatlanok, illetve a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaságok vagyoni betétjének a visszterhes átruházása esetén is, amelyet minden esetben az átruházó felet terheli majd. Jó hír azonban, hogy az új szabályokat csak azon ingatlan-átruházások esetén kell alkalmazni, amely ingatlanok belterületbe vonása 2020. január 31-ét követően […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az állampolgársággal összefüggő törvények módosítása

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 3:01 du.
Kategória: ,

A lakcímnyilvántartásról, továbbá az állampolgárságról és a külföldre utazásról szóló törvény kisebb módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott, 2020. február elsejétől hatályos törvénycsomag, amely alapvetően az adatkezelési és az egyes kérelmekkel (személyi igazolvány, állampolgársági, honosítási kérelem), illetve az állampolgársági esküvel kapcsolatos szabályok pontosítását tartalmazza. Joganyag: 2019. évi XCVII. törvény a magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításáról […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Az Alaptörvény nyolcadik módosítása

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:58 du.
Kategória: ,

Az Országgyűlés a 2019. december 10-ei ülésnapján fogadta el az Alaptörvény nyolcadik módosítását, amelynek következtében törölték egyrészt a Közigazgatási Felsőbíróság elnökére vonatkozó jogköröket, másrészt pedig a bírósági szervezetre vonatkozó szabályok közül a Közigazgatási Felsőbíróságra, illetve a közigazgatási bíróságokra mint különbíróságokra vonatkozó előírásokat. A módosítás rendelkezik továbbá arról is, hogy a nyolcadik módosítás hatálybalépését követően az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Alaptörvény egységes szerkezetben

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:56 du.
Kategória: ,

Az Alaptörvény nyolcadik módosítására tekintettel a Magyar Közlöny 2019/202. számában megjelent a jogszabály egységes szerkezetbe foglalt 2019. december 13-án hatályos szövege, amely azonban technikai hiba folytán hibát tartalmazott. A helyes szöveg a Magyar Közlöny 2019/204. számában található. Joganyag: Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben) Módosította: – Megjelent: MK 2019/204. (XII. 15.) Hatályos: 2019. 12. 13. Megjegyzés: jogszabály […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új társadalombiztosítási törvény

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:53 du.
Kategória: ,

2020. július elsején lép hatályba az új társadalombiztosítási törvény, amelynek a második részében számos, az új törvénnyel összefüggő egyéb törvény módosítása (például adótörvények, nyugdíjtörvény, egészségbiztosítási törvény, ekho-törvény) is szerepel. A tb-törvény legfontosabb újdonsága a biztosítottakat terhelő egységes 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulék bevezetése a jelenlegi nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék helyett. 2020. július elsejével hatályát veszti […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új pénzmosási szabályok

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:52 du.
Kategória: ,

A pénzmosási törvény, a szerencsejáték törvény és a hitelintézeti törvény módosítása szerepel az alábbiakban hivatkozott törvénycsomagban. A módosítások túlnyomó többsége 2020. január 10-én lép hatályba. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2018/843 európai parlamenti és a tanácsi irányelv értelmében ugyanis a tagállamok 2020. január 10-éig kötelesek belső jogszabályi előírásaikat […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:48 du.
Kategória: ,

Egy tucat törvényt érint az igazságügyi tárgyú módosításokról szóló törvény, amelyek közül érdemi változás a közjegyzői törvényt, a végrehajtási törvényt, a cégtörvényt, a fizetési meghagyásról szóló törvényt, a hagyatéki törvényt és a bizalmi vagyonkezelésről szóló törvényt érinti. A közjegyzői törvényben elsősorban a közjegyzői fegyelmi eljárással és a közjegyzői okiratokkal kapcsolatos szabályok módosultak. A végrehajtási törvényben […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Cégjogi rendeletek módosítása

Szerző:
Dátum: január 30, 2020 2:44 du.
Kategória: ,

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása folytán 2019. december 28-ai hatállyal változik a közkereseti és a betéti társaságok szerződésmintája, illetve a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása folytán a céginformáció költségtérítésének a szabályai […]

Bővebben...