Jogszabályfigyelő: Nem alaptörvény-ellenes az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabálysértéssé nyilvánítása

Szerző:
Dátum: június 25, 2019 2:20 du.
Kategória: ,

Az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) az alábbiakban hivatkozott határozatában a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/B. §-a alatt szabályozott, az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértésre vonatkozó rendelkezések alaptörvény-ellenességének a megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezéseket elutasította. Hivatalból eljárva megállapította ugyanakkor: „alkotmányos követelmény, hogy a szabálysértési […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Perfelvételi nyilatkozatokkal (iratokkal) kapcsolatos állásfoglalások

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:44 du.
Kategória: ,

A Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának 2019. április 15-én elfogadott és a Kúria honlapján közzétett, a polgári perrendtartással kapcsolatos állásfoglalásai közül az alábbiakban néhány perfelvételi nyilatkozattal, irattal kapcsolatos állásfoglalást emelünk ki. Kérdésként merült fel, hogy szükséges-e formanyomtatványt alkalmaznia a jogi képviselő nélkül eljáró félnek akkor, ha a járásbíróságon a perfelvétel során a perfelvételi iratban vagy a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A követelésvásárlások üzletszerűségéről döntött a Kúria

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:41 du.
Kategória: ,

A Kúria egy konkrét ügyben eljárva megállapította, hogy „a követelésvásárlások üzletszerűségének vizsgálatakor az ügyleteket együttesen és egymásra tekintettel kell értékelni. Adott esetben nem releváns körülmény a pénzügyi tevékenység alanyai közötti egyéb jogviszonyok természete, és az ügyletek pénzügyi forrása.” Az üzletszerűség megvalósulásának a vizsgálatán túl az ügy további érdekessége, hogy a Kúria kimondta: a követelések magyar […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Területrendezési szabályok módosítása

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:40 du.
Kategória: ,

Az OTÉK (országos településrendezési és építési követelmények) és a területrendezési hatósági eljárások szabályainak a módosítása mellett három további területrendezéssel összefüggő kormányrendeletet is érintett az alábbiakban hivatkozott jogszabálymódosító-csomag. Egyidejűleg hatályon kívül helyezte a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Közjegyzői díjszabás hatálybalépés előtti érdemi módosítása

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:39 du.
Kategória: ,

A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet a jogszabály eredeti szövege szerint 2018. október elsején lépett volna hatályba. A hatálybalépés dátumát azonban három alkalommal elhalasztották, így végül 2019. július 1. napjától alkalmazhatók az új előírások. A rendelet ugyanakkor az alábbiakban hivatkozott újabb módosítás értelmében a korábban kihirdetett szöveghez képest néhány érdemi változással lép […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A gazdasági társaság vagyonkezelője a hűtlen kezelés elkövetője lehet

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:37 du.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott határozat meghozatalára irányuló kúriai jogegységi eljárás lefolytatására az a tény szolgáltatott indokot, hogy nem alakult ki egységes ítélkezési gyakorlat a tekintetben, hogy „a gazdasági társaság tulajdonosa a társaság ügyvezetőjeként elkövetheti-e a hűtlen kezelés bűncselekményét a gazdasági társaság sérelmére”. A Kúria a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 376. § (1) bekezdésének, […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: A szakképzési megállapodások új szabályai

Szerző:
Dátum: június 20, 2019 4:35 du.
Kategória: ,

A szakképzési megállapodás a nem állami fenntartású szakképző iskolák számára biztosít három tanév időtartamra költségvetési támogatást az állami szakképzésben részt vevő tanulók szervezett képzésének a biztosítására. Az alábbiakban hivatkozott rendelet a szakképzési megállapodások új szabályait határozza meg. A rendelet a kihirdetését követő napon (2019. június 12.) lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a szakképzési megállapodásról […]

Bővebben...