Jogszabályfigyelő: Ügyfélkapus ügyfélazonosítás

Szerző:
Dátum: október 25, 2019 1:51 du.
Kategória:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően távollévő ügyfél esetében is sor kerülhet a törvény által megkövetelt ügyfél-átvilágításra. Ebben az esetben úgynevezett fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazni, amelyeket a szolgáltató biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is elvégezhet.

Az alábbiakban hivatkozott rendeletmódosítás lehetővé teszi ugyanakkor, hogy a fent hivatkozott, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás során lehetőség legyen az úgynevezett „ügyfélkapus” ügyfél-azonosítás elvégzésére – olvasható a jogszabály végső előterjesztői indokolásában, amely az Indokolások Tára 2019/40. számában jelent meg. E szerint a Központi Azonosítási Ügynök (a továbbiakban: KAÜ) „alkalmazásával történő ügyfél-azonosítás megbízható csatornán keresztül, hiteles adatbázis alapján történik, a KAÜ alkalmazásával történő „ügyfélkapus” azonosítással kiegészített nem valós idejű ügyfél-átvilágításra [így] nem vonatkoznak a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás általános korlátozásai […], így lényegében a valós idejű ügyfél-átvilágítással egyenértékű megoldás jön létre”.

A módosítás a kihirdetését követő napon lépett hatályba.

Joganyag: 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
Módosította: 34/2019. (X. 17.) MNB rendelet
Megjelent: MK 2019/169. (X. 17.)
Hatályos: 2019. 10. 18.
Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás