Jogszabályfigyelő: Hamarosan jöhetnek a vagyonkezelő alapítványok

Szerző:
Dátum: február 21, 2019 1:51 du.
Kategória:

Tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) lehetőséget biztosít úgynevezett családi alapítványok létrehozására is (amelyek esetében az alapító, a csatlakozó, illetve ezek hozzátartozója alapítványi kedvezményezett lehet), szükségessé vált olyan alapítványi forma megalkotása, amely professzionális vagyonkezelést végezhet – derül ki az alábbiakban hivatkozott törvényjavaslat igazságügyi miniszteri előterjesztői indokolásából.

A Ptk.-ban rögzített főszabályként ugyanis az alapítványok gazdasági tevékenységet nem folytathatnak, illetve kizárólag az alapítványi céllal közvetlenül összefüggő körben végezhetnek gazdasági tevékenységet. A bizalmi vagyonkezelési szerződéses jogviszony ugyanakkor nem alkalmas a családi alapítványok vagyonának hosszabb távú, akár generációkat is átívelő kezelésére, mutat rá az előterjesztői indokolás. Így szükségessé vált egy új alapítványi forma megalkotása.

A vagyonkezelő alapítvány lényege akként foglalható össze, hogy azt természetes és jogi személyek hozhatják létre professzionális vagyonkezelési céllal, az alapító által rendelt vagyon kezelésére. A kezelt vagyon jövedelme megjelölt célokra, megjelölt feladatok megvalósítására fordítható. Az alapítvány „kiemelkedő funkciója”, hogy a kedvezményezettek számára vagyoni juttatást teljesítsen.

Az indokolás kiemeli, hogy a „kedvezményezetti körhöz kapcsolódóan a Javaslat lehetőséget nyújt arra is, hogy a vagyonkezelő alapítványt közérdekű célra alapítsák, az ilyen közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz pedig meghatározott körben speciális szabályokat is társít.”

A tervezet szerint a vagyonkezelő alapítvány tőkéje 600 millió forintnál nem lehet kevesebb, az alapítványnál kötelező könyvvizsgálót megbízni és felügyelőbizottságot létrehozni, de bizonyos esetben – ha az alapítói jogokat az alapítványra ruházzák vagy azok gyakorlására a kuratóriumot jogosítják fel – a kuratórium és a felügyelőbizottság ellenőrzésére egy külső személyt, úgynevezett alapítványi vagyonellenőrt is ki kell nevezni.

A jelenlegi tervek szerint a törvény az elfogadását követő 15. napon lép hatályba.

Az előterjesztés teljes szövege >>

Joganyag: T/4513. számú törvényjavaslat a vagyonkezelő alapítványokról
Módosította:
Megjelent: www.parlament.hu
Hatályos:
Megjegyzés: elfogadásra váró (tárgysorozatba vett) törvényjavaslat