Jogszabályfigyelő: Uniós adótörvény-módosítások

Szerző:
Dátum: július 29, 2019 3:01 du.
Kategória:

Az uniós adómódosításokról szóló törvényhez kapcsolódó, az Indokolások Tárában is elérhető végső előterjesztői indokolás értelmében a társasági adóról szóló törvény újdonságai a tőkekivonás adózásával kapcsolatos rendelkezések, és „az ugyanazon tényállás eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek miatti adóelkerülésre vonatkozó rendelkezések”. Kedvező irányban változik továbbá a sportcélú ingatlanok üzemeltetésiköltség-támogatásának a maximuma, és módosulnak az energiahatékonysági beruházások elszámolható költségei, illetőleg az IFRS-ek szerinti beszámolók szabályai is.

Kisebb mértékben változik a kisvállalati adózás, az áfa tekintetében pedig egyszerűsítették és az uniós gyakorlatra tekintettel egységesítették bizonyos Közösségen belüli termékértékesítések szabályait, továbbá módosult az áfaalap utólagos csökkentésének a szabályozása behajthatatlan követelés esetén.

A törvénycsomag érinti az útipoggyászban behozható dohánytermékekre vonatkozó előírásokat, továbbá a cigaretta jövedéki adóját három lépcsőben, az uniós adóminimumra emeli – derül ki a végső előterjesztői indoklásból.

A kisvállalati adóhoz hasonlóan ugyancsak kis terjedelemben módosul az illetéktörvény és a helyi adókról szóló törvény is, érinti továbbá a jogszabálycsomag a szocho és az adózás rendjének a rendelkezéseit is.

Végezetül kiemelendő a nemzetközi adóügyi együttműködés szabályainak két uniós irányelvre tekintettel történő módosítása (adótervezési konstrukciókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség, adóegyezmények szerinti vitarendezési eljárások), illetőleg a könyvvizsgálói törvény módosítása (közfelügyeleti hatóság hatásköreinek a bővítése).

Joganyag: 2019. évi LXXII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról
Módosította:
Megjelent: MK 2019/128. (VII. 23.)
Hatályos: 2019. 07. 24., 2019. 08. 01., 2019. 08. 23., 2020. 01. 02., 2020. 01. 02., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01. külpolitikáért felelős miniszter határozata szerinti időpont
Megjegyzés: 17 törvényt érintő adómódosító jogszabálycsomag