Jogszabályfigyelő: Kártérítési felelősség jogalap nélkül felvett tartásdíj esetén

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:34 du.
Kategória: ,

A Kúria elnökének a kezdeményezésére létrejött, az új Polgári Törvénykönyv gyakorlati alkalmazását vizsgáló és figyelemmel kísérő Tanácsadó Testület legutóbbi véleménye a tartási kötelezettség megszüntetése esetén fennálló kártérítési kötelezettséggel foglalkozik. A Ptk. 4:211. § (1) bekezdése szerint ugyanis az a személy, akinek a kezéhez a tartásdíjat folyósítják, köteles – a kötelezett egyidejű értesítése mellett – a […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Azonnali felmondás alapjául szolgálhat a munkavállaló megengedhetetlen viselkedése

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:33 du.
Kategória: ,

A felülvizsgálati kérelem alapjául szolgáló ügy lényege akként foglalható össze, hogy munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendkívüli felmondással, arra hivatkozással szüntette meg, hogy megengedhetetlen magatartást tanúsított (kiabált, sértő, trágár kifejezéseket használt) a munkahelyi vezetőjével szemben. A munkaügyi perben az alperes, mint munkavállaló a felmondás jogellenességének a megállapítása és az ahhoz fűződő jogkövetkezmények alkalmazása érdekében terjesztett elő […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Tartásdíjfizetés – az átlagot meghaladó igények biztosításának kérdése

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:32 du.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott peres eljárásban a jelenlegi viszonyok között átlagosnak tekinthető jövedelemmel rendelkező felperes – az egyéb kereseti kérelmei mellett – gyermekenként havi 300 000 forintot meghaladó összegű gyermektartásdíj megfizetésére kérte kötelezni a vezérigazgatóként dolgozó, kiemelkedően magasnak tekinthető jövedelemmel rendelkező alperest. Kereseti kérelme kapcsán a gyermekek tartásával összefüggő rendszeres és rendkívüli kiadásokat részletesen megjelölte. Az alperes […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Új EU rendelet született az európai polgári kezdeményezésről

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:30 du.
Kategória: ,

Az alábbiakban hivatkozott, az Európai Parlament és a Tanács 2019. április 17-i (EU) 2019/788 rendeletének a preambulumában foglaltak szerint a rendelet célja egyebek mellett, hogy „az európai polgári kezdeményezést a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye. […] Elő kell segítenie továbbá a lehető legtöbb polgár részvételét az Unió demokratikus […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Civil szervezet beszámolójának letétbe helyezése

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:29 du.
Kategória: ,

A bírósági portálon közzétett közleményben hívja fel a figyelmet a bírósági szervezet a civil szervezetek beszámolójának letétbe helyezésére vonatkozó május 31-ei határidő közeledtére. A beszámolókat, azok közhasznúsági mellékleteivel együtt fő szabályként elektronikus úton (Ügyfélkapun, Cégkapun keresztül) kell beküldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz (a továbbiakban: OBH). A közleményben megtalálható az Országos Nyilvántartási Iroda telefonos és e-mail […]

Bővebben...

Jogszabályfigyelő: Vagyonvédelmi rezsióradíj

Szerző:
Dátum: május 21, 2019 3:26 du.
Kategória: ,

A 2019-es évben nettó 2336 forint/óra összegre emelkedik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj, azzal, hogy az új óradíjösszeget az alábbiakban hivatkozott rendelet hatálybalépését (2019. július 14.) követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti ugyanakkor a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj […]

Bővebben...