Jogszabályfigyelő: Adóigazgatási eljárási újdonságok

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 10:57 de.
Kategória:

A közelmúltban látott napvilágot az adóigazgatási eljárások részletszabályainak a módosításáról szóló, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet, amelynek néhány, következőkben ismertetett újdonsága közérdeklődésre tarthat számot. Sokakat érinthet például, hogy 2020. január elsejétől a helyi iparűzésiadó alanyai az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon az iparűzésiadó-ügyben eljáró meghatalmazottaikról elektronikus úton bejelentést tehetnek az önkormányzati adóhatóság felé. Az űrlap mellékleteként a meghatalmazást is csatolni kell majd (hiteles elektronikus irattá alakított iratként, illetve legalább minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus iratként).

2019 november közepétől él az a szabály, amely szerint az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon, EFER-en keresztül vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás – elektronikus fizetéssel is teljesítheti bármely adózó az egyébként fennálló adófizetési kötelezettséget. Ugyancsak ezen időponttól hatályos az az előírás, amely szerint az önkormányzati adóhatóságok is kötelesek adószámla-kivonatot küldeni (ezer forint feletti tartozás vagy túlfizetés esetén). Az adószámla-kivonat megküldésének a határideje ez esetben szeptember 10. napja, azzal, hogy aki a bevallását elektronikus úton nyújtotta be, a számlakivonatot is elektronikusan kapja meg.

További újdonság a 2020. február elsejétől kérhető elektronikus keresetkimutatás. Ennek lehetőségét a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény teremtette meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) módosításával. Az Art. vonatkozó előírása szerint a természetes személy elektronikus úton benyújtott kérelmére és hozzájárulása alapján az adóhatóság „haladéktalanul, elektronikus úton rendelkezésre bocsátja a kérelem benyújtását megelőző második hónap utolsó napjáig terjedő, 12 hónapos időszakra vonatkozó, a havi adó- és járulékbevallások alapján előállított,” keresetkimutatást, amelyet a központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozáson keresztül a kérelmező által megjelölt, és a KHR-hez csatlakozott pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi szolgáltatónak, illetve a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak juttatnak el. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az elektronikus keresetkimutatást a címzett „elektronikus úton továbbított kérésére haladéktalanul rendelkezésére bocsátja”. A szóban forgó kormányrendelet az elektronikus keresetkimutatás pontos tartalmát határozza meg, pontosítja továbbá az adóhatóság telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszere útján intézhető ügyekre vonatkozó szabályozást.

Joganyag: 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
Módosította: 260/2019. (XI. 7.) Korm. rendelet
Megjelent: MK 2019/178. (XI. 7.)
Hatályos: 2019. 11. 15., 2020. 01. 01., 2020. 02. 01.
Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás