Jogszabályfigyelő: A gazdasági társaság vagyonkezelője a hűtlen kezelés elkövetője lehet

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:37 du.
Kategória:

Az alábbiakban hivatkozott határozat meghozatalára irányuló kúriai jogegységi eljárás lefolytatására az a tény szolgáltatott indokot, hogy nem alakult ki egységes ítélkezési gyakorlat a tekintetben, hogy „a gazdasági társaság tulajdonosa a társaság ügyvezetőjeként elkövetheti-e a hűtlen kezelés bűncselekményét a gazdasági társaság sérelmére”.

A Kúria a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 376. § (1) bekezdésének, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. Könyvének, a korábban hatályban volt társasági törvények vonatkozó szabályainak és a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) vonatkozó gyakorlatának (EBH2004. 1109, BH2018.161., BH2013. 57., BH1999. 441., BH1997. 61.) a vizsgálata alapján arra a következtetésre jutott, hogy a gazdasági társaság tagjainak a vagyoni hozzájárulása folytán létrejövő társasági vagyon elkülönül a tagok saját vagyonától és „aminek elsődleges célja a gazdálkodó szervezet gazdasági érdekeinek biztosítása”. A társasági vagyon tehát „a vagyon kezelője számára a társaságban meglévő tulajdonosi helyzetétől függetlenül idegen vagyon”, így e vagyon kezelője elkövetheti a társaság sérelmére megvalósuló hűtlen kezelést.

Joganyag: 1/2019. Büntető jogegységi határozat
Módosította:
Megjelent: MK 2019/95. (VI. 5.)
Hatályos:
Megjegyzés: kúriai jogegységi határozat