Jogszabályfigyelő: Területrendezési szabályok módosítása

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:40 du.
Kategória:

Az OTÉK (országos településrendezési és építési követelmények) és a területrendezési hatósági eljárások szabályainak a módosítása mellett három további területrendezéssel összefüggő kormányrendeletet is érintett az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosító-csomag. Egyidejűleg hatályon kívül helyezte a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletet.

A módosító jogszabály – egy rendelkezés kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

 Joganyag: 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról
Módosította:
Megjelent: MK 2019/89. (V. 27.)
Hatályos: 2019. 06. 04., 2020. 01.01.
Megjegyzés: új jogszabály