Jogszabályfigyelő: Perfelvételi nyilatkozatokkal (iratokkal) kapcsolatos állásfoglalások

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:44 du.
Kategória:

A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának 2019. április 15-én elfogadott és a Kúria honlapján közzétett, a polgári perrendtartással kapcsolatos állásfoglalásai közül az alábbiakban néhány perfelvételi nyilatkozattal, irattal kapcsolatos állásfoglalást emelünk ki.

Kérdésként merült fel, hogy szükséges-e formanyomtatványt alkalmaznia a jogi képviselő nélkül eljáró félnek akkor, ha a járásbíróságon a perfelvétel során a perfelvételi iratban vagy a perfelvételi tárgyaláson szóban, eshetőlegesen (másodlagosan) keresetet kíván előterjeszteni. A kollégiumvezetők e kérdésben akként foglaltak állást, hogy perfelvételi iratban történő keresetváltoztatáshoz nem követelhető meg a formanyomtatvány és az szóban perfelvételi tárgyaláson is előterjeszthető, akkor is, ha az eredeti kereset megváltoztatásáról vagy „amellett valódi/eshetőleges halmazatban álló további kereset” előterjesztéséről van szó.

Ugyancsak a keresetváltoztatással összefüggésben merült fel, hogy a perfelvételi szakban a keresetváltoztatás vajon csak a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti perfelvételi iratban terjeszthető elő? A kollégiumvezetők álláspontja szerint a keresetváltoztatás nem perfelvételi irat, így az a perfelvételi szakban bírói felhívás nélkül írásban vagy a perfelvételi tárgyaláson szóban is előterjeszthető.

Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy az ellenkérelem, a viszontkereset, illetve a beszámítás minden esetben csak külön iratban (beadványban, nyomtatványon) nyújtható be a bírósághoz akkor is, ha ezen nyilatkozatok előterjesztésére egyidejűleg kerül sor.

 A 2019. április 15-én elfogadott állásfoglalások itt olvasható el >>

Joganyag:
Módosította:
Megjelent: www.kuria-birosag.hu
Hatályos:
Megjegyzés: jogalkalmazást segítő állásfoglalások