Jogszabályfigyelő: A közigazgatási döntés semmissége

Szerző:
Dátum: február 21, 2019 2:02 du.
Kategória:

A közigazgatási döntés semmisségét eredményező semmisségi okokat törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint külön törvény) állapítja meg, amely semmisségi okok köre jogértelmezéssel nem bővíthető – rögzíti a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi-Polgári Jogegységi Tanácsa az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatában. A kiadmányozással (aláírással) kapcsolatos hiba, hiányosság pedig eljárási jogszabálysértés és nem eredményez semmisséget.

A jogegységi határozat kimondja továbbá, hogy a Kúria felülvizsgálati eljárásban a semmisség megállapítására hivatalból nem folytathat le bizonyítást, de a nyilvánvaló semmisséget (amikor külön bizonyításra nincs szükség) azonban hivatalból észlelheti, illetve megállapítja, hogy a közigazgatási perben az elsőfokú hatósági döntés semmissége esetén a másodfokú hatóság döntését hatályon kívül kell helyezni és az elsőfokú döntést meg kell semmisíteni.

Joganyag: 1/2019. KMPJE jogegységi határozat
Módosította:
Megjelent: MK 2019/12. (I. 30.)
Hatályos: 2019. 01. 30.
Megjegyzés: Kúria jogegységi határozata a jogalkalmazás egységesítése érdekében