Jogszabályfigyelő: Azonnali felmondás alapjául szolgálhat a munkavállaló megengedhetetlen viselkedése

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:33 du.
Kategória:

A felülvizsgálati kérelem alapjául szolgáló ügy lényege akként foglalható össze, hogy munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendkívüli felmondással, arra hivatkozással szüntette meg, hogy megengedhetetlen magatartást tanúsított (kiabált, sértő, trágár kifejezéseket használt) a munkahelyi vezetőjével szemben.

A munkaügyi perben az alperes, mint munkavállaló a felmondás jogellenességének a megállapítása és az ahhoz fűződő jogkövetkezmények alkalmazása érdekében terjesztett elő kereseti kérelmet, amelyet az elsőfokú bíróság elutasított. A fellebbezés folytán eljárt bíróság azonban az elsőfokú ítéletet megváltoztatva az alperest kártérítés, végkielégítés és perköltség megfizetésére kötelezte.

A Kúria a következetes bírói gyakorlatra tekintettel akként foglalt állást az adott ügyben, hogy „egyetlen munkavállaló sem köteles eltűrni munkatársa agresszív viselkedését, sértő, durva beszédét”, illetve rögzítette, hogy a munkavállaló az együttműködési kötelezettségéből eredően köteles úgy viselkedni, hogy azzal másokat ne sértsen meg.

A fentiekre tekintettel, elfogadva, hogy a felperes magatartása a rendkívüli felmondás alapjául szolgál, a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet pedig helybenhagyta.

A Kúria Sajtótitkárságának 2019. május 10-én közzétett közleménye itt olvasható el >>

Joganyag: Mfv.I.10.383/2017. számú döntés
Módosította:
Megjelent: www.kuria-birosag.hu
Hatályos:
Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése