Jogszabályfigyelő: Céginformációs és cégeljárási változások október elsejével

Szerző:
Dátum: szeptember 26, 2019 4:56 du.
Kategória: ,

A jövő évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény 2019. október 1-jei hatálybalépéssel számos módosítást hoz a cégeljárási, illetve a cégnyilvánossággal kapcsolatos szabályokban.

Ingyenes céginformációként 2019. október 1-jétől a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges európai egyedi azonosítója (EUID), főtevékenysége, a képviseletére jogosult személyek adatai, továbbá a végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés tényére vonatkozó információk szerezhetők be [2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (a továbbiakban: Ctv.) 15. §].

A módosítás hátterében az áll – központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény indokolása szerint – hogy az ingyenes céginformáció jelenleg „nem a szabályozási célnak megfelelően veszik igénybe”, ezért a jövőben nem az eddig megszokott, ún. tárolt cégkivonat lekérdezésére, hanem „online, valósidejű céginformáció” megszerzésére kerülhet sor, ellenben csak a fentebb említett alapvető cégadatok vonatkozásában.

Újdonság továbbá az is, hogy 2019. október 1-jétől az ingyenes céginformáció igényléséhez az érintett személy azonosítására lesz szükség, „annak érdekében, hogy az internetről elérhető ingyenes céginformációs szolgáltatást ne lehessen visszaélésszerűen igénybe venni”.

A törvénymódosítás indokolása utal továbbá arra, hogy havi szinten korlátozott számban, azaz csak havonta meghatározott alkalommal lesz lehetőség ingyenes céginformációt kérni, mivel az, „az állam által biztosított olyan kedvezmény, amelyet korlátlanul nem lehet igénybe venni”. Költségtérítés ellenében természetesen továbbra sem lesz akadálya további cégadatok beszerzésének. A havi adatigénylések számát a Ctv. vonatkozó végrehajtási rendeletének [47/2007. (X. 20.) IRM rendelet az ingyenes céginformációról – a szerk.] a módosítása tartalmazza majd, amelynek a kihirdetésére azonban ez idáig nem került sor.

Jó hír ellenben, hogy a céginformációs szolgálat automatikusan és ingyenesen értesíti a céget az adataiban bekövetkezett változásról, ennek keretében a cég hivatalos elektronikus elérhetőségére közokirati formában kiállított, elektronikus cégbizonyítványt küld. Ezen felül mind cég – a hivatalos elérhetőségére küldve – minden hónapban ingyenesen, közokirati formában kiállított, elektronikus cégkivonatot kap (az esetleges változásoktól függetlenül).

Ugyancsak október 1-jétől hatályosak a Ctv. IX. Fejezet 6–7. Címei. A nyilvántartásba bejegyzett jog és tény törlése iránti vagyonrendezési eljárás a költségvetés megalapozásáról szóló törvény indokolása szerint „azon tulajdonjogon kívüli jogosultságok sorsát hivatott rendezni, melyeket a jogutód nélküli megszűnési eljárásban elmulasztottak a nyilvántartásból törölni. Másrészt ezen eljárás a tulajdonjog védelmét is biztosítja azáltal, hogy eszközt teremt arra, hogy a vagyontárgy tulajdonosa a tulajdonjogát a valós viszonyoknak megfelelően, külső behatásoktól mentesen gyakorolhassa”.

A másik új vagyonrendezési eljárás a végelszámolás lefolytatását követően törölt cég vagyonára vonatkozó kérelemre induló vagyonrendezési eljárás. Erre akkor kerülhet sor, ha a végelszámolás befejezését és cég törlését követően olyan vagyontárgy (pénzforgalmi számlán nyilvántartott egyenleg is) kerül elő, amelynek a törölt cég a tulajdonosa, azonban arról a vagyonfelosztási javaslatban nem rendelkeztek. Ebben az esetben a törölt cég tagjának a kérelmére kell ezen új vagyonrendezési eljárást lefolytatni.

 

Joganyag: 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
Módosította: 2019. évi LXVI. törvény
Megjelent: MK 2019/120. (VII. 9.)
Hatályos: 2019. 10. 01.
Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás