Jogszabályfigyelő: Kizárólagos illetékesség alá esik valamennyi, a fogyasztóval szemben indított per

Szerző:
Dátum: február 21, 2019 2:04 du.
Kategória:

A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződésben szereplő illetékességi kikötéstől függetlenül a fogyasztóval szemben kizárólag az alperes lakóhelye szerinti bíróság előtt indítható per a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) hatálybalépését követően – derül ki az új Pp. konzultációs testület 64. számú állásfoglalásából.

A kérdés azért érdekes, mert a Pp. hatálybalépését megelőzően kötött szerződések jogszerűen tartalmazhattak a fentiektől eltérő kizárólagos illetékességi kikötést. Igaz ugyan, hogy a „2018. január 1-jét megelőzően indult ügyekben a 2/2011. (XII. 12.) PK vélemény 5. pontja tette lehetővé a fogyasztó jogainak fentiek szerinti védelmét. Az említett rendelkezések alapján a vállalkozás által indított perekben a vállalkozás székhelye szerinti bíróság illetékességének kikötése nem volt ugyan kizárt, de a fogyasztó hivatkozása alapján – a kikötést félretéve – rendelkezni kellett az ügy áttételéről a fogyasztó lakóhelye szerinti bírósághoz.”

A konzultációs testület állásfoglalása szerint ugyanakkor a felek által kikötött kizárólagos illetékességi szabály nem alkalmazható az új Pp. hatálybalépését követően indult ügyekben tekintettel arra, hogy a Pp. 26. § (1) bekezdése maga tartalmaz kizárólagos illetékességi szabályt „ugyanerre a tényállásra”.

Joganyag: 64. állásfoglalás
Módosította:
Megjelent: http://www.lb.hu/hu/uj-pp-jogert
Hatályos:
Megjegyzés: új Pp. értelmezésére felállított konzultációs testület véleményei