Jogszabályfigyelő: Az összbüntetési eljárás során közömbös a bűncselekmények elkövetési ideje

Szerző:
Dátum: július 24, 2019 11:52 de.
Kategória:

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsának alábbiakban hivatkozott jogegységi határozata szerint az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető törvény meghatározásakor az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési ideje közömbös; annak van jelentősége, hogy az összbüntetésbe foglalás lehetősége mikor nyílt meg.

A Kúria rámutatott arra, kérdéses, hogy „a hatályos joganyag alapján, az összbüntetési eljárás során a korábbi Btk., avagy a Btk. összbüntetésre vonatkozó rendelkezéseit kell-e alkalmazni akkor, ha az összbüntetéssel érintett alapítéletek 2013. július 1. napja előtt, illetve az után elkövetett bűncselekményeket is elbírálnak. Ennek kapcsán pedig eldöntendő kérdés az is, hogy az összbüntetési eljárásban alkalmazandó anyagi jogi rendelkezések megválasztása során az alapítéletek jogerőre emelkedésének vagy az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési idejének van-e jelentősége.” A kérdés megoldása és az ítélkezési gyakorlat egységessége érdekében a Kúria a fent említett jogegységi döntést hozta. Határozatának VII. pontjában áttekintette továbbá az összbüntetés kapcsán hozott korábbi jogegységi döntéseit, és további megállapításokat tett a 3/2002. BJE határozat egyes pontjainak az alkalmazhatósága tekintetében is.

Joganyag: 2/2019. BJE határozat az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról
Módosította:
Megjelent: MK 2019/108. (VI. 25.)
Hatályos:
Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése