Jogszabályfigyelő: Lakóépület-építés egyszerű bejelentési szabályainak felülvizsgálata

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:10 de.
Kategória: ,

Nyolc kormányrendelet (így például az egyszerű bejelentésről, az építőipari kivitelezésről, az építésügyi és építéshatósági bírságról, valamint az állami támogatásokról szóló kormányrendeletek) módosítását tartalmazza az alábbiakban hivatkozott jogszabálycsomag az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos szabályok felülvizsgálata tekintetében. A módosítások túlnyomó többsége a kihirdetés követő második napon (2019. október 24.) hatályba lépett. Joganyag: 244/2019. (X. 22.) Korm. rendelet az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) bevezetése

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:08 de.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott határozatával a Kormány elrendelte az úgynevezett Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) próbaüzemét és 2020. augusztus 1-jei éles bevezetését. Az IJR kiépítésére vonatkozó projektről a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat rendelkezett. Ennek értelmében a rendszer „egységesíti a jogszabályok strukturált tárolását legalább adatcsere […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A földbizottság állásfoglalása elleni jogorvoslat ügyében határozott az Alkotmánybíróság

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:07 de.
Kategória: ,

Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján indult egyedi normakontroll eljárásban az alkotmányjogi panasz elutasításáról döntött abban az ügyben, amely a földforgalmi törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének a megállapítására irányult a földbizottság állásfoglalása elleni jogorvoslat hiánya miatt (ügyszám: III/01455/2019.). A rövid tényállás szerint a helyi földbizottság nem támogatta egy föld tulajdonjogának a megszerzésére irányuló szerződés jóváhagyását a felperes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A törvényszéki végrehajtás megszűnésével összefüggő módosítások

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:04 de.
Kategória: ,

Az Országgyűlés 2019 november-december havi ülésterve értelmében december elején kerülhet sor a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló javaslatcsomag parlamenti elfogadására. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásai szerint ugyanis 2018. január elsejétől az állami adó- és vámhatóság általános közigazgatási végrehajtási szervként működik, 2019. január elsejétől pedig a törvényszéki végrehajtók hatáskörébe […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Módosult az ÖVTJ

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 11:02 de.
Kategória: ,

A Miniszterelnökséget vezető miniszter alábbiakban hivatkozott rendelete értelmében 2019. november elsejei hatállyal módosult az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ). A módosítás tíz új tevékenységgel bővítette az eddigi jegyzéket, hat tevékenység esetében módosult azok pontos elnevezése, míg öt tevékenységet hatályon kívül helyeztek az ÖVTJ-ből.Joganyag: 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Alaptörvény-ellenes a közjegyzői fegyelmi bíróságokkal kapcsolatos szabályozás

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 10:59 de.
Kategória: ,

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) hivatalból eljárva megállapította, hogy mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség áll fenn azáltal, hogy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény nem megfelelően szabályozza a közjegyzői fegyelmi bíróságok megalakításával és eljárásával kapcsolatos egyes részletszabályokat. Az Országgyűlésnek 2020. június 30-áig kell e hiányosságot megszüntetnie. Az AB egy alkotmányjogi panaszhoz kapcsolódóan tekintette át a közjegyzői […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Adóigazgatási eljárási újdonságok

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 10:57 de.
Kategória: ,

A közelmúltban látott napvilágot az adóigazgatási eljárások részletszabályainak a módosításáról szóló, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet, amelynek néhány, következőkben ismertetett újdonsága közérdeklődésre tarthat számot. Sokakat érinthet például, hogy 2020. január elsejétől a helyi iparűzésiadó alanyai az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon az iparűzésiadó-ügyben eljáró meghatalmazottaikról elektronikus úton bejelentést tehetnek az önkormányzati adóhatóság felé. Az […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Parlament előtt a jövő évi adó- és járulékmódosítások

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 10:55 de.
Kategória: ,

A napokban nyújtotta be a Kormány a Parlamentnek a jövő évre vonatkozóan az őszi adómódosító törvénycsomagját (T/8015. számú törvényjavaslat) és az új társadalombiztosítási törvény tervezetét (T/8021. számú törvényjavaslat) is. Az adómódosítások között az szja-törvény és a társaságiadó-törvény, az áfatörvény, a jövedékiadó-törvény, a helyi adókról szóló törvény és az adóeljárási rendet érintő törvények módosítása emelendő ki […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Bűncselekmény előkészülete – a gondolatközlés büntethetőségét vizsgálta a Kúria

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 10:52 de.
Kategória: ,

A Kúria Büntető Kollégiumának a vezetője az ítélkezési gyakorlat megosztottságára hivatkozással jogegységi eljárást kezdeményezett a bűncselekmény előkészülete vonatkozásában a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 11. § (1) bekezdés negyedik fordulata szerinti elkövetési magatartás (bűncselekmény elkövetésére vállalkozás) értelmezése érdekében. A Kúria Jogegységi Tanácsa – az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatában – akként foglalt állást, hogy: […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A menekültügyi és idegenrendészeti őrizet új közegészségügyi szabályai

Szerző:
Dátum: november 28, 2019 10:49 de.
Kategória: ,

A belügyminiszter új rendeletben szabályozza a menekültügyi és az idegenrendészeti őrizettel (befogadó állomás, közösségi szállás, menekültügyi őrzött befogadó központ, közösségi szállás, őrzött szállás) kapcsolatos közegészségügyi szabályokat. A jogszabály a kihirdetését követő napon lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezték a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra […]

Bővebben...