Jogszabályfigyelő: Az uniós adatvédelmi reformmal összefüggő törvénymódosítások

Szerző:
Dátum: február 21, 2019 1:54 du.
Kategória:

Néhány nappal ezelőtt nyújtotta be a parlamentnek a kormány az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslatát.

Az igazságügyi miniszter, mint előterjesztő, törvényjavaslathoz fűzött általános indokolása szerint 2018 májusától köteles Magyarország a GDPR-rendelet alkalmazására és a végrehajtásához szükséges jogszabályi rendelkezések hatályba léptetésére. E kötelezettségre tekintettel került sor a tavalyi évben két alkalommal is az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) módosítására.

A T/4479. számú törvényjavaslat az úgynevezett ágazati törvényeket érintő módosításokat tartalmazza, amelyek az Infotv. szabályait kiegészítve, illetve bizonyos keretek között attól eltérve, különös adatkezelési szabályokat határoznak meg. „Az ágazati törvények tekintetében szükségessé vált tehát a különös adatkezelési szabályok áttekintése, különös tekintettel azon rendelkezésekre, amelyek a GDPR-Rendelet alkalmazásának megkezdésével nem tarthatóak fenn.” – olvasható az általános indokolásban.

A több, mint 80 törvény módosítását tartalmazó javaslat érinti egyebek mellett a foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény, a csődtörvény, a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény, a szerzői jogi törvény, a társasházi törvény, a közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény, az Infotv., a munka törvénykönyve, az e-ügyintézési törvény, az általános közigazgatási rendtartás, illetve az általános meghatalmazások nyilvántartásáról szóló törvény előírásait.

A módosítások a tervek szerint a törvény kihirdetését követő 15 napon belül lépnek hatályba.

A javaslat szövege itt érhető el >>

Joganyag: T/4479. számú törvényjavaslat az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
Módosította:
Megjelent: www.parlament.hu
Hatályos:
Megjegyzés: elfogadásra váró törvényjavaslat