Jogszabályfigyelő: Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi rendeletek módosítása

Szerző:
Dátum: április 29, 2019 3:51 du.
Kategória:

Hat igazságügyi miniszteri rendelet szabályait érinti az alábbiakban hivatkozott 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet. A módosítás folytán az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM rendelet szövegének a jelentős része hatályon kívül helyeződik, jelentősebb mértékben változik ugyanakkor a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet (lefoglalt bűnjelek köre, le nem foglalt bűnjelek, bűnjelkezelés, bűnjel megismerése, lefoglalt bűnjelek megsemmisítése, egyes bűnjelekre vonatkozó különös rendelkezések, stb.). A bírósági letétekről szóló és a fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló rendeletek szövegét egy-egy helyen pontosították, illetve kisebb terjedelemben módosították a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet szabályait, végezetül, ugyancsak pontosították az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet (két szakasz tekintetében).

Joganyag: 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet egyes büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
Módosította:
Megjelent: MK 2019/59. (IV. 5.)
Hatályos: 2019. 04. 06.
Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás